Sağlık Sen Bakan Yardımcısı İle Görüştü

Sağlık Sen Bakan Yardımcısı İle Görüştü

Genel Başkanımız Metin Memiş, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'i ziyaret ederek SASAM Enstitüsü’nün çalışmaları hakkında bilgi verdi ve sağlık çalışanlarının sorunları ile taleplerini iletti. 

Burada konuşan Genel Başkanımız Metin Memiş, SASAM Enstitüsü’nün sağlık, sosyal hizmet ve işgücü politikalarına katkı sunmak için çalışmalar sürdürdüğünü ifade etti. Özellikle SASAM’ın geliştirdiği projelerin önemine değinen Memiş, Bakanlığın iş birliğiyle bu projelerin hayata geçmesinin önemine vurgu yaptı. Sağlık-Sen olarak hem çalışanlarımızın mali ve özlük hakları hem de sendikacılık yaptığımız hizmet kollarında sorunların çözümü için mücadele verdiğimizi söyleyen Memiş, politikalar üreterek sağlık ve sosyal hizmetlerin sunulması ve uygulanması için elimizden gelen katkıyı sağladığımızı söyledi.

SASAM Enstitüsünün alanında hep ilklere imza attığını söyleyen Memiş, özellikle Yönetici Okulu Projesi ve Çalışan Dostu Sağlık Kurumları Projelerimizin sağlık hizmetine büyük katkı sunacağını söyledi. Ülkemizde ve dünyada ilk olacak Türkiye Sağlık Sisteminin İzlenmesi ve Değerlendirmesi projesini başlatacağımızı da belirten Memiş, “Türkiye Sağlık Sisteminin 10 ana başlık altında 99 gösterge ile izleneceği bu çalışmanın ekonometrik bir model üzerinden yapılacak ve göstergelerin birbiriyle ilişki matrisi ortaya konarak çalışma indeks ve derecelendirme algoritması üzerine inşa edilecek” dedi. Ekonometri uzmanı hocalarımızın içinde bulunduğu bir ekip tarafından hazırlanacak olan bu projenin gerçekleşmesiyle, bir ülkenin sağlık sistemine göre ilk defa indeks geliştirilmiş olacağını dile getiren Memiş, bu indeksle hem Türkiye’nin hem de 36 ülkenin sağlık sistemine bir puanlama yapılacağını da ifade etti.Ayrıca icap nöbeti ve döner sermaye ödemeleriyle ilgili yaşanan sorunların sağlık çalışanlarını olumsuz etkilediğini ifade eden Memiş, Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının gerçekleştireceği çalışmalarla icap nöbeti ve döner sermaye sisteminin yeniden yapılanması gerektiğini belirtti. Yıpranma payı ve sağlık çalışanlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi konularına da değinen Memiş, bu konudaki eksikliklerin giderilmesinin önemine vurgu yaptı. 

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. SASAM'ın gerçekleştirdiği çalışmaları takip ettiğini ve değerli bulduğunu belirten Muhammet Güven, projelerin önemine dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmetine fayda sağlayacak projelere duyarlı olduğunu dile getiren Güven, gerçekleşecek projelere bakanlık olarak destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.    

Ziyarette Genel Başkanımız Metin Memiş’in yanı sıra, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek, Genel Sekreterimiz Fatih Seyran, SASAM Sağlık Politikaları Direktörlüğü Danışmanı Dr. Hasan Güler ve SASAM Uzmanı Onur Burak Barkan da hazır bulundu.
YORUM EKLE
YORUMLAR
MEHMET02
MEHMET02 - 3 ay Önce

MİLADI DOLMUŞ OLAN YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALI
Kamu kurumlarında teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı gibi çeşitli ünvanlarda görev yapan ve sayıları 111 bin olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin, bulundukları sınıftan kaynaklı olarak birçok maddi ve manevi mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekerek, Yardımcı Hizmetler Sınıfında " bulunan personelin kurumlardaki ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde çalıştırılabileceği gibi çok geniş bir tanımı olması ve bu sınıfın içinde bulunan yirmi iki unvanın ayrı ayrı görev tanımının da olmaması sebebiyle amirleri tarafından ünvanları göz ardı edilerek Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda bulundukları gerekçe gösterilerek ünvanı ile uyumsuz işlerde çalıştırılmaktadırlar. Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin kadro unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının belirtilmemiş olması bu personele kurumlarında pek çok işin gördürülebileceği personel olarak bakılmasına neden olmaktadır. Ayrıca hukuki yönü olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı hizmetler sınıfı personeline gördürülmesi, zaman içinde söz konusu görevlerin ilgililerin unvanı ile özdeşleşmesi ve haklı olarak bu görevi yapmak istememelerinde ise sorunlu personel olarak düşünülmesine sebep olmaktadır" . YHS personelinin yükselebileceği teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur gibi kadrolara kurumlar tarafından genellikle ilk defa atama yoluyla personel alımına gittiklerinden ve kurumların periyodik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açmamalarından dolayı üniversite mezunu olsalar dahi sınıf değiştirme imkanı bulamamadıklarını 657 sayılı DMK' da bahsedilen hizmet sınıfları arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bir hizmet sınıfına dahil personelin tamamının dışarıda tutulmasının rahatsızlık oluşturmasının yanı sıra, ek göstergeden yararlanamadıkları için Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) memurlar arasında oldukça düşük seviyede bulunmaktadır. Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararı yer almıştır." Taşeron firmalara bağlı olarak kamu kurumlarında çalışan taşeron personelin devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmeleri ile birlikte ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu personel eliyle gördürülmesi sonucunda YHS personeline ihtiyaç da kalmayacağını kaydeden "Gelişen ülkemizde kamu personel yönetimi anlayışı kuralcı, hiyerarşik, mekanik ve geleneksel yönetim anlayışı iken bu yönetim anlayışı değişerek yerini etkinlik, verimlilik, tutumluluk dinamiklerini esas alan, ücret dengesizliğini gidermeyi hedefleyen, performansa göre değerlendirme üzerinde duran, esnek yapılanma ve katılımcı yönetime uygun bir kamu personel yönetimine bırakmaktadır. Bu sebeplerle günümüzde miadı dolmuş olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki mevcut personelin, eğitim durumlarına ve ihraz ettikleri unvanlara uygun hizmet sınıflarına geçirilmeleri gerekmektedir" …………… On üç yıl oldu bir gelişme yok. Sağlık bakanlığına ve yetkili sendikaya duyurulur

MEHMET02
MEHMET02 - 3 ay Önce

Yetkili ama yetkisiz sendikaya ölü taklidini bırakın toplu görüşmelerin arkasında durun Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararı yer almıştır." On üç yıl oldu bir gelişme yok

MEHMET02
MEHMET02 - 3 ay Önce

Yetkili ama yetkisiz sendikaya ölü taklidini bırakın toplu görüşmelerin arkasında durun Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararı yer almıştır." .......On üç yıl oldu bir gelişme yok

saglıkçılar
saglıkçılar - 3 ay Önce

sağlık sen boşu boşuna uğraşma artık millet sizleri iyi tanıdı bu tür açıklamaları yutmuyor sizlere inanmıyor .söyleyelim sizlere neler yaptınız son 16 yıldır iktidarla beraber yetkide sizlerde bu yaptıklarınız dişe dokunur elle tutulur bir sey değil iktidarla beraber hareket eden sizlerin yapması alması gereken haklardı yarım yamalak aldınız bunu da başarı diye anlatıyorsunuz

.işte başarılarınız 1)ne can güvenliğimiz var 16 senedir nice personel öldü darp edildi ortalarda yoksunuz şimdide yeni çıkan yasada birsey yapmıyor aynı şekilde sadece mahkemede ifade veriyorlar çıkıyorlar nerede başarı

2)ne servislerimiz ne lojmanlarımız var kurumların hemen hepsinde merkez olsun taşra olsun servisleri var bu uygulama hastanelerde çalışan personelede verilmelidir.nerede başarı

3)maaşlarımızın hali ortada kamuda en düşük maaşımız var.20 yıllık çalışan bir sağlıkçı yeni zamla beraber 4100 tl alırken bir asker astsubay 6500 tl bir polis 5200 tl bir öğretmen 5000tl bir vaiz 5300tl bir zabıta 4850 tl vb vb siz ne anlatıyorsunuz her kesim bizlerin maaşını geçti sağlık sennnn

4)yıpranma payı 15 yıla 1 sene olacak şekilde yazıklar olsun asker polis

gardiyan itfaiye eri zabıtanın gazetecinin bile yanında geçmiyor bunuda başarı gibi

yansıtılıyor

5)ek göstergeler 3600 bile değil.bakalım göreceğiz neler yapabiliyorsunuz sonu yine hüsran olmasın hıı

6)döner sermayeler son 5 yılda sıfır 0 tl kimi hastanelerde 30tl 50 tl

yazıklar olsun hani nerdesiniz neden tepki vermiyonuz en basit sorun hadi çözün gidin bakanlığa hükümete bu nedir deyin elimizde ne varsa gitti siz diyonuz ki başarı başarı ha ha ha

7)sabit ödemeler emekliliğe yansıtılmıyor dr yansıtıldı aynı zamanda

emekli maaşalrı ve sabitleri arttırıldı açıklayın bakalım bunuda

8)ne icap ücretleri ödenmiyor hani çözebildiniz mi bu sorunu

9)nöbet ücretleri ödenmiyor izne çevriliyor.ıhesap sordunuz mu ya gidin işinize kimi kandırıyorsuunuz sağlık çalışanları dört gözle yerel seçimleri bekliyor ve tepkisini en güzel şekilde verecektir

sağlıkçı56
sağlıkçı56 - 3 ay Önce

millet sizden bıkmış usanmış, bu sene zam oranları istediğimiz gibi olmazsa yollarımızı ayıracağız yeter artık o koltuklarda oturup 25-30 bin tl maaş alıp her zaman memuru satamayacaksınız.

saglıkçılar
saglıkçılar - 3 ay Önce

sağlık sen boşu boşuna uğraşma artık millet sizleri iyi tanıdı bu tür açıklamaları yutmuyor sizlere inanmıyor .söyleyelim sizlere neler yaptınız son 16 yıldır iktidarla beraber yetkide sizlerde bu yaptıklarınız dişe dokunur elle tutulur bir sey değil iktidarla beraber hareket eden sizlerin yapması alması gereken haklardı yarım yamalak aldınız bunu da başarı diye anlatıyorsunuz

.işte başarılarınız 1)ne can güvenliğimiz var 16 senedir nice personel öldü darp edildi ortalarda yoksunuz şimdide yeni çıkan yasada birsey yapmıyor aynı şekilde sadece mahkemede ifade veriyorlar çıkıyorlar nerede başarı

2)ne servislerimiz ne lojmanlarımız var kurumların hemen hepsinde merkez olsun taşra olsun servisleri var bu uygulama hastanelerde çalışan personelede verilmelidir.nerede başarı

3)maaşlarımızın hali ortada kamuda en düşük maaşımız var.20 yıllık çalışan bir sağlıkçı yeni zamla beraber 4100 tl alırken bir asker astsubay 6500 tl bir polis 5200 tl bir öğretmen 5000tl bir vaiz 5300tl bir zabıta 4850 tl vb vb siz ne anlatıyorsunuz her kesim bizlerin maaşını geçti sağlık sennnn

4)yıpranma payı 15 yıla 1 sene olacak şekilde yazıklar olsun asker polis

gardiyan itfaiye eri zabıtanın gazetecinin bile yanında geçmiyor bunuda başarı gibi

yansıtılıyor

5)ek göstergeler 3600 bile değil.bakalım göreceğiz neler yapabiliyorsunuz sonu yine hüsran olmasın hıı

6)döner sermayeler son 5 yılda sıfır 0 tl kimi hastanelerde 30tl 50 tl

yazıklar olsun hani nerdesiniz neden tepki vermiyonuz en basit sorun hadi çözün gidin bakanlığa hükümete bu nedir deyin elimizde ne varsa gitti siz diyonuz ki başarı başarı ha ha ha

7)sabit ödemeler emekliliğe yansıtılmıyor dr yansıtıldı aynı zamanda

emekli maaşalrı ve sabitleri arttırıldı açıklayın bakalım bunuda

8)ne icap ücretleri ödenmiyor hani çözebildiniz mi bu sorunu

9)nöbet ücretleri ödenmiyor izne çevriliyor.ıhesap sordunuz mu ya gidin işinize kimi kandırıyorsuunuz sağlık çalışanları dört gözle yerel seçimleri bekliyor ve tepkisini en güzel şekilde verecektir

Sağlık eri
Sağlık eri - 3 ay Önce

Sözleşmeli personel kadro bekliyor.

2014 sonrası mezunlara lisans tamamlama
2014 sonrası mezunlara lisans tamamlama - 3 ay Önce

2014 sonrası mezunlarına lisans tamamlama?


SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması