.

Taşerona Kadro Kanunun Detayları Belli Oldu

Taşeron İşçiye Kadro Verilmesi Nasıl Olacak? Hangi Taşeron İşçi Kadroya Geçirilecek? Kadroya Geçirilecek İşçilerde Aranan Şartlar Neler?

Taşerona Kadro Kanunun Detayları Belli OlduÖzellikle kamuda çalışan ve “taşeron işçiler” tarafından kamuoyunda bilinen alt işveren personeli kadroya geçiriliyor. Hükümetin seçim vaatleri arasında yer alan ve yaklaşık 800 bin taşeron işçiyi sevindiren kadro verilmesi için hazırlanan kanun çalışması, daha önce Bakanların da açıkladığı gibi 21 Mart tarihinde Meclis’e gönderilecek. “SGKREHBERİ.COM” olarak taşeron işçiye kadro verilme sürecini ilk günden bu yana, bu konuyu takip eden tüm okuyucularımıza sunduk. Şimdi ise Hazırlanan Kanun ile Taşeron İşçilere Kadro verilmesi nasıl olacak bunu paylaşacağız.

Hükümet söz verdiği gibi taşeron çalışanlara kadro uygulamasının verilmesine olanak sağlayan kanunun çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyor. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlıkları bu konuda çalışmaların başını çekmekte. Hazırlanan kanun tasarısına göre ise maddeler haline kadro nasıl verilecek haberimizde yer vereceğiz

HANGİ TAŞERON İŞÇİLERE KADRO VERİLECEK?

Hazırlanan taslağa göre kamu kurum ve kuruluşlarından özellikle Devlet Bütçesi içerisinde de yer alan, Genel Bütçeli, Özel Bütçeli, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ile Sosyal Güvenlik Kurumlarında çalışan, Kamuya bir ihale sonucuyla sözleşme ile alınıp, sürekli bir işte çalışan taşeron işçilere kadro verilecek.

PEKİ, BU KURUMLAR HANGİLERİDİR?

Sayılan kurumlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Meslekî Yeterlilik Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.,Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü,Elektrik Üretim A.Ş.,Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü,Eti Maden,İşletmeleri Genel Müdürlüğü,Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu,Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,Toprak Mahsulleri Ofisi,Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,Türkiye Elektrik İletim A.Ş.,Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.,Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü,Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu,Türkiye Petrolleri A.O.,Türkiye Taşkömürü Kurumu,Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.,Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.,Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.,Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş.,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.,Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.,TCDD Taşımacılık A.Ş.,Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.,Karadeniz Bakır,İşletmeleri A.Ş. ,Sümer Holding A.Ş.,Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.,Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.,Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.,Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ,Türkiye Radyo Televizyon Kurumu,TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.,Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.

BELEDİYELERDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO VERİLECEK Mİ?

Yapılan çalışmalara göre belediyeler ve il özel idarelerinin en yüksek karar organlarının kararlarıyla bu idarelerde çalışanlar da kadroya geçiş yapabilecek, ancak Belediyeler tarafından yine Belediyelere ait şirketlerden ihale yoluyla çalıştırılan taşeron işçilere kadro verilmeyecek.

KADROYA GEÇİRİLECEK İŞÇİLERDE HERHANGİ BİR ŞART ARANACAK MI?

Kurumlarda kadroya geçecek olan işçilerin öncelikle seçim öncesinden itibaren taşeron olarak çalışmış olmaları gerekmekte. Aranacak bir diğer şart ise işçinin herhangi bir sigortalılık statüsünden emekli olmaması.

Diğer taraftan taslağa göre kadro verilecek işçilerden belirli bir sigortalı prim gün sayısı da aranmasını öngörebilecek. Tıpkı memuriyete girişte olduğu gibi atanılacak kadronun aradığı özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. Maddesiyle aranan genel şartlarında sağlanmış olması gerekecek.

İŞÇİLER KADRO İÇİN HERHANGİ BİR İŞLEM YAPACAK MI?

Belirtilen şartları taşıyan ve kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler, Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte çalıştıkları kuruma başvurmaları halinde yapılacak inceleme sonucu en çok 3 ay içinde kadroya geçirilecek.

VERİLECEK KADROLARIN STATÜSÜ NE OLACAK?

Kurum ve Kuruluşlarda işçi tarafından yapılması zorunluluk gösteren, atölye bahçe, bakım, arazi gibi işlerde çalışan taşeron işçiler Kamu işçisi statüsüne kavuşacak. Diğer işlerde çalışanlar ise 657 ye tabi sözleşmeli olabilecekler. Ayrıca kadroya geçme adına şartları sağladığı halde bunu istemeyenler ise taşeron uygulamasının o idarede son bulmasıyla işten ayrılacak. Tabi ayrılacak bu işçiler hak ettikleri her türlü maddi hakkını da alabilecekler.

BU ŞEKİLDE KADROYA GEÇMEK AVANTAJLI MI?

Taşeron işçilik bilindiği üzere ihale sonucu işlerle ilgili olarak yapılmakta. İşçiler 657 sayılı kanununun iş güvencesine gerçek anlamda sahip olamamakta. İşte bu kadroya geçiş sonrası artık kamu görevlisi olan taşeron işçi emekli olana kadar işine devam edebilecek. Taşeron işçilerin en büyük sorunları arasında yer alan ücretlerin zamanında yatmaması ve izin sürelerinin belirsizliği ise ortadan kalkacak. Bu kişilere kadro öncesi aldıkları aylıkların hesaplanması sonucu ortalaması ücret olarak verilecek.

DEĞERLENDİRME:

Ulaştığımız bu bilgiler doğrultusunda, kadro tartışmasının temelinde yer alan asıl iş- yardımcı iş konusu hala hazırda üzerinde çalışılan bir husus olduğu görülmektedir. Kamu idarelerine verilecek yetkiyle Kurum ve Kuruluşlar hangi işçinin asıl işi hangi işçinin yardımcı işi yaptığını da ayıracak. Yapılan 120-150 bin arası işçinin kadroya alınması konusu ise özellikle belediye ve il özel idarelerinin de hesaba dahil olmasıyla artabilir. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi 21 Mart’ta Meclise sunulacağını düşündüğümüz bu çalışma, Komisyonlarda ve Genel Kurulda yapılacak çalışmalar sonucu son halini alacaktır. Bu nedenle Hükümetin nihai çalışması olarak görülmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan kadroya geçirilecek işçilerin işverenleri konumundaki şirketlerin de yaşanabilecek mağduriyetlerinin giderilmesinin hem mali hem de sosyal güvenlik açısından adil olacağı görülmektedir.

(Sgkrehberi)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Adalet ve kalkinma partisi - 9 ay önce
simdi şunu soruyorum kadrolular sinavla alınırken boyle torpille işe girenlere verilecek kadro adaletmidir...akp acilimimdaki adalet kismini sorgulamali ve bu isten vazgecmelidir..aksi halde belli kismin duasini alacak ama cogunlugun hakkini nasil odeyecek.....kul hakki oy kaygisindan cok daha onemlidir....
Avatar
sınav - 9 ay önce
kpss ile atananlara haksızlık değilmi hiç bir sınava tabi tutulmadan kadro verilmesi ozaman bütün taşoranlar sınava girsin kpssye belli bir notun üstünde alan kadrolu çalışsın sınavla yapılan atamalara haksızlık
Misafir Avatar
celik - 9 ay önce
haksizligin babası oluyor taseron işçiye kadro. adelet bu olsa gerek...
Avatar
MİSAFİR - 9 ay önce
ben şu tibbi̇ sekreter gi̇bi̇ çalişip li̇se mezunu olan ve tıbbı sekreter uzmanlık belgesi alanların kadroya alınıp alınmayacağını merak ediyorum. eğer öyleyse ben niye okudum?
Misafir Avatar
Hakan - 9 ay önce
Sen 3 yil okul okumussun ben ise acil serviste 13 yildir çalışıyorum bilgisayar isletmeni olarak acaba benim bildirim ve terimlerin hizmetlerin ve sarfiyatlarin sen hangisini yapabilirsin zaman gecmeden
Misafir Avatar
Tıbbi sekreter - 9 ay önce
Shmyo mezunu tıbbi seketerim 11 yıldır taşeron olarak devlet hastanesinde çalışıyorum girdi çıktı yapılıyor firmalar isim değiştiriyor ünvanımızın ne olduğunu bilmiyoruz bilg operatörü mü vkhi mi tıbbi sekreter mi ama bildiğim tek şey benim tıbbi skr sağlık teknikeri olarak diplomam var kpss ye de girdim atanamadım bizlerin ayrımı nasıl olacak sayın editör
Avatar
SELİMCAN - 9 ay önce
sayı kapsam olarak fazla geniş tutulmamalıdır,diye düşünüyorum.saygılarımla.
Misafir Avatar
BABO - 9 ay önce @SELİMCAN
seli̇m sen burda çok dolaşiyorsun.taşörenmi̇si̇n.büyük i̇hti̇malle tibbi̇ sekretrsi̇n
Avatar
adeletsiz kamulaştırma partisi - 9 ay önce
o kpss de 85 üstü alıpta atanamayan özele mahkum ettiklerin varya seni çok anıyor çok yazık günah hak hukuk bunun neresinde din den imandan mahsedersin islama uyuşmaya işleri hiç eksik etmessin bari bi sınav yapta insanların vicdanları rahatlasın
Avatar
kul hakkıdır bu kul - 9 ay önce
yazıklar olsun ahirette hesap vaktidir ümmeti muhammed.
Misafir Avatar
serkan erdoğdu - 9 ay önce @kul hakkıdır bu kul
sözleşmeliler sizden daha az maaş alarak daha çok çalışıyorken siz yan gelip yatıyordunuz kul hakkı olmuyor mu bu?
Avatar
serkan erdoğdu - 9 ay önce
zoruna giden ve rahatsız olan arkadaşlara sesleniyorum..
eşim 3 yıldır üniversite hastahanesinde çalışıyor kadroluyum deyip yan gelip yatan hemşirelerden daha çok çalışıp daha az maaş alırken haksızlık olmuyor da şimdi bumu adaletsizlik oldu bir sınava girip puan almak mı bütün adalet anlayışınız daha çok maaş alıyorsanız daha çok çalışmanız gerekmiyor mu?? ben kadroluyum deyip sözleşmeli arkadaşlarınızın üzerine iş bindiriliyor iken sesiniz çıksaydı sizi anlardım boş boş çekememezlik yapmayın....
Avatar
Misafir - 9 ay önce
kpss ile atanıp aldığı parayı hak etmeyen devlet memurlarını çok gördük
en azından torpille giren dediğiniz insanlar aldığı 1000 lirayı sonuna kadar hak ediyor.