Sağlıkçılar 3600 için dilekçeleri Meclise gönderdi

Sağlıkçılar 3600 için dilekçeleri Meclise gönderdi

Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan tüm emekçilerin 3600 ek gösterge hakkından yararlanması için illerde başlattığımız imza kampanyası sonucunda toplanan imzaları TBMM’de partisi bulunan grup başkan vekillerine ve Meclis Başkanına gönderdi.İmzalar Meclisin kapalı olması nedeniyle Kızılay Postanesi’nden gönderilirken, postane önünde Merkez Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara, şöyle konuştu: “İktidar sürekli olarak emekçilerin haklı ve meşru taleplerini seçim malzemesi haline getirmeye devam ediyor. 24 Haziran seçiminde de birçok talep bu şekilde seçim malzemesi yapılmıştı. Bunların başında da ek gösterge yer almaktaydı. Seçimin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen vaat yerine getirilmedi, ek göstergemiz konusunda düzenleme yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 günlük eylem programında sadece eğitim emekçilerine 3600 ek gösterge verileceği ifade edilmiş, ancak sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ek gösterge talepleri gündeme dahi alınmamıştır. İkinci 100 günlük sürenin dolmasına 11 gün kalmışken ne eğitim emekçilerinin ne sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ek göstergesinde herhangi bir gelişme yoktur. Yerel seçimlerin yaklaştığı bugünlerde hakkımız olan 3600 ek gösterge talebimizin yine bir seçim malzemesi yapılmasına izin vermeyeceğiz diyerek başlattığımız imza kampanyasında şube ve temsilciliklerimiz eliyle işyerlerinde toplanan imzaları bugün Meclis Başkanı’na ve mecliste grubu bulunan partilere gönderiyoruz. 27 ilden 18000 sağlık ve sosyal hizmet emekçisi daha fazla vaat dinlemek istemediklerini, toplu sözleşme taleplerinin içinde yer alan, gerek çalışırken gerek emeklilikte insanca yaşayacak ücret alabilmek için ek göstergelerin derhal arttırılmasını talep ettiklerine dair dilekçelere imza atmışlardır. Hakkımız olanı istiyoruz.”

Tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Kara, “657 sayılı kanun ekli 1 sayılı cetvelde düzenlenen ek gösterge rakamlarının sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan tüm emekçileri kapsayacak şekilde en az 3600 ek gösterge alacak şekilde kademeli olarak yükseltilmesini istiyoruz. 3600 ek gösterge ve bütün taleplerimiz için mücadeleyi kararlılıkla yürüteceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz” diye konuştu.
YORUM EKLE
YORUMLAR
DURUGÖRÜ
DURUGÖRÜ - 2 hafta Önce

SESİNİZİ DUYACAKLAR MI ZANNEDİYORSUNUZ.BUNLARIN KULAĞI SAĞIR,GÖZLERİ KÖR. ÜLKENİN EKONOMİSİNE BİR BAKIN,ŞEKİL ŞEMAL ORTADA.

MEHMET02
MEHMET02 - 1 hafta Önce

MİLADI DOLMUŞ OLAN YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALI
Kamu kurumlarında teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı gibi çeşitli ünvanlarda görev yapan ve sayıları 111 bin olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin, bulundukları sınıftan kaynaklı olarak birçok maddi ve manevi mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekerek, Yardımcı Hizmetler Sınıfında " bulunan personelin kurumlardaki ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde çalıştırılabileceği gibi çok geniş bir tanımı olması ve bu sınıfın içinde bulunan yirmi iki unvanın ayrı ayrı görev tanımının da olmaması sebebiyle amirleri tarafından ünvanları göz ardı edilerek Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda bulundukları gerekçe gösterilerek ünvanı ile uyumsuz işlerde çalıştırılmaktadırlar. Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin kadro unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının belirtilmemiş olması bu personele kurumlarında pek çok işin gördürülebileceği personel olarak bakılmasına neden olmaktadır. Ayrıca hukuki yönü olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı hizmetler sınıfı personeline gördürülmesi, zaman içinde söz konusu görevlerin ilgililerin unvanı ile özdeşleşmesi ve haklı olarak bu görevi yapmak istememelerinde ise sorunlu personel olarak düşünülmesine sebep olmaktadır" . YHS personelinin yükselebileceği teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur gibi kadrolara kurumlar tarafından genellikle ilk defa atama yoluyla personel alımına gittiklerinden ve kurumların periyodik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açmamalarından dolayı üniversite mezunu olsalar dahi sınıf değiştirme imkanı bulamamadıklarını 657 sayılı DMK' da bahsedilen hizmet sınıfları arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bir hizmet sınıfına dahil personelin tamamının dışarıda tutulmasının rahatsızlık oluşturmasının yanı sıra, ek göstergeden yararlanamadıkları için Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) memurlar arasında oldukça düşük seviyede bulunmaktadır. Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararı yer almıştır." Taşeron firmalara bağlı olarak kamu kurumlarında çalışan taşeron personelin devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmeleri ile birlikte ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu personel eliyle gördürülmesi sonucunda YHS personeline ihtiyaç da kalmayacağını kaydeden "Gelişen ülkemizde kamu personel yönetimi anlayışı kuralcı, hiyerarşik, mekanik ve geleneksel yönetim anlayışı iken bu yönetim anlayışı değişerek yerini etkinlik, verimlilik, tutumluluk dinamiklerini esas alan, ücret dengesizliğini gidermeyi hedefleyen, performansa göre değerlendirme üzerinde duran, esnek yapılanma ve katılımcı yönetime uygun bir kamu personel yönetimine bırakmaktadır. Bu sebeplerle günümüzde miadı dolmuş olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki mevcut personelin, eğitim durumlarına ve ihraz ettikleri unvanlara uygun hizmet sınıflarına geçirilmeleri gerekmektedir" …………… On dört yıl oldu bir gelişme yok. Sağlık bakanlığına ve yetkili sendikaya duyurulur

saglıkçı
saglıkçı - 1 hafta Önce

valla kendi çıkarları yoksa çıkmaz bu 3600 gösterge.kaçpara kazana biliriz,hangi maddeleri lehimize olur,ilerki yaşamımızda nasıl olur,bunları hesaplamadan çıkmazzzz....hakkımız haram olsunnnnn

SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması