AİLE HEKİMLİĞİ 67. EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLADI

AİLE HEKİMLİĞİ 67. EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLADI

Aile Hekimliği uygulaması kapsamında ilimizde yeni açılan, Orhangazi ASM’ de 58.01.109 no’lu Aile Hekimliği Birimi(AHB), Divriği ASM’de 58.04.005 no’lu AHB, çeşitli sebeplerle boşalan Hanlı ASM’de 58.01.088 no’lu AHB, Güneykaya ASM’de 58.16.007 no’lu AHB, 22.11.2016 tarih 29896 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile boşalan 4 Eylül ASM’de 58.01.027 no’lu AHB, Şehit Ömer GÜNEY ASM’de 58.01.029 no’lu AHB ve Suşehri ASM’de 58.13.005 no’lu AHB’lere 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin “Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar” başlıklı 4.bölümünün “Sözleşmeli aile hekimleri” başlıklı 15.maddesinin 1.2.3.4.5. fıkraları ve alt bentleri ile 11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 5.maddesi ve 6.maddesini uygulamak suretiyle ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 05.11.2012 tarihli ve B.10.1.HSK.0.06.00.00/000–929 sayılı, 26.03.2013 tarihli ve 34050 sayılı, 03.04.2013 tarihli 37117 sayılı ve 23.09.2013 tarih 104296 sayılı aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri hakkındaki yazıları dikkate alınarak yerleştirme işlemi yapılması planlanmaktadır.

            Konu ile ilgili ekte sunulan ek yerleştirme usul ve esasları hakkındaki ilan metninin, başvuruda istenen belge ve dilekçe örneklerinin Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.sivashsm.gov.tr) yayınlanması 13 Aralık 2016 – 19 Aralık 2016 tarihleri arasında başvuruların alınması, 21 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 16.00’da eski Halk Sağlığı Müdürlüğü binası zemin katta bulunan toplantı salonunda Aile Hekimliği Yerleştirme Komisyonu huzurunda 67.Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

       Valilik Oluru için tıklayınız.

Başvuru Formları için tıklayınız.

Usül ve Esasları için tıklayınız.

Bakanlık Yazısı için tıklayınız.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması