Taşeron İşçilerin Sağlık Raporu Almasına Gerek Yok

01/01/2018 tarihli 30288 tarihli Resmi Gazete'de ''Kamu Kurumu ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar'' yayınlanmıştır.

Taşeron İşçilerin Sağlık Raporu Almasına Gerek Yok

Söz konusu Tebliğin 32'inci maddesi hükmünde, başvuru sahiplerinden başvuru için istenen belgeler arasında ''İşçi Statüsüne Geçişte Başvuru Formu'' yer almaktadır. Bu form içerisinde de ''Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olup olmadığı'' sorusu yer almaktadır.İşçi statüsüne geçiş başvurularında başvuru sahiplerinin sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel durumu olmadığına ilişkin beyanları yeterli olup, halihazırda aile hekimlerinden veya diğer sağlık kuruluşlarından tek hekim raporu almaları gerekmemektedir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2018 tarihli resmi yazısında da “İlgili mevzuat hükümleri uyarınca işçi statüsüne geçiş başvurularında başvuru sahiplerinin sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmasına engel durumu olmadığına ilişkin beyanların yeterli olup, tek hekim raporu almaları gerekmemektedir” denildi. 

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2018, 15:04YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması