Memurlara paralel ayarı

Terör örgütüne yardım ve yataklık eden, paralel yapı gibi oluşumlarla ilişki kuran memurlarla ilgili düzenlemeleri içeren başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelge icabı, terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla ilişki kurduğu tespit edilen kamu çalışanları ivedilikle adli mercilere bildirilecek.

Memurlara paralel ayarı

Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında" genelge, Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, "Devletin ve ülkenin menfaatlerini korumakla yükümlü olan kamu çalışanlarının; anayasaya ve kanunlara sadakatle hareket etmeleri, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak, davranışlarıyla kendilerine duyulan güveni zedelememeleri gerekmektedir. Bu çerçevede, kamu çalışanları, kanunların suç saydığı eylemleri işlemek amacıyla kurulan örgüt veya yapılarla hiçbir şekilde ilişki içine giremez; bu yönde faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz ya da bunlara yardım ve yataklık edemezler" denildi.

SADECE AMİRLERİNE BAĞLIDIRMemurların sadece amirlerine bağlı olduğu anlatılan genelgede, "Kamu çalışanları, ilgili mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde yalnız hiyerarşik amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olup, bu görevlerin ilgili mevzuata göre yürütülmesinden yalnız amirlerine karşı sorumludur. Amirler ise maiyetlerinde çalışanların görevlerini anayasa ve kanunlara uygun yerine getirip getirmediğini takip ve kontrol etmekle yükümlüdür" ifadeleri yer aldı.

ADLİ MERCİLERE BİLDİRİLECEK

Genelgede, terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla ilişki kuran veya eylem birliği içerisinde olan, bu örgüt ve yapıların emir ve talimatlarıyla hareket eden, yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını kullanan veya kullandıran, bu örgüt ve yapılarla mücadeleyi engelleyerek propagandasını yapan kamu çalışanları hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari nitelikli işlemlerin yetkili amirler tarafından yapılacağı, suç teşkil eden fiiller yönünden ise durumun ivedilikle adli mercilere bildirileceği belirtildi. Genelgede ayrıca, belirtilen hususların personel çalışmasına dayalı hizmet alımı ihalesiyle istihdam edilen personel hakkında da ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle uygulanacağı ifade edildi.

Fazlı Şahan (Yenişafak)

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2016, 09:38YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması