AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI 68. EK YERLEŞTİRME İLANI

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI 68. EK YERLEŞTİRME İLANI

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI 68. EK YERLEŞTİRME İLANI

 TEKİRDAĞ İLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI  -AİLE HEKİMİ- 68. EK YERLEŞTİRME İLANI

68. EK YERLEŞTİRME BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGELERİ:

İLÇE

ASM ADI

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİM NO

NÜFUS

GEZİCİ/ YERİNDE NÜFUS

TOPLAM NÜFUS

Çerkezköy

Veliköy ASM

59 02 029

3862

0

3862 

Çerkezköy

Fatih ASM

59 02 030

Yeni Planlanan

Çerkezköy

Bağlık ASM

59 02 041

Yeni Planlanan

Çerkezköy

Çınar ASM

59 02 042

Yeni Planlanan

Çorlu

Çırakbayırı ASM

59 03 056

3641

0

3641

Hayrabolu

Saka Hüseyin ASM

59 04 006

1628

1086

2714

Hayrabolu

Ticaret Borsası ASM

59 04 008

756

232

988

Hayrabolu

Şalgamlı ASM

59 04 010

1377

923

2300

Malkara

Bademlik ASM

59 05 003

1761

1134

2895

Malkara

Bademlik ASM

59 05 004

2054

1273

3327

Malkara

Ticaret Borsası ASM

59 05 016

Yeni Planlanan

M.Ereğlisi

Yeniçiftlik ASM

59 06 001

Yeni Planlanan

Muratlı

Kurtpınar ASM

59 07 008

Yeni Planlanan

Ergene

Sağlık ASM

59 10 018

Yeni Planlanan

Şarköy

Selahattin Arslan ASM

59 09 010

Yeni Planlanan

Ergene

Ayşe Ülkü Özen ASM

59 10 009

3152

0

3152

Ergene

Velimeşe ASM

59 10 017

Yeni Planlanan

Kapaklı

Atatürk ASM

59 11 011

4244

0

4244

Fiziki mekan gösterilemeyen ASM

Süleymanpaşa

Namık Kemal ASM

59 01 059

Yeni Planlanan

Süleymanpaşa

Namık Kemal ASM

59 01 060

Yeni Planlanan

Çerkezköy

Yıldırım Beyazıt ASM

59 02 033

Yeni Planlanan

Çerkezköy

Yıldırım Beyazıt ASM

59 02 034

Yeni Planlanan

Çerkezköy

Yıldırım Beyazıt ASM

59 02 035

Yeni Planlanan

Çerkezköy

Hayat ASM

59 02 037

Yeni Planlanan

Çerkezköy

Hayat ASM

59 02 038

Yeni Planlanan

Çerkezköy

Hayat ASM

59 02 039

Yeni Planlanan

Çorlu

Yunus Emre ASM

59 03 064

Yeni Planlanan

Çorlu

Yunus Emre ASM

59 03 065

Yeni Planlanan

Çorlu

Yunus Emre ASM

59 03 066

Yeni Planlanan

Çorlu

Yunus Emre ASM

59 03 067

Yeni Planlanan

Çorlu

Yunus Emre ASM

59 03 068

Yeni Planlanan

Çorlu

Kazımiye ASM

59 03 076

Yeni Planlanan

Çorlu

Kazımiye ASM

59 03 077

Yeni Planlanan

Çorlu

Kazımiye ASM

59 03 078

Yeni Planlanan

Çorlu

Ali Paşa ASM

59 03 073

Yeni Planlanan

Çorlu

Ali Paşa ASM

59 03 074

Yeni PlanlananÇorlu

Ali Paşa ASM

59 03 075

Yeni Planlanan

Çorlu

Mevlana ASM

59 03 069

Yeni Planlanan

Çorlu

Mevlana ASM

59 03 070

Yeni Planlanan

Çorlu

Mevlana ASM

59 03 071

Yeni Planlanan

Çorlu

Mevlana ASM

59 03 072

Yeni Planlanan

Saray

Kemalpaşa ASM

59 08 014

Yeni Planlanan

Saray

Kemalpaşa ASM

59 08 015

Yeni Planlanan

Kapaklı

İstiklal ASM

59 11 023

Yeni Planlanan

Kapaklı

İstiklal ASM

59 11 024

Yeni Planlanan

Kapaklı

İstiklal ASM

59 11 028

Yeni Planlanan

Kapaklı

Hürriyet ASM

59 11 025

Yeni Planlanan

Kapaklı

Hürriyet ASM

59 11 026

Yeni Planlanan

Kapaklı

Hürriyet ASM

59 11 027

Yeni Planlanan

YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYULACAK OLAN SIRALAMA VE BAŞVURU BELGELERİ:

(Başvurular aşağıdaki sıralamaya göre listelenir.)

a) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri, (Kadrosu veya pozisyonu Tekirdağ  ilinde olan)      

a. Bendindeki Hekimler için istenen belgeler;

1) Başvuru dilekçesi

2) Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu  (Ek:1)

3) Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir belge,

4) Göreve başlama belgesi(askerlik dönüşü veya doğum sonrası).

5) Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter)

b) 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi gereği Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ise kadrosu veya pozisyonu ilimizde olan aile hekimliği uzmanları.

b. Bendindeki Hekimler için istenen belgeler;

1) Başvuru Formu (EK-1)

2) Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı (Bakanlık Personeli için; Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2016” yazılacak ve imzalanacaktır.)

3) Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter)

4) Hizmet Belgesi (Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanların Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alacakları yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günleri gösterir belge)

c) İlimizde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler.

19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikGEÇİCİ MADDE 2 –(1) İdari görevlerinin son bulmasına müteakiben ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; ilin aile hekimliği uygulamasına geçtiği tarihte il sağlık müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliğine başvurmaları ve yerleştirilme hakkı elde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları  Bakanlıkça uygun görülmeyenler, ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması halinde 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre yerleştirilirler.

c. Bendindeki Hekimler için istenen belgeler;

1) Başvuru Formu (EK-1)

2) Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı

 *Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2016” yazılacak ve imzalanacaktır.

3) İdareciler için idari görevinden ayrılmasının uygun olmadığını gösterir yazılı belge

4) Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter)

5) Hizmet Belgesi (Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünden mazeret ve hastalık izinli geçirilen günleri gösterir belge)

d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.(Kadrosu veya pozisyonu Tekirdağ  ilinde olan)

d) Bendindeki hekimler için istenen belgeler

1) Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu  (Ek:1)

2) Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası  (“Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı Fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter)

*Uyum Eğitimi Sertifikası olmayan hekimler Halk Sağlığı Müdürlüğüne eğitime katılmak için dilekçe örneği vereceklerdir. 

3) Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter)

4) Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı

*Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2016” yazılacak ve imzalanacaktır.

5) Muvafakatname (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu dışındaki personelin kadrosunun bulunduğu Kurumdan muvafakat verildiğini gösterir belge)

Aile Hekimliği tercih ve yerleştirme işlemleri, 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Aile Hekimliği Uygulamasında Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslarda; ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması maddesindeki öncelik sıralamasına ve hizmet puanına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda göreve başlama günü, başlama tarihlerinin de aynı olması durumunda, başvuru evraklarının Müdürlüğümüz evrak kaydına giriş numarası en küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır.

(a) bendinde bulunan aile hekimlerinde öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir.

 Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.

Yerleştirme yapılırken, halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir.

Komisyon, Yer, Zaman ve Kayıt

Komisyon

Madde 6- İl Halk Sağlığı Müdürü veya Vekili Başkanlığında, Aile Hekimliği Uygulama Şubesinden sorumlu Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı veya Vekili, Destek Hizmetleri Şubesinden sorumlu Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı veya Vekili, Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürü veya Vekili, Destek Hizmetleri Şube Müdürü veya Vekili, veya aile hekimleri atamaları ile ilgili çalışan personelden oluşan “Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu”  kurulur. Aile Hekimleri ek yerleştirme işlemleri Valilik tarafından onaylanmış bu komisyon huzurunda yürütülür.

Yer ve Zaman

Madde 7- Tekirdağ Aile Hekimliği Uygulaması Ek Yerleştirme Başvuruları8Aralık 2016 Perşembe günü başlayacak ve 15Aralık 2016 Perşembe günü mesai saati bitimi ile sona erecektir.

Aile Hekimliği Uygulaması 68. Ek yerleştirme işlemi, 21 Aralık 2016 Çarşamba günü, Müdürlüğümüz Namık Kemal Toplantı Salonunda yapılacaktır. Yerleştirme işlemi 16.00 da başlayacaktır. Yerleştirilmesi gerçekleşen aile hekimleri 2 Ocak 2017 tarihinde göreve başlayacaklardır. Fiziki mekan gösterilemeyen ASM/AHB’ye yerleşen hekimler 23 Ocak 2017 tarihinde göreve başlayacaklardır. Komisyon, adayların değerlendirme yapmaları için kısa aralar ve zorunlu ihtiyaç için hazır bulunanlara duyurmak kaydı ile süre belirtilerek işlemlere bir kez ara verebilir.     

Kayıt

Madde 8- Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb)  birlikte bizzat kendisinin gelmesi esas olmakla birlikte, noterden yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisi dahil vekaletname alan vekilleri de katılabilirler. Yerleştirme işlemine kendisi veya vekili katılamayan aday yerleştirme işlemlerinde hakkında “gelmedi” tutanağı tutularak hakkını kaybeder. Aday ek yerleştirme gününde her ihtimali göze alarak noterden vekil tayin edebilir.  Yerleştirme günü herhangi bir şekilde yerleştirme işlemleri bitene kadar tercih hakkını kullanmaya gelmeyen aday sonradan her ne sebeple olursa olsun hak talebinde bulunamaz.

Salon

Madde 9- Salonda komisyon, adaylar ve görevliler kendilerine ayrılan bölümlerde oturacaklardır.  Adayların hepsinin salona sığmaması nedeniyle listelerdeki gruplar halinde alınabilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yerleştirme

a) Komisyonun belirtilen saatte kendisi için ayrılan yerde hazır bulunması ve hazır bulunan adayların salonda kendilerine ayrılan bölüme alınmasından sonra yerleştirme sürecine başlanır. Komisyon, Adaylar ve Görevliler dışındaki şahıslar salona alınmayacaktır.

b) Adayların kendisinin katılması esas olmakla birlikte, bizzat salona gelemeyecek olan adaylar, noter veya yurtdışı temsilciliklerinden  onaylı 21Aralık Çarşambagünü 68. ek yerleştirme işlemlerinde sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme/Zeyilname imzalama  yetkisini …………………..T.C. Kimlik Nolu ………………………….….’na veriyorum” ibaresini içeren vekaletname ile vekil kıldıkları kişi vasıtasıyla yerleştirme işlemine katılabilir. Ancak sözleşme/zeyilname imzalamak için adayın kendisi tercih ve yerleştirme işleminden sonra en geç 30/12/2016 tarihine kadar Halk Sağlığı Müdürlüğüne müracaat edecektir.

c) Aile Hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslara göre yapılacaktır. Hizmet puanlarında adayların 1 Temmuz 2016 tarihinde güncellenmiş hizmet puanları esas alınacaktır.

d) Tercih sırası gelen adaya salonda üç defa çağrı yapılmasına rağmen kendisinin veya vekilinin hazır bulunmadığının tespiti halinde "gelmedi” tutanağı tutularak tercih hakkı tehir edilmiş sayılır. Tercih hakkı bir sonraki hekime geçer.

e)Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyerek “Bekleyeceğim” diyebilir. Beklemeyi tercih eden bir aday daha sonra bölge seçme sırasını kendisi belirleme hakkına sahiptir. Ancak işlemi devam eden bir aday varsa işlem tamamlandıktan sonra tercih kullanacaktır. Örneğin 3. sırada bölge seçme hakkına sahip olan bir aday beklemeye geçip 8. sırada tercih yapma hakkına sahip bir adayın sırası geldiğinde, "ben seçme hakkımı şimdi kullanmak istiyorum" diyerek 8. sıradaki adaydan önce tercih yapabilecektir. Beklemeyi tercih eden adaylardan 2 veya daha fazlasının aynı sırada seçme hakkını kullanmak istemesi durumunda, başvuru bendine ve sıralamasına göre öncelik tanınacaktır. Bekleyeceğim diyen aday yerleştirme işlemi sonuna kadar tekrar başvuruda bulunup tercih hakkını kullanmaz ise tercih hakkından vazgeçmiş sayılarak bekleyeceği pozisyon kalmayacağı için yerleştirme işlemleri dışında kalır ve hiçbir hak iddia edemez.

f)  Yer seçiminde sırası geçtikten sonra gelen aday (tercih sırası tehir edilmiş sayılan aday) veya vekili, komisyona yer seçimine katılmak istediğini bildirdiği takdirde yerleştirme işlemine dahil edilecektir. Bu kişiler, devam eden işlemde yer sorulan adaydan sonra tercih hakkını kullanacaktır.

g) Geç gelen ve bekleyen adaylar aynı anda tercih hakkını kullanmak isterlerse, başvuru bendine ve sıralamasına göre öncelik tanınacaktır.

h) Yerleştirme esnasında sıra kendisine gelmiş olan aday, dilerse yerleştirme işleminden çekildiğini ve bu hakkını kullanmayacağını ifade etmek üzere “Yerleştirilmek istemiyorum” diyebilir. Böylece aday tercih hakkını kullanmaktan vazgeçmiş olacaktır. Yerleştirilmek istemiyorum diyen adaylar daha sonra vazgeçerek bu yerleştirmede yeniden aile hekimliği birimi tercih etme hakkı kullanamazlar.

ı) Aile Hekimliği Birimini seçmiş olan hekim, Aile Sağlığı Merkezi binasında bulunan daha önceden bu birim için tahsis ve ilan edilmiş olan Aile Hekimi Odasını aynı anda seçmiş olacaktır. Ayrıca oda seçimi yapılmayacaktır.

i) Müdürlük tarafından Aile Sağlığı Merkezi binası planlanmamış Aile Hekimliği Birimini tercih eden hekimler Müdürlükçe belirlenmiş ve yerleştirme işlemlerinde yayımlanmış olan Aile Sağlığı Merkezi ile Aile Hekimliği Birimine ait bina mülkiyeti (kamu, kiralık vb), binasız, geçici yer verilmesi, ısınma durumu, metrekare özellikleri gibi özelliklerini kabul etmiş sayılacaklardır.

j) Tercih sırası gelen aday tercih ettiği aile hekimliği biriminin kodunu söyleyecek ve tercihinin komisyonca kayda geçirilmesinden sonra kendisine verilen “tercih kartını” imzalayarak kartla birlikte sözleşme/zeyilname imzalamak üzere ayrılan bölüme geçecek ve sözleşme/zeyilname imzalayacaktır. Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü’nün 16/04/2010 tarih ve 116671 sayılı yazıları gereğince; Tabip ve Uzman Tabiplerden idari görevleri bulunanlar ile (asaleten atananlar ile 657 Sayılı DMK’nun 86. ve 88. maddelerine göre görevlendirilenler - vekalet veya 2. görev) 4924 Sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli çalışanların bu statülerinden ayrılmalarını müteakip sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

k) 16/04/2015 tarihli ve 29328 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin değişik 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereği sözleşme dönemi bitmeden başka bir aile hekimliği birimine yerleşen aile hekimi ile yeni sözleşme imzalanmaz, zeyilname imzalanarak yeni birimdeki görev mevcut sözleşme doğrultusunda yürütülür.

l) Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Tercih ettiği Aile Hekimliği pozisyonu için sözleşme imzalayan Aile Hekimi daha önceki pozisyonu hakkında tasarrufta bulunamaz, sözleşme imzaladıktan sonra sözleşmesinin iptal edilerek eski pozisyonunda (boş dahi olsa) devam etmesi hususunda hak iddiasında bulunamaz.

m) Sözleşme imzalamaya Vali adına Halk Sağlığı Müdürü veya Vekili yetkilidir.

Diğer Hükümler

Madde 10–

a) Boş olan Aile Hekimliği Birimleri için hukuki süreç oluşması ve sonucunda ilgili Aile Hekimliği Birimleri ile ilgili olarak menfi kararlarda Aile Hekimliği Birimlerini tercih ederek yerleşen hekimler hiçbir şekilde hak iddia edemeyecek ve yerleştiği taktirde taahhütname imzalayacaktır.

b) Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 15. Maddenin 5. Fıkrasında belirtilen hüküm gereği “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.” ek yerleştirme işlemleri başvuruların kabulünde sözleşmeli aile hekimi olarak başvurduğu pozisyonda fiilen başvuru tarihi itibari ile 1 yıllık çalışma şartı aranacaktır.

c) Ek yerleştirme işlemlerinde boş pozisyon ilan edilen birimlerde görev yapan ve usulüne uygun olarak sözleşmesini feshetmek isteyen aile hekimlerinden, fesih tarihleri ek yerleştirme işleminden ileri tarihlerde olanlar için ek yerleştirme başvuru tarihinin son günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz evrak kaydına istifalarından vazgeçtiklerini belirtir dilekçe sundukları takdirde o pozisyon ek yerleştirme işlemlerinden çıkarılacaktır.

d) İlimizde ek yerleştirme işlemlerinde boşalan Aile Hekimliği Birimlerine, Aile Hekimi yerleştirilecektir. Aile Hekimliği Birimleri www.thsm.gov.tr. web adresinden yayınlanacaktır. Aile Sağlığı Merkezlerinin fotoğraf, yapı ve yerleşimlerinde değişiklik arz edebileceğinden, Aile Hekimliği Biriminin yerleştirme işlemleri öncesinde bulunduğu yer aday tarafından yerinde incelenmelidir.

e) Süleymanpaşa Namık Kemal Aile Sağlığı Merkezi (Fiziki mekan gösterilemeyen ASM) ve bünyesinde 59 01 059, 59 01 060 No.lu (iki adet) aile hekimliği birimleri 06.10.2016 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

Çerkezköy Yıldırım Beyazıt Aile Sağlığı Merkezi ve bünyesinde 59 02 033, 59 02 034, 59 02 035 No.lu (üç adet) aile hekimliği birimleri 27.06.2016 tarihli ve 2262 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

Çerkezköy Hayat Aile Sağlığı Merkezi ve bünyesinde 59 02 037, 59 02 038, 59 02 039 No.lu (üç adet) aile hekimliği birimleri 16.08.2016 tarihli ve 2733 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

Çorlu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi (Fiziki mekan gösterilemeyen ASM) ve bünyesinde 59 03 064, 59 03 065, 59 03 066, 59 03 067, 59 03 068 No.lu (beş adet) aile hekimliği birimleri 17.06.2016 tarihli ve 2150 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

Çorlu Kazımiye Aile Sağlığı Merkezi (Fiziki mekan gösterilemeyen ASM) ve bünyesinde     59 03 076, 59 03 077, 59 03 078 No.lu (üç adet) aile hekimliği birimleri 05.10.2016 tarihli ve 3083 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

Çorlu Ali Paşa Aile Sağlığı Merkezi (Fiziki mekan gösterilemeyen ASM) ve bünyesinde       59 03 073, 59 03 074, 59 03 075 No.lu (üç adet) aile hekimliği birimleri 05.10.2016 tarihli ve 3087 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

Çorlu Mevlana Aile Sağlığı Merkezi (Fiziki mekan gösterilemeyen ASM) ve bünyesinde       59 03 069, 59 03 070, 59 03 071, 59 03 072 No.lu (üç adet) aile hekimliği birimleri 14.10.2016 tarihli ve 3190 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

Saray Kemalpaşa Aile Sağlığı Merkezi (Fiziki mekan gösterilemeyen ASM) ve bünyesinde 59 08 014, 59 08 015 No.lu (iki adet) aile hekimliği birimleri 21.06.2016 tarihli ve 2239 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

Kapaklı İstiklal Aile Sağlığı Merkezi ve bünyesinde 59 11 023, 59 11 024 No.lu (iki adet)  aile hekimliği birimleri 01.08.2016 tarihli ve 2514 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmış olup, 59 11 028 No.lu aile hekimliği birimi ilave olarak 05.10.2016 tarihli ve 3081 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

Kapaklı Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi (Fiziki mekan gösterilemeyen ASM) ve bünyesinde   59 11 025, 59 11 026  No.lu (iki adet) aile hekimliği birimi 01.08.2016 tarihli ve 2513 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmış olup, 59 11 027 No.lu aile hekimliği birimi ilave olarak 05.10.2016 tarihli ve 3082 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

            Fiziki mekan gösterilemeyen Aile Sağlığı Merkezlerinin oluşturulma çalışmalarına Müdürlüğümüzce devam edilmekte olup, bu pozisyonları tercih ederek yerleşen hekimler Müdürlüğümüzce uygun görülen yerlerin son durumunu ek yerleştirme işlemi esnasında ilan edilmek üzere tebliğ etmiş sayılırlar ve gerekli görülmesi durumunda değişiklik yapma hakkını ilan etmek sureti ile Halk Sağlığı Müdürlüğü saklı tutar.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği 16. Maddesinin birinci fıkrasının c bendinde; “yeni açılan ve müdürlükçe, hizmet verilecek aile sağlığı merkezi mekanı gösterilemeyen birimler için aile sağlığı merkezi giderleri on ay boyunca yukarıdaki kriterlere bağlı olmaksızın tavan ücretin %100’ü olarak ödenir. Bu birimlerin açılmasını müteakiben üst üste iki yerleştirme sonucunda boş kalması hâlinde müdürlüğün teklif ettiği ve Bakanlıkça uygun görülen yerler için giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere müdürlükçe aile sağlığı merkezi oluşturulur. Oluşturulan birime on aylık süre dolmadan aile hekimi yerleşmesi hâlinde on aylık sürenin sonuna kadar tavan ücretin %50’si aile hekimine kalan %50’si ise müdürlük döner sermayesine ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03.11.2016 tarih ve 3529 sayılı yazılarında, “… yerleşen hekimlere mekan temini için yerleştirme tarihinden itibaren yerleştirme için alınan Valilik Onayında belirtilmek suretiyle en fazla bir ay süre verilmesi” hususu yer almaktadır.      

Fiziki mekan gösterilemeyen ASM/AHB’yi tercih ederek yerleşen aile hekimleri ile aynı gün 23 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşme/zeyilname imzalanacak, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Fiziki ve Teknik Şartlar başlığı altında belirtilen maddelere uygun olarak ve Müdürlüğün onayı ile Aile Sağlığı Merkezini oluşturacaklardır. Bünyesindeki aile hekimliği birimlerinin tamamının tercih edilmemesi durumunda hizmet verilecek mekanın onaylanması aşamasında kira giderleri de göz önünde bulundurulacaktır. 

Ek yerleştirme işlemlerinde konu ile ilgili taahhütname imzalayacaklardır. 23 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar Aile Sağlığı Merkezinin oluşturulması ile ilgili Müdürlük onayı alınmayan ve görevine başlayamayan aile hekimlerinin sözleşmeleri Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 13. Maddesi gereği feshedilebilir ve bir yıl süreyle sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar. Ayrıca, hali hazırda sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken bu pozisyonları tercih eden hekimler ayrıldıkları birim hakkında hak iddia edemeyeceklerdir.

Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken, fiziki mekan gösterilemeyen ASM/AHB’yi tercih ederek yerleşen hekimlerin 23 Ocak 2017 tarihi göreve başlayış tarihi olması sebebiyle görev yaptıkları birimden ayrıldıktan sonra, bu pozisyonları tercih ederek yerleşen hekimler göreve başlayış yapacaklardır.

Fiziki mekan gösterilemeyen Aile Sağlığı Merkezleri ekteki haritalar üzerinde işaretlenen bölgeler dahilinde oluşturulacaktır.

f) Yukarıda belirtilen Fiziki mekan gösterilemeyen ASM/AHB ve Çerkezköy Fatih Aile Sağlığı Merkezi 59 02 030 No.lu, Çerkezköy Bağlık Aile Sağlığı Merkezi 59 02 041 No.lu, Çerkezköy Çınar Aile Sağlığı Merkezi 59 02 042 No.lu, Malkara Ticaret Borsası Aile Sağlığı Merkezi 59 05 016 No.lu, M.Ereğlisi Yeniçiftlik Aile Sağlığı Merkezi 59 06 001 No.lu, Muratlı Kurtpınar Aile Sağlığı Merkezi 59 07 008 No.lu, Ergene Sağlık Aile Sağlığı Merkezi 59 10 018 No.lu, Şarköy Selahattin Arslan Aile Sağlığı Merkezi 59 09 010 No.lu, Ergene Velimeşe Aile Sağlığı Merkezi 59 10 017 No.lu Aile Hekimliği Birimlerini tercih eden Aile Hekimleri 0 (sıfır) nüfusla bulunan bölgeleri seçeceğinden 1 yıl boyunca 0-1000 nüfusta kalmış olsalar bile hizmet vermeye devam edeceklerdir.

g) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 23.09.2013 tarih ve 104256 sayılı yazılarına istinaden; 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.

h) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 26.03.2013 tarih ve 34050 sayılı yazılarına istinaden; Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında çalışan Aile hekimliği uzmanı hekimlerin aile hekimliğine geçişlerine muvafakat verilmiş olup, bu hekimlerin aile hekimliğine başvurularında ayrıca muvafakat verilmesi aranmayacaktır. Tıp fakültesinden mezuniyeti üzerinden en az 25 yıl geçmiş diğer uzman hekimlere muvafakat verilip verilmeyeceğine kadrosunun bulunduğu Kurumun teklifi üzerine ilgisine göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı veya Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce karar verilecektir. Bunların dışındaki uzman hekimlere ise muvafakat verilmemiştir.

ı) Aile hekimi olmak isteyen pratisyen hekimler ile aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personel için İlin hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak muvafakat verilip verilmeyeceğine, personelin kadrosunun bulunduğu Kuruma göre İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü veya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince karar verilecektir.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03.04.2013 tarih ve 37117 sayılı yazıları ile; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadrolarında bulunan (başka birimlerde geçici görevli olanlar dahil) ve aile hekimi olmak isteyen bütün pratisyen hekimler ile aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personele muvafakat verildiği, bu personelin aile hekimliğine başvurularında Halk Sağlığı Müdürlüğünce ayrıca bir değerlendirme yapılmayacağı belirtilmiştir.

i) Aile hekimliği uygulamasında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleği ile bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci Maddesinin (a) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden ve bu nedenle de aile hekimliği uygulamasında görev almasında sakınca bulunan personelin dosyaları Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna gönderilecek, kurumca muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

j) Adayların yerleştirme işlemlerinde hizmet puanlarına 1. Aşama Uyum Eğitimleri Eğiticisi puanları (ilk yerleştirmede Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimleri Eğiticisi puanları da eklenmek kaydı ile yapıldığından) eklenmeyecektir. Başvurularda mazeret durumları (eş durumu v.b) dikkate alınmaz. Yerleştirme işlemi sırasında veya sonrasında Aile Hekimliği Birimleri arasında becayiş yapılamaz.

k) Belirtilmeyen durumlarda, 25 Ocak 2013 tarih 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

l) Yerleştirme tarihinden önce Aile Hekimliği Uygulaması ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılması halinde ve ihtiyaç duyulduğunda yayımlanan usul ve esaslar çerçevesinde değişiklikler yapılır.

m) Ek yerleştirme işlemlerinde boş pozisyon olarak bildirilen aile hekimliği birimlerine yeni aile hekimliği birimi eklenmesi ve boş pozisyonlardan aile hekimliği birimi çıkartılması ile ilgili değişiklik yapma ve ek yerleştirme işlemini iptal etme hakkını Halk Sağlığı Müdürlüğü saklı tutar.

n) Ek yerleştirme işlemlerinde boş pozisyon olarak ilan edilen birimlerde görev yapan aile hekimlerinin ayrılış tarihleri istifa etme, usulüne uygun veya uygun olmayan fesih vs. sebeplerle değişiklik gösterebileceğinden aile hekimliği birimlerinde göreve başlayış tarihlerinde değişiklik yapma hakkını ilan etmek sureti ile Halk Sağlığı Müdürlüğü saklı tutar.

o) Yerleştirme sonucunda; Aile Sağlığı Merkezleri Gruplandırma Kriterlerine göre gruplandırma alan Aile Hekimliği Birimine yerleşen aile hekimleri, yerleştikleri Aile Hekimliği Biriminin grubuna tabi tutulmazlar. Gruplandırma almayan Aile Hekimliği Birimleri gibi, haklarında E Sınıfı olarak işlem yapılır ve grupsuz olarak maaş hak edişleri yapılır. Gruplandırma almak istediklerinde ise; gerekli gruplandırma başvuru dosyasını hazırlayarak, Halk Sağlığı Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler. Dosyaları incelenerek durum değerlendirmesi yapılıp Onay verildikten sonra aldığı gruplandırmaya göre maaş hak edişleri yapılacaktır.

Yürürlük:

Madde 11 - Bu hükümler Valilik Makamı’nın onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - Bu hükümleri Halk Sağlık Müdürlüğü yürütür.

TEKİRDAĞ İLİ AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME UYGULAMA TAKVİMİ

Tarih

İş

8 Aralık –15 Aralık 2016

Aile Hekimliği uygulamasında görev almak isteyen, kadrosu ve pozisyonu Tekirdağ ilinde olmak şartı ile; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler için ek yerleştirme ilanı ve Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayınlanması.(Ek yerleştirme yapılacak pozisyonların listesi, ek yerleştirme usul ve esasları)

8 Aralık –15 Aralık 2016

Müracaatların Kabulü

19 Aralık 2016

Tercih ve Yerleştirmeye esas son listenin ilanı ve Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanması.

21 Aralık 2016

Tercih ve Yerleştirme işlemlerinin yapılması.

2 Ocak 2017

59 02 029, 59 02 030, 59 02 041, 59 02 042, 59 03 056, 59 04 006, 59 04 008, 59 04 010, 59 05 003, 59 05 004, 59 05 016, 59 06 001, 59 07 008, 59 10 018, 59 09 010,             59 10 009, 59 10 017, 59 11 011 No.lu Aile Hekimliği Birimlerine yerleşen hekimlerin Aile Hekimliği görevine başlamaları

23 Ocak 2017

59 01 059, 59 01 060, 59 02 033, 59 02 034, 59 02 035, 59 02 037, 59 02 038, 59 02 039, 59 03 064, 59 03 065, 59 03 066, 59 03 067, 59 03 068, 59 03 076, 59 03 077, 59 03 078, 59 03 073, 59 03 074, 59 03 075, 59 03 069, 59 03 070, 59 03 071, 59 03 072, 59 08 014, 59 08 015, 59 11 023, 59 11 024, 59 11 028, 59 11 025, 59 11 026, 59 11 027 (Fiziki mekan gösterilemeyen ASM/AHB) No.lu Aile Hekimliği Birimlerine yerleşen hekimlerin Aile Hekimliği görevine başlamaları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması