Yeni Bakandan Sağlık Personelinin Beklentileri

Bütün Türkiye nefesini tuttu akşam açıklanacak kabineyi bekliyor. Ancak hekim dışı sağlık personeli daha heyecanlı bekliyor.

Yeni Bakandan Sağlık Personelinin BeklentileriSağlık Bakanlığının hekim dışı sağlık personelini de ekibin bir parçası olarak değerlendirmesini istiyor. Bütün konuşmalar da söylemlerde eğitimlerde en temel konudur sağlığın ekip işi olması. Öyledir de. Bunu kimse ne inkar edebilir nede aksini ispatlama çabasına girebilir. Hastayı kapıda danışma yönlendirme elemanı karşılar, Veri hazırlama elemanı hasta kaydını yapar. Tıbbi sekreter hekimin önerdiği tahlil ve tetkikleri ister. Hemşire kan alır. Laborant kan tahlillerini çalışır. biyolog kültürünü değerlendirir. Röntgen teknisyeni tomografisini, röntgen filmini çeker. Hekim tahlilleri değerlendirir, klinik yatışını verir. Klinikte tıbbi sekreter yatışını yapar. Hemşire, ebe, sağlık memuru eğitimini verir, bakım planın yapar hekimin düzenlemiş olduğu tedaviyi uygular. Hastanın vital bulgularını düzenli takip eder. Sürekli hekim ile istişare içersinde hasta taburcu olana kadar bu süreç etkileşim içersinde devam edecektir. Hasta iyileşip taburculuğuna kara verdiğinde hemşire yine eğitimini verir. Tıbbi sekreter faturalandırma işlemlerini yapar. Tıbbi sekreter, veri hazırlama kontrol işletmeni faturalandırma yapar. Acil serviste hastayı ATT , hemşire, sağlık memuru karşılar müdahalede hekimle birlikte hareket eder. İlaçlarını eczacı, eczane teknikeri karşılar. Bozulan cihazların tamiratını biyo medikal mühendisi yapar. Sosyal hizmet uzmanı kimsesiz hasta ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. Psikolog psikiyatrisin önersi doğrultusunda iş ve işlemleri yapar. Daha şuanda hatırlamadığım birbirleri ile ilgili etkileşimli süreçlerdir. Yani bütünün parçalarından biri olmayınca puzzle bozulmaktadır. O nedenle sağlık personeli ekip olduğunun farkında olmasını ister ve değer görmek ister

Sağlık personelinin yeni bakandan beklentilerini sıralayacak olursak,

 • Yıpranma payını
 • Döner sermayenin emekliliğe yansıtılmasını
 • Sabit üstü döner sermayenin hastaneler bazında artırılması
 • Senelik izinlerin döner sermayeden kesilmemesi
 • Görevde yükselme sınavının yönetmelikte yer aldığı şekilde yapılması
 • Hekim dışı sağlık personelinin gece, hafta sonu ve bayram nöbet hesaplamalarının farklı olması
 • Sözleşmeli yönetici personel atamalarında sağlık Bakanlığı personeli olmayanların atanmaması
 • Sözleşmeli yönetici personel atamalarında devlet memuru bile olmayan personelin atanmaması
 • Sözleşmeli yönetici personel atamalarında Görevde yükselme sınavına girip başarılı olanların arasından yapılması
 • Sözleşmeli yönetici personel atamalarında emekliliğim geldi iler aksi giderse emekli olurum zihniyetinde olanların atamasının yapılmaması
 • Sözleşmeli yönetici personel atamalarında liyakatin baz alınması için kriterlerin netleştirilmesi
 • Sözleşmeli yönetici personel atamalarında kadın yönetici istemiyorum diyen tepe yöneticilerin olmaması ve gerekiyor ise kadınlara yönelik en az için kota konulması
 • Sözleşmeli yönetici atamalarında değerlendirme kriterlerinin hastanelerden bağımsız ve objektif kriterler ile yapılmasının sağlanması (Çalışan Memnuniyet oranı v.b.
 • İl sağlık müdürlüğünde yapılan geçici görevlendirmelerin kriterlerin netleştirilmesi, ihtiyaç doğrultusunda ve talep edenler arasından yapılması
 • İl sağlık müdürlüklerinden geçici görevlendirme ile emekli olmanın önüne geçilmesi
 • Hastanelerde servis sorumlusu, enfeksiyon kontrol hemşiresi, eğitim hemşiresi, kalite birimi,  süpervizör hemşire gibi alanlara görevlendirme yapılırken emek verenlerin arasından başvuru süreci ve kriterler doğrultusunda liyakat ile yapılmasının sağlanması
 • Sadece ebe , hemşire ve sağlık memuru alanında çalıştırılmasının yanında, ameliyathane teknikeri gibi branş bazında mezun olan personel idari bürolarda çalışmasının önüne geçilmelidir. Onun yeri mecburen ebe, hemşire ve sağlık personeli ile takviye edilmek zorunda kalıyor.
 • Ebe, hemşire ve sağlık memuru 25 yılını doldurduktan sonra nöbetten çıkarılması idarenin inisiyatifi olmaktan çıkarılmalıdır. 25 yıl ve üzeri personel yetenekleri doğrultusunda servis sorumlusu, enfeksiyon kontrol hemşiresi, eğitim hemşiresi, kalite birimi, süpervizör hemşire gibi alanlara değerlendirilmesinin önü açılmalıdır.
 • STK'lar hastanede yer değiştirmelerde, birim sorumluluğuna, nöbetsiz yerlere görevlendirmede, sözleşmeli yönetici atamalarında müracaat edilen temel adresler olmamalıdır. STK'lar  tüm üyelerinin özlük haklarının iyileştirilmesinde çalışmalıdır.
Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 10:05YORUM EKLE
YORUMLAR
Arthur
Arthur - 8 ay Önce

Liyakat, Sözleşmeli Pozisyonların Kaldırılması, İllerde Mobbing uygulayan Sağlık Müdürlerinin ve yöneticilerinin bir an evvel sözleşme fesihlerinin yapılması. Ve Sağlık Personelinin (Tüm Sınıflar Dahil) beklentilerinin herkes için uygulanması...

657
657 - 8 ay Önce

HİZMETLİ KADROSUNUN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE BİR DEFAYA MAHSUS KALDIRILMASINI MEMUR KADROSU VERİLMESİNİ İSTİYORUZ....

LÜTFEN
LÜTFEN - 8 ay Önce

HİZMETLİ KADROSUNUN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE BİR DEFAYA MAHSUS KALDIRILMASINI MEMUR KADROSU VERİLMESİNİ İSTİYORUZ....

657
657 - 8 ay Önce

HİZMETLİ KADROSUNUN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE BİR DEFAYA MAHSUS KALDIRILMASINI MEMUR KADROSU VERİLMESİNİ İSTİYORUZ....

mehmet02
mehmet02 - 8 ay Önce

yeni sağlık .bak. beklentimiz
Miadı dolmuş olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı'
Kamu kurumlarında teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı,
kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı gibi
çeşitli ünvanlarda görev yapan ve sayıları 111 bin olan Yardımcı Hizmetler
Sınıfı personelinin, bulundukları sınıftan kaynaklı olarak birçok maddi ve
manevi mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekerek, Yardımcı Hizmetler Sınıfında
" bulunan personelin kurumlardaki ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde
çalıştırılabileceği gibi çok geniş bir tanımı olması ve bu sınıfın içinde
bulunan yirmi iki unvanın ayrı ayrı görev tanımının da olmaması sebebiyle
amirleri tarafından ünvanları göz ardı edilerek Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda
bulundukları gerekçe gösterilerek ünvanı ile uyumsuz işlerde
çalıştırılmaktadırlar. Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin kadro
unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının belirtilmemiş olması bu personele
kurumlarında pek çok işin gördürülebileceği personel olarak bakılmasına neden
olmaktadır. Ayrıca hukuki yönü olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı
hizmetler sınıfı personeline gördürülmesi, zaman içinde söz konusu görevlerin
ilgililerin unvanı ile özdeşleşmesi ve haklı olarak bu görevi yapmak
istememelerinde ise sorunlu personel olarak düşünülmesine sebep olmaktadır" . YHS personelinin yükselebileceği
teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur
gibi kadrolara kurumlar tarafından genellikle ilk defa atama yoluyla personel
alımına gittiklerinden ve kurumların periyodik olarak Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği sınavı açmamalarından dolayı üniversite mezunu olsalar dahi sınıf
değiştirme imkanı bulamamadıklarını 657 sayılı DMK' da bahsedilen
hizmet sınıfları arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel
için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bir hizmet
sınıfına dahil personelin tamamının dışarıda tutulmasının rahatsızlık
oluşturmasının yanı sıra, ek göstergeden yararlanamadıkları için Yardımcı
Hizmetler Sınıfı personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli
aylığı ve emekli ikramiyesi) memurlar arasında oldukça düşük seviyede
bulunmaktadır. Bilindiği gibi 2005 yılında memur
sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde;
"Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir
defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma
yapılacağı kararı yer almıştır." Taşeron firmalara bağlı olarak kamu
kurumlarında çalışan taşeron personelin devlet kadrolarına işçi olarak
geçirilmeleri ile birlikte ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu
personel eliyle gördürülmesi sonucunda YHS personeline ihtiyaç da kalmayacağını
kaydeden "Gelişen ülkemizde kamu personel yönetimi anlayışı
kuralcı, hiyerarşik, mekanik ve geleneksel yönetim anlayışı iken bu yönetim
anlayışı değişerek yerini etkinlik, verimlilik, tutumluluk dinamiklerini esas
alan, ücret dengesizliğini gidermeyi hedefleyen, performansa göre değerlendirme
üzerinde duran, esnek yapılanma ve katılımcı yönetime uygun bir kamu personel
yönetimine bırakmaktadır. Bu sebeplerle günümüzde miadı dolmuş
olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki mevcut
personelin, eğitim durumlarına ve ihraz ettikleri unvanlara uygun hizmet sınıflarına
geçirilmeleri gerekmektedir" ……..sağlık bak. çalışnlar olarak yetkili sendikaya duyurulur.

GİH Sınıfı Personelin Sıkıntıları
GİH Sınıfı Personelin Sıkıntıları - 8 ay Önce

Sağlık Bakanlığında GİH sınıfında çalışan (VHKİ, Memur vb.) personeller genelde döner sermaye performans ödemesi alamamaktadır. Alsalar bile çok düşük miktarlarda almaktadırlar. (10 TL. , 20 TL gibi) Hastanelerde ve diğer Sağlık Bakanlığının bünyesindeki yerlerde, lisans mezunu 15-20 yıllık VHKİ veya memur unvanındaki döner sermaye personel performans ödemesi çıkmamasına rağmen, birlikte aynı oda da, aynı işi yaptıkları Tıbbi Sekreter unvanında lise mezunu, işe yeni başlayan bir personel maaşının farklı oranlarında (300, 400, 500 TL) döner sermaye ödemesi alabilmektedir. Aynı işi yaptıkları tıbbi sekreterlere verilen miktarlarda, GİH sınıfına performans ödemesi yapılmasını gerekmektedir.
Genel İdari Hizmetler sınıfı (vhki, memur) tuttuğu nöbet ücreti Lise Mezunu: Normal Birim 5,97 TL. - Özellikli Birim 8,96 TL. Lisans ve Ön Lisans Mezunu: Normal Birim 5,97 TL. - Özellik Birim 8,96 TL. Fakat; GİH sınıfı ile aynı yerde, aynı işi yapan Yardımcı Sağlık Sınıfı personelin Nöbet Ücreti (Tıbbi Sekreter, Sağlık Memuru vb.) Lise Mezunu: Normal Birim 8,14 TL. - Özellikli Birim 12,21 TL. Lisans ve Ön Lisans Mezunu: Normal Birim 9,77 TL. - Özellik Birim 14,65 TL. aynı yerde tutulan nöbetten (aynı işi yapmalarına rağmen) iki ayrı unvanın aldığı ücret arasında iki kat fark vardır. Bu durumun düzeltilmesini / eşitlenmesini gerekmektedir.

657
657 - 8 ay Önce

HİZMETLİ KADROSUNUN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE BİR DEFAYA MAHSUS KALDIRILMASINI MEMUR KADROSU VERİLMESİNİ İSTİYORUZ....

mehmety02
mehmety02 - 8 ay Önce

yeni sağlık. bak. beklentimiz.
2351 kişiden bir olarak şu seçimden önce kazandığımız hakkımız verin hakkımız helal edelim yoksa ahrete hakkımızı alırız. Yetkili sendikaya ve sağlık bakanlığı yetkilerine sesleniyoruz


SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması