Sağlık Personeli Neden Mutsuz

Sağlık sektörü soyut olan, üretim ve tüketimin aynı anda olması gereken depolanması mümkün olmayan, ancak hizmetin sunumu için süreçlerin hazır edilebileceği bir hizmet koludur. Burada önemli olan temel faktör malzemeyi kullanacak ve süreci yönetecek personel.

Sağlık Personeli Neden Mutsuz

 O mutlu olursa ve işinin ehli olursa  sistem işlevsel olur. Gelinen noktada personel mutsuz ve bunun için sürekli sesini duyurma çabasında. Aslında Bakanlığın düzenlemiş olduğu Çalışan Memnuniyet Anketinde sorulan sorular nedeni ile, neredeyse  sonuçların düşük çıkması imkansız olsada,  çalışanlar seslerini duyurabilmek amacı ile tepkisel cevaplar vermekte ve anketlerden çıkan sonuçlar %70'ler civarındadır. Bu anketlerin öneriler kısmında, idarecilerden, ek ödemelerin azlığından, 24 saat usulu çalıştırılmaktan, eleman azlığından, temizlikten, senelik izinlerde ek ödemeden kesilmesinden, senelik izne ayrılmamaktan, geçici görevlendirmelere kadar personelin mutsuzluk sebepleri belirtten bir çok öneri yer almaktadır. Ancak görmezden gelinmektedir.

Sağlık personeli liyakata dayalı bir sistemin oluşturulması için değişimi beklemekte. Sağlık personelinin ÇMA sonuçları neden düşük çıkıyor.

 • Yönetmelikte yer almasına ragmen Görevde Yükselme sınavının yapılmıyor olması.

 • Sözleşmeli yönetici atamalarında  kurum dışı  yapılan atamalar, atanan yöneticilerin sürece hakim olmaması,

 • Bazı kurumlarda, Sözleşmeli yönetici atamalarında kurumsal hafıza adeta hiçe sayıılmış ve tüm yönetim kademleri başka kurumların personelinden oluşturulmuş olması

 • Süreci bilmeyen yöneticinin personeli yönlendirememesi, aynı aolay için defalarca karar değiştirilmesi ve sonucunda personelin küstürülmesi

 • İl- Sağlık Müdürlüklerinin, aynı ilde 2 kurum arasında dahi uygulama birlikteliğini sağlayamaması. Bir hastanenin aynı biriminde hemşire çalıştırılırken diğer hastanede personel hemşire olması sebebi ile  görevden alınabilmektedir.

 •  İl- ilçe Sağlık Müdürlüklerinde bakanlığın yazsısına rağmen,  standart kadronun ve PDC'nin üstünde elemanın hala  geçici görev ile çalıştırılıyor olması.

 •  Kamuda geçici görev ile çalışma süresi 6 ay olmasına rağmen, uzatılan geçici görev ile İl-ilçe Sağlık müdürlüklerinde yıllardır geçici görev ile çalışan ve emekli olan personellerin var olması

 • Hastanelerde alan dışı çalıştırmayın diye yazı gönderen il- ilçe sağlık müdürlüklerinin aynı birimlerinde hemşire- sağlık memuru çalışmakta olması( satın alma, hukuk büro, sicil, personel özlük, atma vb.)

 • İl-ilçe Sağlık Müdürlüklerinde geçici görev ile çalışan personelin görevlendirilmesi esnasında bir müracaatın alınmaması, talep edildiğinde eleman ihtiyacı yok denmesine karşın, kuruma yeni başlayan personelin aynı gün geçiçi görev ile  il-ilçe sağlık müdürlüğünde görevlendirilmesi

 • İl içi tayin dönemleri belli olmasına ve personelden talep olmasına rağmen il içi tayin açılmamaması

 • Kurumlarda yemek çıkmakta ancak bir çok personel yemek yememektedir. Genelde bakıldığında yemek yiyen personel sayısı  toplam,personelin 1/3 oranına denk gelmektedir. Yemek ile ilgili şikayetler  analiz edilip, kök neden analizi yapılmalı israfın ve personel magduriyetinin önüne geçilmelidir. 

 • Taşerondan kadroya geçen personelinin kıyafetleri verilmemiş, hastanelerde tam bir kıyafet şöleni mevcut hale gelmiştir. Sahaya bakıldığında kot pantolon üstüne temizlik kiyafeti giyende var, kendi çabası ile forma giyende.  • Sözleşmeli yöneticiler personelden uzaklaşmış, yönetim alanları ayrı oluşturulmuş, kapıda danışmanı, sekreteri, güvenliği aşmadan yöneticilere ulaşılamaz olmuştur.

 • Hastanelerde tıbbi sekreter sıkıntısı mevcut iken, başhekimlerin, müdürlerin 2 şer 3 er sekeretri olan yerler olmuştur.

 • Devlet tarafından programcı gib EEG teknikeri gibi yetiştirilmiş ve kadro verilmiş elemanın, hiç bir sağlık mazereti olmadan alanında değil de mutemetlik te çalıştırılması onların yerine diğer elemanların görevlendirilmesi personel motivasyonu bozmaktadır.

 • Resmi Gazete de yayınlanan  hemşirelik görev tanımlında sadece geçe çalışır ibaresi  yer almamasına rağmen gözetmen hemşirelerin gündüzde çalışması 

 • Eğitimler  farkındalık oluşturulmaktan çok rutini tekrarlamak haline gelmiştir. Eğitimde eğitici ve eğitimin verimliliğinin değerlendirilmemesi ama personelin eğitime katılımının zorunlu tutulması

 • Servis sorumlu hemşiresi atanmasında yüksek lisans mezunu denmesine rağmen hala bu şartı taşımayan personelin atama yapılması,

 • Sözleşmeli yöneticilerin mesai dışında, kurumların yolunu bilmemesi

 • Uzman olarak sözleşme imzalananlardan proje yazan, sistem kuranların sayısının azlığı

 • Kurumunda, ilinde bilinmeyen sözleşmeli yöneticilerin varlığı

 • Yüksek lisans mezunu ve yeterliliğe sahip farklı alanlarda personel mevcut  iken bu personelin değerlendirilmemesi

 • Kliniklerde sekreterya için,eleman yetersizliğinden bahsedilirken, daha önce  1 kişinin yaptığı iş için   4-5 personelin görevlendirilmesi

 • Yer değişikliği talep eden personelin talebi yerine getirilmezken, bazı personellerin  yer beğenmeyip sürekli olarak istedikleri alanlara dilekçe ile verilmeleri

 • Süreç toplantılarının yapılmayıp, alanla ilgili sorunlara kök neden analizinin yapılmıyor oluşu

 • Bazı kurumlarda, ek ödemelerin hiç olmaması yada 3 -5 lira gibi rakamlara tekabül edecek kadar düşmesi

 • Personelin görüşlerini dinlemeyen, selam vermeyen, telefonlara dönmeyen, herşeyi ben bilirim deyip sürekli geçmişi kötüleyen  yöneticiler ile personel memnuniyeti sanırım biraz zor

Zahide ECESOY 

Personel Sağlık Net Editörü

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2018, 09:25YORUM EKLE
YORUMLAR
Bir an önce
Bir an önce - 5 ay Önce

Sağlık teşkilatının beklentisi üst düzeydir ve bir an önce müdahale etmelidir Sayın Bakan.Sağlık Müdürlükleri ve hastanelerin Sözleşmeli Yönetici Modeli ile yönetilemediği açıktır.Liyakatten uzak görevlendirmeler adaletsiz uygulamaları getirmekte,kalite ve verimi düşürmektedir. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge bir an önce revize edilmeli .Başkanlığın görev tanımının yapıldığı bu yönergede Başkan yrd. Ve Uzmanlar pasifleştirlmiştir. Birim sorumluğu sisteminden vazgeçilerek Diğer Bakanlıklarda olduğu gibi ağırlığı olan Müdür –Müdür yardımcısı modeleine geçilmeli,şubeler kurulmalı ve şubelerin görev tanımı yapılarak üst yönetim ile çalışan arasındaki koordinasyon sağlanmalıdır.

Neden mutlu olmayalım???
Neden mutlu olmayalım??? @Bir an önce - 3 ay Önce

Liyakat yerli yerinde, sınavla hak eden makamlara oturuyor, mobbing hiç yaşanmıyor,uzatılan geçmeyen geçici görevlendirmeler hiç yok, bilgili becerikli olanın kıymeti çooook,çalışan başarılı olan takdir ediliyor, amnan mus mutlu yaşayıp gidiyoruz.

U.A
U.A @Bir an önce - 3 ay Önce

Sayın editör, geçici görev hat safhada , iptal edildiği falan yok, uzatılıyor. Görevde yükselme sınavı yapılıp da ne olacak? Ya araştırmacı olunur ya da pasif halde şube müdürü olunur. Sözleşmeli yöneticiler koltuğuna tutunmuş aman koltuktan düşmeyeyim diye titriyor. Kurum içinde akşama kadar dedikodu yapıp dizi izleyenler daha kıymetli harıl harıl çalışıyoruz kıymeti yok. Personel çok mutlu (!)

Hakkı Yorulmaz
Hakkı Yorulmaz @Bir an önce - 4 ay Önce

Lütfen artık bizi yönetenler liyakatli, sınavla o makamları hak edenler olsun. Allah aşkına......LİYAKAT

liyakat
liyakat @Bir an önce - 4 ay Önce

Liyakatli personel neden atıf hale getirildi. Madem böyle yapılacaktı neden sınav yapılıp hastane müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürü görevde yükselme sınavını kazanmak için ter döktü? Haa şimdiden söyleyeyim o sınavlar sadece yazılı olmuştu, sözlü yoktu o zamanlarda. Adil kazanıldı yani...Liyakat olsun ki herkesin yükselme ve kariyer imkanı olsun. Sözleşmelide bu imkan yok

Adviye Yetim
Adviye Yetim @Bir an önce - 4 ay Önce

Bence de bir an önce düzeltilmelidir bu aksaklıklar. Çok güzel özetlenmiş tablo. Birşeyi dile getirmek istiyorum lisansüstü eğitim almış olan, doktora eğitim yapan GİH sınıfındaki personel hiç bir şekilde değerlendirilmiyor. Bu kimseler akademisyenliğe kaymak zorunda kalıyor. Bunlar bakanlığımızda değerlendirilmiş olsa daha güzel olamaz mı

Fahriye Güven
Fahriye Güven @Bir an önce - 4 ay Önce

Editöre teşekkür ederiz, bu kadar güzel bir analiz umarım dikkate alınır ve 663 sayılı KHK tamamen iptal olur. Liyakat önemli sınavla şube müdürü olanlar bile araştırmacı yapıldı. İnsan kaynakları israfı resmen

Hasan ak
Hasan ak - 4 ay Önce

bu kadar liyakatsiz bir dönem taşra da yaşamadık. devlet ciddiyeti kalmadı. itibar sıfır.

DURUGÖZ
DURUGÖZ - 3 ay Önce

HER KURUM,HER BAKANLIK DÜZELİR,AMA SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ZİHNİYETİ ASLA DÜZELMEZ!

degisim
degisim - 5 ay Önce

Hacı Bey nerdesin hani değişim olacaktı?

değişim doğrumu
değişim doğrumu - 5 ay Önce

Bakanlıkta yöneticilerin çoğu değişecekmiş doğru mu sayın editör?

bir çalışan
bir çalışan @değişim doğrumu - 3 ay Önce

nerede o günler keşke değişip liyakatlı kişiler gelse

Aksaray
Aksaray - 5 ay Önce

4. Müdür oldu bu da Milletvekilinin yeğeni
Makam odası yenilemeden başka icraat yok
Kin sebebiyle Diğer olmayanlar Ulcuran panto enema dekort
5. Yi yollayın

Taslicali
Taslicali - 5 ay Önce

Kasim ayinda degisim start alacak biraz daha sabir gosterilmesi taraftariyim.Baskanlik sisteminin guzelligi artik il mudurleri sadece bakan ve yardimcilarinin emrinde olup yerel yonetimlerden uzaklasacak

milletin doktoru
milletin doktoru @Taslicali - 4 ay Önce

mevcut durum proje yok, çalışma yok, sistem en alttaki memur tarafından yürütülmekte ve büyük işler yapiliyor imaji vermek için bol bol reklam yapilmakta. hatta Basin birimi uzmanı bol haberli haftalar dilemekte. Lan gardaşım il müdürleri siyasetten etkilendigi için böyle öyle mi. iyi hadi bakan beye baglansinlarda reklami birakip calismaya baslasinlar bir an önce o zaman...

mehmet02
mehmet02 - 5 ay Önce

Toplu görüşmelerdeki alınan kararın uygulanmasın bekliyoruz
Bilindiği gibi 2005 yılında memur
sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde;
"Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir
defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma
yapılacağı kararı yer almıştır." On üç yıl oldu bir gelişme yok


SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması