Sağlık personeline şiddet uygulayanlara verilen cezaların artırılması için kanun teklifi

Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin sonlandırılabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine Gaziantep’in doktor milletvekili tarafından kanun teklifi verildi.

Sağlık personeline şiddet uygulayanlara verilen cezaların artırılması için kanun teklifi

Resmi verilere göre son 6 yılda sağlık çalışanlarına yönelik kayda geçen 68. 375 şiddet vakasını gerekçe gösteren Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya tarafından hazırlanan kanun teklifi ile sağlık personeline şiddet uygulayanlara verilen cezaların, yargı görevi yapanlara şiddet uygulayanlara karşı verilen cezalar ile aynı seviyeye çekilerek, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası uygulanması öngörülüyor.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının her geçen yıl arttığını belirten Yılmazkaya, hastanelerdeki bitmek bilmeyen kuyrukların yanı sıra ameliyatlar için verilen tarihlerin 1-2 yıl sürdüğünü ifade etti.

“Aciller dışında ameliyat ve tetkikler için uzun sürelere randevu veriliyor. Hastalar perişan, sağlık personeli yılgın, sağlık sistemi bitmiş durumda. Toplumda patlamalara neden olan sağlık sistemindeki aksaklıklar doktorlara ve diğer sağlık emekçilerine şiddet olarak yansımaktadır” diyen Yılmazkaya, kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Son yıllarda yaşadığımız toplumda şiddet içeren olaylar giderek yaygınlaşmaktadır. Toplumda yaygınlaşma eğilimi gösteren şiddet eylemleri sağlık kurumlarını da ciddi biçimde etkilemekte ve çalışanların tükenmişliğine ve verimsizliğine neden olmaktadır. Yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, eğitim düzeyi ayırt etmeksizin toplumdaki bütün bireyleri etkileyen şiddet, giderek günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmekte ve sağlık çalışanları için önemli bir sorun olmaktadır.

Dünya Sağlık örgütü (WHO), Uluslararası Çalışma örgütü (ILO) ve Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN)’ nin “Sağlık Sektöründe İş Yeri Şiddeti ” başlıklı ortak raporuna göre sağlık çalışanlarının %60’ının mesleklerini uyguladıkları herhangi bir zamanda şiddete maruz kaldıklarını bildirmektedir. Sağlık alanında hizmet verenler diğer iş alanlarında çalışanlara göre 16 kez daha fazla saldırıya uğramaktadır.

Sağlık sektöründe; özelleştirmelerin ve sağlıkta dönüşüm programlarının sağlık hakkına ulaşımda zorluklara neden olması, muayene ve ilaç katkı paylarındaki fiyat artışı, yetkilerin dağıtılması gibi birçok yanlış politikalar düzenlenmiştir. Uygulanan bu politikalar vatandaşın sağlık imkanlarından yararlanma beklentilerini boşa çıkarmıştır. Vatandaşın sağlık alanında kendisine vaat edilenleri alamaması toplumda münferit şiddet olaylarına yol açmaktadır.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleme amacıyla; 14.05.2012 tarihli 6665 sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Genelge, 28.04.2012 tarihli 28277 sayılı Sağlık Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Yönetmeliği, 06.04.2011 tarihli 27897 sayılı Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik ve Beyaz Kod sistemi gibi yasal düzenlemeler getirilse bile, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçilememiştir.

Son olarak sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM 24. dönemde Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyon çalışmalarını tamamlamıştı. Araştırma Komisyonuna üniversiteler, sendikalar, meslek örgütleri şiddetin nedenleri ve önlenmesine yönelik çözüm önerilerini sunmuşlardı.

Fakat üzülerek belirtmekteyim ki gelinen noktada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının her geçen yıl arttığını görmekteyiz. 01/01/2013 - 31/12/2013 tarihleri arasında yani ‘’bir yıllık’’ süreçte sağlık çalışanlarına yönelik (Bakanlık tarafından tespit edilebilen) 10 binin üzerinde saldırı, taciz ve hakaret vaksı yaşanmıştır. 01/01/2014 – 31/01/2014 tarihinde, yani bir aylık kısa bir süre zarfında sağlık çalışanlarına yönelik 1002 şiddet vakası tespit edilmiştir. 2013 yılında aylık sekiz yüz şiddet vakası yaşanırken 2014 yılında bir aylık bir zaman zarfında bin vaka yaşanmıştır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 6 yılda sağlık çalışanlarına yönelik kayda geçen şiddet vakası sayısı 68. 375. Veriler şiddetin en çok devlet hastanelerinde olduğunu gösteriyor. 2013-2017 arasında devlet hastanelerinde görev yapan 25.481 sağlık çalışanının sözlü ve fiziki saldırıya uğradığı öğrenildi.

Yer, zaman, mekân kavramı gütmeden, hasta sağlığı için fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarının vatandaşlarımız için canla başla çalışırken kendi can güvenlikleri için de endişe ederek, panik halinde çalışmalarının kutsal mesleklerini yerine getiren bu kişilere reva görmemeliyiz. ‘Şiddet olgusu nerede ve kime uygulanırsa uygulansın kesinlikle kabul edilemez. Uygulandığı ve görüldüğü her yerde şiddete etkin bir biçimde önlemek ve gerekli yasal zemini oluşturmak biz yasa yapıcıların birincil görevleri arasında yer almaktadır.

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarını sonlandırmak, sağlık kurumlarında çalışan personelin rahat ve güvenli bir ortamda hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla bir takım tedbirlerin alınması ve caydırıcı önlemlerin biran önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.”

Söz konusu Kanun teklifi:

TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Suçun” ibaresinden sonra gelmek üzere “sağlık çalışanlarına ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak.https://www.guncelgazete.com/haber/saglik-calisanlarina-siddette-cezaevi-yolu-gorundu-haberi-13249.html
YORUM EKLE
YORUMLAR
Hemşire
Hemşire - 5 ay Önce

Yazı çok güzel olmuş, yalnız bir şey ciddi olarak atlanmış. Sağlık personelinin meslekten yılgınlığının kök nedeni; aynı kadroyu işgal eden iki kişiden birinin gerek il sağlık müdürlüğünde gerek hastanede gerekse TSM ve ilçe sağlık müdürlüğünde masa başında çalışırken diğerinin acil servis, yoğun bakım, ameliyathane gibi yerlerde aşırı işyükü ile çalışmasıdır. Yani çalışanları sırtı sıvazlanan ve sıvazlanmayan olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu durum bir süre sonra çalışanda önce yılgınlık sonra bezginlik daha sonra ise öfke haline gelmektedir. Bakanlığın derhal durum tespiti yapmasını acil olarak bu duruma neşter atmasını öneriyorum.

smemuru
smemuru - 5 ay Önce

yıllarca sağlık personelini hedef gösterdiniz, sağlık personelinin saygınlığını dibe indirdiniz, adam gelmiş doktoru öldürmüş 30 yıl ceza alsa ne olur müübbet alsa nolur. canım doktor öldü.

yapılması gereken sağlık personelini hedef göstermeden işleri çözümlemeye çalışmak ve sağlık personeline hak ettiği saygıyı geri vermek,

Acile gelen hasta
Acile gelen hasta - 5 ay Önce

Acil servise gelip kendimi acil hissediyorum diyen hasta acildir diyen bir sağlık bakanının olduğu bu memlekette acil servise gelen hastayı sıkıyorsa bir geri çevirsinler diye sokak jargonuyla tehdit edercesine hedef gösterircesine konuşan bir cumhur başkanının olduğu bu memlekette zevk için öldürdüm dese ceza almasa yeridir tipini beğenmedim bıçakladım dese ödül verilir neden bıçaklandın diye sağlık personeline soruşturma açılır yakındır

Fatma
Fatma - 5 ay Önce

Yeni nesil maalesef şiddet içeren film ve şiddet içeren oyunlarla yetişiyor.başrollerdeki kişilere bakın en iyi kavga edip en fazla şiddet uygulayanlar.her kişinin başına bir polis dikemeyiz.öğretilerimizi değiştirelim.vicdanları eğitelim.İslam gelmeden,ahlâk gelmeden hangi kanunu çıkartırsak çıkaralım sonuç değişmeyecek.dizi filmleriyle başlayalım şiddeti önlemeye.özen göstermeyi öğretene kadar kimse uyumasın.

sefa
sefa - 5 ay Önce

İşte SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM= daha kaç sağlıkçı ölecek!!haha kaç sağlıkçı dayak yiyecek!!!!

Nihat Öztürk
Nihat Öztürk - 5 ay Önce

Sağlık Çalışanlarını Milli Eğitim Bakanlığının kitaplarında hedef olarak bilinç altına yerleştirdikten sonra tedbir alınıyormuş gibi yapılsa ne olur ceza verilecek dense ne olur bakınız ders kitabındaki teste
MEB ORTAOKUL VE İMAMHATİP ORTA OKULU SOSYAL BİLGİLER 6.SINIF DERS KİTABI SAHİFE 33 teki sıra sizde etkinliği adı altındaki boşluk doldurma alıştırma metnindeki hak arama yöntemini anlatırken doktoru hedef göstererek yapılan eğitimle yetişen bir nesile nasıl tedbir alındığını düşünebiliriz Not:Kitabın görselini bu alanda uygulama olarak yapamadım Yapabilen bir kişi olursa çok memnun olurum

mehmet02
mehmet02 - 5 ay Önce

Bir kanun teklifimde bizim için verin
Bilindiği gibi 2005 yılında memur
sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde;
"Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir
defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma
yapılacağı kararı yer almıştır." On üç yıl oldu bir gelişme yok

fatih
fatih - 5 ay Önce

Bende bu hemşireleri anlamıyorum arkadaş bir laf öğrenmişler masa başında görev yapanlar daha az çalışıyor biz daha fazla çalışıyoruz edebiyatı geçin o ayakları 1 gün nöbete gelipte 4 gün yatıyorsunuz daha ne olsun ayrıca masa başında çalışan emin ol senden daha fazla çalışıyor en basiti hemşire bir arkadaş nöbet tuttuğunda yukarıdakıler ne yapıyor ki yatıyorlar diye diye masa başına getirildi ve masa başının kolay olmadığını ve kendini nöbete yazdırabilmek için elinden geleni yaptı toplasan 3 5 hastaya bakarsınız sonrada bir gün çalışıp 4 gün işe gelme ohhh üstüne bir de nöbet parası ver masa başında çalışanda hergün mesaide hergün amirlerle içli dışlı başınızda amir bile yok ne anlatıyorsunuz siz gelinde masa başında çalışında göreyim sizi öyle atmayla sallamayla olmuyor bu işler

Aras Berk
Aras Berk @fatih - 5 ay Önce

Hani belirtmissin ya 1 gün çalışıp 4 gün ohhh diyee.. Matematik özürlü çocuk 1 gün çalışıp 4 gün ohhh yapıyorsa normal mesaisini doldurur. Nöbet parasi alamaz yani .

Sağlıkçı
Sağlıkçı @fatih - 5 ay Önce

Hadi oradan, kendi işini yapmayacak da ne yapacak, okul okurken sen hemşire olma personel özlük işlerine bak yada psikolog sosyolog otursun hasta haklarına bak diye mi mezun oldu, yada tıbbi sekreterler gibi istatistik yap tig biriminde çalış diyemi mezun oldu. Mezun olurken meslek yeminini yaparken masa başında oturacak hemşire maaşı alacağım diyemi yaptı. Bırakın herkes hangi branşlarda atandı ise o işi yapsın. Başkasının işinne de göz dikmesin. Çok hastanede çalışmak istiyorsa hemşire ebe nöbet parası almak istiyorsa 4 güne bir gelmek istiyorsa tutan yok o kadar torpil peşinde koşmasına da gerek yok derhâl hastaneye geçsin arkadaş

Hemşir
Hemşir @fatih - 5 ay Önce

Acilde çocuk acil hariç 2000 3000 hasta bakılıyor . Biz sağlıkcılar yeri geliyor yemeğe wc ye gidemiyoruz . sen yok amir felan bahsetmissin. Gel acile hasta ve hasta yakınkarı ile muhattap ol göreyim seni.madem öyle sahaya geçmek istediğiniz belirtin sizin yerinizde çalışmak isteyen bir çok kişi olduğuna eminim


SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması