Hakkari Üniversitesi Personel Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi Personel Alım İlanı yayınladı. Alınacak Personel sayısı 2 kişi olarak açıklandı. Başvurular 23 Aralık 2016 tarihinde sona erecektir.

Hakkari Üniversitesi Personel Alım İlanı

5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Hükümleri uyarınca Hakkari Üniversitesi Personel alacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 2 kişi İç Denetçi ünvanıyla istihdam edileceği açıklandı.

Hakkari Üniversitesi Personel alım ilanı 2 kişi İç Denetçi için şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşıması ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Kordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

Ayrıca Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. Herhangi bir Sosyal güvenlik Kurumundan emeklik ve yaşlılık aylığı almamak ve Başka bir kurum ile sözleşmesi bulunmaması gerekmektedir.Başvuru esnasında istenecek belgeler: Başvuru dilekçesi, Öğrenim durum belgesi fotokopisi (Noter Tasdikli), Nüfus cüzdan fotokopisi, Sağlık raporu, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş CV, 2 Adet Fotoğraf, Erkek Adaylar için Askerlik Durum belgesi olması ve Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı suretinin olması gerekmektedir.

Başvuru yeri ve şekli Adayların 09 Aralık 2016 ile 23 Aralık 2016 tarihleri arasında Hakkari Üniversitesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer her türlü başvuru kabul edilmiyecektir.

Hakkarı Üniversitesi Personel Alım İç Denetçi ilan kılavuzu için Tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2017, 17:17YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması