Ordu Sağlık Sen Döner Sermaye İçin Valiliğe Dilekçe verdi

Ordu Sağlık Sen şubesi, Ordu Devlet Hastanesinde uygulanan döner sermaye dağıtımı ile ilgili yaşanan aksaklıklar ve buna bağlı olarak sağlık çalışanlarının karşılaştığı mağduriyetlerin giderilmesi için Ordu Valiliği’ne konu ile ilgili girişimlerde bulunarak aksaklıkların giderilmesini talep etti.

Ordu Sağlık Sen Döner Sermaye İçin Valiliğe Dilekçe verdiGüncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 05:34YORUM EKLE
YORUMLAR
BABA TERMELİ
BABA TERMELİ - 6 ay Önce

SAĞLIK SEN ORDU ŞUBE BAŞKANI ÖNCE ÜYENİN İRADESİNE SAYGI DUYMAYI ÖĞRENSİN. KAYBETTİĞİ SEÇİMİ İPTAL ETMEYE UĞRAŞMAK YERİNE ADAM GİBİ DELEGE SEÇİMLERİNİ YAPSIN.

sendikalı
sendikalı - 6 ay Önce

bordroyu alıp ta okudunuz mu acaba, gerçi bordroyu okumasını da bilmezsiniz. çünkü bilen bilir döner sermaye hesaplaması algoritma hesaplaması gibi birşeydir. Bilmeyen için de tartışmaya bile gerek yoktur.

bu nasıl sendika yazısı
bu nasıl sendika yazısı - 6 ay Önce

Kanaatimce idarenin böylesine lakayık bir yazıya cevap yazması dahi hata olur... İlkokul seviyesi diyecem ama bu kadar düşük seviyede ilkokul öğrencisini Bangladeşte dahi bulamazsın...Önce idareye yazı yazmasını öğrensinler...

mehmet02
mehmet02 - 6 ay Önce

bir dilekçede bizim için verin
Miadı dolmuş olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı'
Kamu kurumlarında teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı,
kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı gibi
çeşitli ünvanlarda görev yapan ve sayıları 111 bin olan Yardımcı Hizmetler
Sınıfı personelinin, bulundukları sınıftan kaynaklı olarak birçok maddi ve
manevi mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekerek, Yardımcı Hizmetler Sınıfında
" bulunan personelin kurumlardaki ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde
çalıştırılabileceği gibi çok geniş bir tanımı olması ve bu sınıfın içinde
bulunan yirmi iki unvanın ayrı ayrı görev tanımının da olmaması sebebiyle
amirleri tarafından ünvanları göz ardı edilerek Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda
bulundukları gerekçe gösterilerek ünvanı ile uyumsuz işlerde
çalıştırılmaktadırlar. Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin kadro
unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının belirtilmemiş olması bu personele
kurumlarında pek çok işin gördürülebileceği personel olarak bakılmasına neden
olmaktadır. Ayrıca hukuki yönü olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı
hizmetler sınıfı personeline gördürülmesi, zaman içinde söz konusu görevlerin
ilgililerin unvanı ile özdeşleşmesi ve haklı olarak bu görevi yapmak
istememelerinde ise sorunlu personel olarak düşünülmesine sebep olmaktadır" . YHS personelinin yükselebileceği
teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur
gibi kadrolara kurumlar tarafından genellikle ilk defa atama yoluyla personel
alımına gittiklerinden ve kurumların periyodik olarak Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği sınavı açmamalarından dolayı üniversite mezunu olsalar dahi sınıf
değiştirme imkanı bulamamadıklarını 657 sayılı DMK' da bahsedilen
hizmet sınıfları arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel
için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bir hizmet
sınıfına dahil personelin tamamının dışarıda tutulmasının rahatsızlık
oluşturmasının yanı sıra, ek göstergeden yararlanamadıkları için Yardımcı
Hizmetler Sınıfı personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli
aylığı ve emekli ikramiyesi) memurlar arasında oldukça düşük seviyede
bulunmaktadır. Bilindiği gibi 2005 yılında memur
sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde;
"Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir
defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma
yapılacağı kararı yer almıştır." Taşeron firmalara bağlı olarak kamu
kurumlarında çalışan taşeron personelin devlet kadrolarına işçi olarak
geçirilmeleri ile birlikte ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu
personel eliyle gördürülmesi sonucunda YHS personeline ihtiyaç da kalmayacağını
kaydeden "Gelişen ülkemizde kamu personel yönetimi anlayışı
kuralcı, hiyerarşik, mekanik ve geleneksel yönetim anlayışı iken bu yönetim
anlayışı değişerek yerini etkinlik, verimlilik, tutumluluk dinamiklerini esas
alan, ücret dengesizliğini gidermeyi hedefleyen, performansa göre değerlendirme
üzerinde duran, esnek yapılanma ve katılımcı yönetime uygun bir kamu personel
yönetimine bırakmaktadır. Bu sebeplerle günümüzde miadı dolmuş
olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki mevcut
personelin, eğitim durumlarına ve ihraz ettikleri unvanlara uygun hizmet sınıflarına
geçirilmeleri gerekmektedir" …………… On üç yıl oldu bir gelişme yok. Sağlık bakanlığına ve yetkili sendikaya duyurulur.

MEHMET02
MEHMET02 - 6 ay Önce

Sendikası olmayanlar daha güzel zam alıyor asker polis hâkim akademisyen falan! Sendikalı memurda havayı alıyor.

SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması