SAĞLIK ÇALIŞANLARINA FİİLİ HİZMET ZAMMI TBMM KOMİSYONA GELDİ!

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İLGEZDİ’nin, “ zor çalışma şartları ve sağlık sistemindeki sorunlar nedeniyle yıpranan sağlık çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı uygulanmasından yararlanması” amacıyla TBMM’ye sunmuş olduğu olduğu Kanun Teklifi 15 Şubat 2016 günü görüşülmesi amacıyla Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmiştir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA FİİLİ HİZMET ZAMMI TBMM KOMİSYONA GELDİ!
İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İLGEZDİ” Sağlık çalışanlarının mesai saatleri, nöbetleri, iş yükü ve hasta yoğunluğu gibi sorunlara ek olarak, ekonomik yetersizlikler de mesleki tükenmişliği artırmaktır. Bu durum, hizmette verimlilik ve kaliteyi olumsuz yönde etkimenin yanında, işten ayrılmaları da her geçen gün artırmaktadır.

Öte yandan sağlık çalışanlarının bütüncül bir yaklaşım ve anlayışla, ekip olarak sunduğu sağlık hizmetlerinde sadece hekim merkezli uygulanan performansa dayalı döner sermaye sistemi, diğer sağlık çalışanları arasında mutsuzluğa ve memnuniyetsizliğe yol açmaktadır.Yukarıda sayılan olumsuzlukların bir nebze giderilmesi amacıyla sağlık çalışanlarının, hak ettikleri fiili hizmet süresi zammından yararlanmalarının sağlanması gerekmektedir.” Gerekçesini sunmak suretiyle TBMM’ye sunmuş olduğu Kanun Teklifi 15 Şubat 2016 günü görüşülmesi amacıyla Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmiştir.

        YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması