Şehir Hastanelerinde ücretsiz hizmet!

Şehir Hastanelerinde ücretsiz hizmet!

Şehir Hastanelerinde ücretsiz hizmet!

Sağlık Bakanlığı tarafından TTB'nin iddiaları üzerine, Şehir Hastaneleri ile ilgili basın açıklaması yayımlandı: "Şehir Hastanelerinde SGK kapsamında ücretsiz hizmet verilmektedir."

BASIN AÇIKLAMASI

Medyada, "Şehir Hastanelerinin faturasını sağlık emekçileri ve yurttaşlar Ödeyecek" başlığıyla yer alan haberlerde, TTB raporuna atıfta bulunularak bazı iddialar gündeme getirilmiştir.

Mesnetsiz iddiaların aksine, şehir hastanelerinde sunulan sağlık hizmeti nedeniyle vatandaş­larımızdan ek bir ücret alınmamaktadır.

Sağlık çalışanlarımızın haklarında da herhangi bir kayıp söz konusu değildir. Döner sermaye gelirlerinden elde edilen tüm sosyal haklar, zamanında ve düzenli olarak ödenmektedir.Sağlık hizmet sunumunda hem hastalarımız hem de çalışanlarımız İçin fiziki şartların ve hizmet kalitesinin İyileştirilmesi vatandaş ve çalışan memnuniyetini artırmaktadır.

Şehir hastanelerinde insan kaynakları yönetimine önem verilmekte; çalışanlarımızın alanları. aldıkları eğitim, deneyim, tecrübe, bilgi ve becerilerine göre planlanmaktadır.

Hastaneler, deprem izolatörleri, enerji ve çevre kirliliği sorunlarının gün geçtikçe artması mü­nasebeti ile "Yeşil hastane" konseptinde "Akıllı Bina" otomasyonları ile donatılmış olarak tasarlan­mıştır.

Şehir hastanelerinde: hasta yatış sürelerinin kısaltılması, tüm birimlere aynı kampüste ulaşıla­bilmesi, tüm yatakların nitelikli hale getirilmesi, teşhis ve tedavide yüksek teknolojilerin kullanılma­sı, hastane enfeksiyonlarının azaltılması ve hasta güvenliği seviyesinin yükseltilmesi ana hedef olarak gözetilmektedir.

Şehir hastanelerindeki yüksek hizmet standardı ve vatandaş memnuniyetinin bu tür kaynağı ve maksadı belirsiz haberlerle gölgelenmesi mümkün değildir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması