Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçinin Hafta Tatili Ücreti Kesilebilir mi?

İşçinin hiç dinlenmeden çalışması gerek insan haklarına gerekse İş kanununa aykırı bir uygulamadır. Bu sebeple işçiye haftada bir gün hafta tatili izni verilerek dinlenmesi sağlanır.

Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçinin Hafta Tatili Ücreti Kesilebilir mi?

4857 sayılı İş Kanununda düzenlenen işçinin hafta tatili hakkına bakacak olursak; ”Hafta tatili ücreti Madde 46 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.” Görüldüğü üzere yasa koyucu hafta tatilinin hangi gün olacağını belirlemekten kaçınmakla birlikte, işçiye yedi günlük bir zaman dilimi içerisinde en az 24 saat kesintisiz hafta tatili verileceğini hükme bağlamıştır.696 sayılı KHK kapsamında taşerondan kadroya geçen işçiler içinse öncesinde defaatle belirttiğimiz ve bu işçilerin haklarına yönelik daha belirleyici bir düzenleme olan YHK kararlarına bakarsak; ”Hafta Ve Genel Tatillerde Çalışma ve Ücreti: A- Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür. Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.” YHK kararlarında hafta tatili pazar olarak belirtilmiş fakat vardiyalı çalışma yapan kurumlar için çalışmaya başlanan 6. günü takip eden 7. gün olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte hafta tatilinin pazar olarak belirlenmesi mecburi değildir. Yani hafta tatilinde çalışan işçi hafta içi bir gün de hafta tatili yapabilir. Burada esas olan haftalık 45 saat olarak belirlenen çalışma sürelerinin haftanın belirli günlerine günde 11 saati aşmayacak şekilde dağıtılması, ve bu süre içinde de işçiye 24 saat kesintisiz izin kullandırılmasıdır. İşçinin hafta tatilini ve hafta tatili ücretini hak edebilmesi için, bir hafta içinde 45 saatlik çalışma süresini tamamlamış olması gerekir.

Ayrıca hafta tatili İş Kanununa göre çalışılmış gibi kabul edilen sürelere dahil olduğundan, işçiye hafta tatilinde de ücret verilir. Okurlarımızdan oldukça sık soru aldığımız ve idarelerde tereddüde sebep olan esas konumuza gelecek olursak; işçinin mazeret belirtmeden işe gelmemesi halinde hafta tatili ücretinin kesilip kesilmeyeceği konusunda ise karşımıza emsal bir Yargıtay kararı çıkmaktadır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen 11542 numaralı kararda, ”Haftanın tatilden önceki iş süresinde toplam 45 saatlik çalışma olmamışsa, işçi sadece hafta tatili günü çalışmış olmasından dolayı haftalık çalışma süresi doluncaya kadar normal yevmiyesini isteyebilir, ilave ücret isteyemez denilmiştir. ”(Yargıtay 9. HD,18.11.1988,E. 1998/11542,K.1988/10951) Sonuç olarak, 4857 sayılı İş Kanununun 46. Maddesine göre, işçinin mazeretsiz ve idareden izin almadan işe gelmemesi halinde hem gelmediği günün ücreti hem de hafta tatili ücreti kesilir. İşçi haftalık 45 saatlik çalışmasını tamamlamadığı için hafta tatili ücretini elde edemez. İdare, işçiye keyfi olarak yapmış olduğu devamsızlık sebebiyle hem o günün ücretinin kesileceğini hem de bir mazeret belirtmemiş olduğundan hafta tatili ücretinin de ödenmeyeceğini yazılı olarak bildirmelidir.

Kaynak: https://www.kamuiscileri.net/mazeretsiz-ise-gelmeyen-iscinin-hafta-tatili-ucreti-kesilebilir-mi-7700.html

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2018, 16:04YORUM EKLE
YORUMLAR
bir memur
bir memur - 10 ay Önce

Mazeretsiz işe gelmeyen memura ne olur?

SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması