Sağlık çalışanlarının paraları hala ödenmedi

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker seyyar sağlık çalışanlarının tazminatlarının hala ödenmediğini ve konuyla ilgili İl Sağlım Müdürlüğü’nden de bir açıklama gelmediğini dile getirdi

Sağlık çalışanlarının paraları hala ödenmedi

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında seyyar görev yapan sağlık çalışanlarının seyyar görev tazminatlarının hak sahiplerine ödenmemesi nedeniyle sağlık çalışanlarının yaşamış oldukları mağduriyetle ilgili açıklama yapan Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çekerü çalışanların paralarının bir an önce ödenmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Çeker’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Birinci basamak sağlık kuruluşları vatandaşımız hastalanmadan sağlığının korunması için kurulmuş kuruluşlardır. Bu kurumlarda görev yapan sağlık personeli gece gündüz demeden fedakarca, özveri ile vatandaşımızın hastalanmadan sağlığının korunması için görev yapmaktadırlar. Bu personel arasında belli bir kesim var ki sıcak, soğuk, yağmur, çamur demeden vatandaşın sağlığının korunması için sürekli periferde (sahada) gezici personel olarak isimlendirilen sağlık çalışanları yoğun emek ve enerji harcamaktadırlar. Okullarda öğrenciler, eğitim merkezlerinde vatandaşlarımız ile bir araya gelerek hastalanmadan sağlıklarını nasıl koruyacaklarını öğrencilere, vatandaşımıza anlatmak suretiyle teorik ve pratik eğitimler vermektedirler. Bir kısım personelde vatandaşımızın sağlıklı su içmesi için şebekelerden su numuneleri almakta, klor ölçümleri yapmakta, işyerlerinde v.s kontrolleri yapmak suretiyle vatandaşımıza koruyucu sağlık hizmeti sunmaktadırlar. Mesailerini dışarı, yollarda geçirerek devletin verdiği görevi yapmaya çalışmaktadırlar Görevlerini kurumun dışında yerine getirmeye çalışan sağlık çalışanlarına ödenecek ücret ve yolluklar 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49. Maddesinde; Seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlilere ödenecek ücretleri belirtmiştir. Kurumlar senenin başında adam/gün (kişi sayısı ile yapılacak gezi) sayısını yılın ilk aylarında Maliye Bakanlığına vize ettirerek bir yıl boyunca personele ödenecek seyyar görev tazminatlarını bütçelerine ödenek olarak koymaktadırlar.

Yılın başında tahmini bütçeye seyyar görev yapan personele ödenecek ücretler Sağlık Bakanlığının bütçesine konduğu için personele 6. ve 12. ayda yapılacak ödemelerde sorun yaşanmaması gerekmektedir. Bu ücretler Seyyar olarak görev yapan memurlara yıl içerisinde iki kez ödenmektedir. 6. ayda ödenmesi gereken seyyar görev tazminatlar henüz daha personele ödenmemiştir. İkinci tazminatın günü hızla yaklaşırken hala birinci ödemenin yapılmaması kamu yönetimi adına Sağlık Bakanlığına yakışmamaktadır. Bu tazminatlar sağlık seyyar görev yapan sağlık çalışanının alın terinin karşılığıdır. Vaktinde ödenmesi de bize göre mecburiyettir. Diğer kurum ve illerde bu tür ödemeler hassasiyetle takip edilirken bizde böyle bir gecikmenin yaşanması üzücü olmuştur. Haklı olarak sağlık çalışanları bu ücretleri alabileceklerinden bile endişe eder bir hale gelmişlerdir. İlimizde yaklaşık iki yüz ile üç yüz sağlık çalışanının ilgilendiren konu ile konu hakkında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünün açıklama veya resmi yazı ile kurumları bilgilendirmemesi manidardır. Buda göstermektedir ki Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü personelin sorunlarına duyarsız ve sorunlara çözüm yolları aramadığını göstermektedir. Seyyar Görev Tazminatlarını alamayan mağduriyet yaşayan personel adına yetkililere soruyoruz. Sağlık Personelinin bu hak edişleri neden ödenmiyor ? Bu işin bu kadar aksamamasının sorumlusu kimdir ? Kocaeli İl Sağlık Müdürü sorunun çözümü için herhangi bir girişimde bulunmuş mudur ? Sağlık personeli bu sorunların cevaplarını ve seyyar görev tazminatlarının ne zaman ödeneceğini merakla beklemektedir. Yetkililere Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem);“Ücretliye/işçiye hakkını, teri kurumadan önce verin!” buyurmuştur. sözünü (Hadisi) hatırlatırız. Çalışanların kuşkuların sonlandırılması ve emeklerinin karşılığının verilmesi, tazminatı hak edenlerin tazminatlarının en kısa zamanda maaş hesaplarına yatırılması gerekmektedir. bundan sonrada böyle bir gecikmenin yaşanmamasını ümit ediyoruz. Bu konudaki gecikme daha da uzarsa ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli başvuru ve şikayet hakkımızı kullanacağımızdan herkes emin olsun. Çalışanların hakkını her platformdaki tüm araçları kullanarak savunacağımız da iyi bilsin.”Kaynak: Kocaeli Barış Gazetesi //www.kocaelibarisgazetesi.com/guncel/saglik-calisanlarinin-paralari-hala-odenmedi-h100465.html


 
YORUM EKLE
YORUMLAR
mehmet02
mehmet02 - 6 ay Önce

Bir açıklamada bizim için yapsanız
Bilindiği gibi 2005 yılında memur
sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde;
"Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir
defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma
yapılacağı kararı yer almıştır." On üç yıl oldu bir gelişme yok

SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması