Memur En fazla Ne Kadar Süre Görevden Uzaklaştırılabilir?

KamuAjans.Com-15 temmuz darbe girişimi sonrası OHAL kararı alınarak bir çok kamu ve kuruluşlarda incelemeler başlatılmış fetö terör örgütü ile bağlantılı

Memur En fazla Ne Kadar Süre Görevden Uzaklaştırılabilir?
07 Ağustos 2016 Pazar 21:06

OHAL durumu bca görevden uzaklaştırılan memurların eğer suçlu bulunması halinde 10 gün içerisinde soruşturma açılması gerekiyor.Ayrıca memurların görevlerine dönmeleri için yapılacaklar şu şekilde mümkün;

*Disiplin soruşturması nedeniyle alınan görevden uzaklaştırma tedbiri en çok 3 ay sürer. Bu sürenin sonuna kadar karar verilmemesi durumunda memur görevine döner.

*Ceza soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırma tedbiri alınmışsa, memurun durumu her 2 ayda bir ilgili amir tarafından incelenir ve görevine dönüp dönmeyeceği konusunda karar (bu kararlar ilgili memura da yazı ile bildirilir) verilir. Bu hallerde, ceza soruşturmasının işleyiş sürecine göre görevden uzaklaşta kalınan süre değişebilmektedir.

 

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

ESAS NO : 2010/890

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü/Ankara

KARŞI TARAF (DAVACI) :

İSTEMİN ÖZETİ : ... İdare Mahkemesinin 25.02.2010 günlü, E: 2010/108, K:2010/318 sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması, davalı idare tarafından istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ :

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADİNA

 

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeyerek dosya incelendi, gereği görüşüldü:

 

Dava; ... Tapu Sicil Müdürü olarak görev yapan davacının görevden uzaklaştırılmasına ve durumunun iki ayda bir incelenmesine ilişkin 21.04.2006 günlü, 92 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

 

... İdare Mahkemesinin 18.10.2007 günlü, E:2007/1597, K:2007/1163 sayılı kararıyla; sayılı Devlet ları Kanunu'nun 137. maddesinde yer alan hükümlerden bahisle; davacıya isnat edilen fiillerin halen görev yaptığı... İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğü görevine ve dönemine ilişkin olmadığı, ... Tapu Sicil Müdürlüğü'ndeki şeflik görev ve dönemine ilişkin olduğu, diğer taraftan isnat edilen Fiillerle ilgili 14.03.2006 günlü, 03 sayılı suç (tevdii) raporu ile 01.05.2006 günlü, 05 sayılı ön inceleme raporunun düzenlendiği ve şturmanın tamamlandığı, bu nedenle soruşturmanın esenliğini etkileyecek bir durumun da söz konusu olmadığı, daha önce çalıştığı yerde işlediği öne sürülen ve; soruşturması tamamlanarak soruşturma raporu da düzenlenen fiillerden hareketle davacının mevcut görevinden uzaklaştırılmasında hukuka uygunluk görülği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

 

Anılan karar temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Beşinci Dairesinin 09.11.2009 günlü, E:2007/7642, K:2009/6021 sayılı kararıyla, davacının, kendisine emanet edilen tapu sicilleri üzerinde hukuki sebepten yoksun sahte tesciller oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı, söz konusu fiilin önceki görev döneminde işlendiği ileri sürülse dahi, halen tapu sicillerinin tutulmasından sorumlu olan bir yönetici olarak görevine devam ettiği, dolayısıyla tapu kayıtları üzerinde işlem yapmaya da devam edeceği için görev başında kalmasının sakıncalı olduğunun anlaşıldığı; bu gerekçeyle görevden uzaklaştırılmasında hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle bozulmuş ise de, idare Mahkemesince bozma kararına uyulmayarak, dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararında ısrar edilmiştir.

Davalı idare; dava konusu işlemde hukuka ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığını ileri sürerek, ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. maddesinde, görevden uzaklaştırma, "Devlet hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir." şeklinde tanımlanmış, takip eden maddelerde ise, görevden uzaklaştırmaya ilişkin esas ve usullere yer verilmiştir.

 

Anılan maddeler bir arada incelendiğinde, görevden uzaklaştırmanın, yalnızca yürütülen soruşturma ya da kovuşturma nedeniyle sup delillerinin ortadan kaldırılmasını engelleyen bir önlem olmadığı, memurun işlediği ileri sürülen supun niteliğine ve yürüttüğü görevin önemine göre, görevi başında kalmasının sakıncalı olduğu kanaatine varılan hallerde , kamu hizmetinin düzenli , lı bir şekilde yürütülmesini ve hizmetten yararlananların güven duygusunun sarsılmasının önüne geçilmesini amaçlayan geçici bir tedbir olduğu sonucuna varılmaktadır. Aynı maddelerde, delillerin toplanması evresi olan soruşturma süreci sonrasında, kovuşturma sırasında da görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasına olanak tanıması, varılan sonucu desteklemektedir. Şüphesiz ki, bu tedbirin uygulanması görevden uzaklaştırılan kişinin suplu olduğu anlamına gelmemektedir.

Uyuşmazlık konusu olayda, tapu sicil müdürü olan ve tapu kayıtlarının gerçeğe uygun ve düzenli bir şekilde tutulmasından sorumlu olan davacının, "kendisine emanet edilen tapu sicilleri üzerinde hukuki sebepten yoksun sahte tesciller oluşturduğu" iddiasıyla yargılandığı anlaşılmaktadır. Davacıya isnat edilen fiilin yürüttüğü hizmetle doğrudan ilgili olduğu açıktır. Bu itibarla, davacıya isnat edilen filler ve bu nedenle hakkında açılan ceza davası, yürüttüğü hizmeti ve hizmetten yararlananları olumsuz etkileyecek nitelikte olduğundan, görevden uzaklaştırılmasına dair işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, ... İdare Mahkemesinin 25.02.2010 günlü, E:2010/108, K:2010/318 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün ipinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.10.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

NOT: Yukarıdaki karar, yargımız açısından yüz kızartıcıdır. 2006 tarihli bir işlemler ilgili nihai karar 2013 yılında verilmiştir.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.