Nöbet Tutmayan Sağlık Personeli

Sağlık Bakanlığı son dönemde WEB tabanlı uygulamaları kullanarak ülkedeki tüm hastaneleri, gerek malzeme, gerek personel gerekse mali tablolar acısından izleyebilmekte ve gerekli müdahaleleri yapabilmektedir.

Nöbet Tutmayan Sağlık Personeli

Her şeyden  önce Sağlık Bakanlığında WEB tabanlı hizmetlerin faaliyete geçmesini sağlayanlara  ciddi anlamda müteşekkir borçluyuz. Kullanım anında fark etmesek de, kullanırken zor gelse de aslında hayat kurtaran bir sistem. Her şeyden önce analiz yapmayı ve verilere ulaşmayı kolaylaştırıyor. Kalitenin  ve yönetimin temel prensibidir ölçmek. “Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz” der yönetim danışmanı Peter Drucker.  Sadece varsayımlar baz alındığında, gerçek ihtiyaçları ve isteklerini yansıtmayan taraflı kararların alındığı ve bunun da verimsiz sonuçlara sebep olacağı tartışılmaz  bir gerçektir.
 Tartışmasız gerçeklerden biri de Sağlık sektöründe en fazla istihdam edilen personel gurubunun hemşire,ebe ve sağlık memurları olduğudur.  Hemşire,ebe ve sağlık memurları kurumun her ihtiyacı olan alanda değerlendirilirler. Yoğun bakımından, ameliyathanesine,TİG  biriminden, laboratuarına kadar. Sağlık  Bakanlığı  2005/79 sayılı mülga genelgesinde "Hizmette 25 yılını doldurmuş sağlık personellerinin hizmetin aksatılmamsı kaydı ile mümkün mertebe nöbet hizmetlerinden muaf tutulması sağlanmalıdır" hükmü yer almaktadır. Ayrıca ilgili yönetmelikler geregi doğum izni, süt izni engelli yakıları ve sağlık raporu ile durumlarını belgeleyenler nöbetten muaftır. Kurumlara yeni gönderilen genelgede sağlık kurulu raporlarının yenilenmesi ve gerekiyorsa 25 yılını dolduran personelin alanlarda değerlendirilmesi talimatlandırılmış.  Sağlık Bakanlığı personel memnuniyeti ile ilgili yapmış olduğu bir çalışmada 135.573 ebe, hemşire ve sağlık memurundan 32.564 nün nöbet tutmadığını nöbet tutmayan personelin % 45 nin idari birimlerde, yada geçici görevli olarak gündüz hizmet veren birimlerde, % 25 doğum izni yada süt izninde %15 nin hizmette 25 yılını doldurması sebebi ile, kalan % 15 lik kesimin ise sağlık raporu ve ya engelli yakını olması sebebi ile nöbet tutmadığını tespit etmiş. Bu çalışma  sahada çalışan ve hafta sonu, bayram, gece gündüz demeden çalışan personelin sersenişlerinde ne kadar haklı olduğunu gözler önüne sermektedir. Rakamlarda özelliklede mazeretsiz olarak nöbet tutmayan %45 lik kısım çok önemli. Bu bölümde yer alan nöbet tutmayan personel geride kalan personelin motivasyonun bozulmasına sebep olmaktadır. Çünkü serviste nöbet tutan bayramı gecesi gündüzü olmayan personel ile aynı maaşı ve aynı döner sermayeyi almaktadır.  Tabiki burada da çalışacak personele ihtiyaç vardır. Ama bunlar 25 yılını dolduran, sağlık raporu nedeni ile yada engelli yakını olması sebebi ile nöbet tutamayacak  olan personelden seçilse liyakata ve hakkaniyete daha uygun olmaz mı. 
Sadece ebe, hemşire, sağlık memuru mu alanında çalışmayan personel. Ameliyathane teknikeri olup da satın almada çalışan yok mudur? Onun yerinede bu işi yapan sağlık personeli. Yada devlet emek verip Üniversite açmış, kadro vermiş ortez protez, eeg teknikeri, evde bakım  teknikeri atamış. Peki sahada bu eleman görev tanımındaki işi mi yapmaktadır. EEG teknikeri EEG de değilde hiçbir sağlık problemi olmadığı halde idari büro damı çalışmaktadır. Onun begenip çalışmadığı alanda hizmet aksamasın diye  Ebe, hemşire ve sağlık memurumu çalışmaktadır.  Ebe, hemşire ve sağlık memurları kadar sağlık sektöründe var olan tüm gurupların alanında çalışıp, çalışmadığı onların alanında çalışmadığı yerde yerinin mecburen ebe, hemşire ve sağlık memuru ile takviye edildiği unutulmamalıdır.
Yine İl Sağlık Müdürlüklerinde kadro dışında geçici görevle çalıştırılan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Tıbbi Sekreter, Teknisyen, tekniker  v.b bulunmaktadır. Bu personelin seçimi yapılırken 25 yılını dolduranlardan yada sağlık veya engelli yakını raporu olanlardan tercih edilmesi personel memnuniyetini ve verimliliğini daha olumlu etkilemez mi? Hastanelerin kalite, evde bakım, TİG, eğitim, tıbbi Sarf v.b birimlerinde elbette Sağlık personeli çalışmalıdır. Peki bunlar tercih edilirken 25 yıl ve üzeriyada sağlık veya engelli yakını raporu olanlardan     tercih edilemez mi?  Ebetteki her sürecin bir sahibi olmalıdır. Süpervizör, sorumlu hemşire seçimi yapılırken yapılırken 25 yılını dolduranlardan yada sağlık veya engelli yakını raporu olanlardan tercih edilmesi mümkün değil midir? Hiç yok mudur 25 yılını doldurmuş , sağlık raporu olan yada engelli yakını olanların içinde bunları yapabilecek  yetenekte kişi? Fırsat verilmiş midir? Denenmiş midir? Yada yapamaz diye bireysel ön yargılarımız la yada istekler doğrultusunda mı  hareket ediyoruz .Bakanlığımız personel memnuniyeti ve devletin yararına olan çalışmaları yapmakta ancak saha da uygulama esnasında inisiyatif bırakılması nedeni ile maalesef uygulamalarda eksiklikler yaşanmaktadır. Sağlık Bakanlığı hem verimliliği hem de personel memnuniyetini artırmak istiyor ise  nöbetsiz çalışılacak birimlerde çalışma şartını netleştirmeli. Unutulmamalı ki personel memnuniyeti ile birlikte hasta memnuniyeti gelir. Çalışan  memnuniyeti olmaz ise hasta memnuniyeti  de olmaz. Evet Sağlık Bakanlığında sadece ebe, sağlık memuru ve hemşire çalışmamaktadır. Bu branşların dışında kalan tekniker, teknisyen  guruplarının da nerelerde çalıştığı araştırılmalıdır. Sonuçta onların çalışmadığı alanda yerlerini ebe, hemşire ve sağlık memuru tamamlamakta. Bu da istatistiklere yansımaktadır. 

Not: Yazıda geçen EEG Teknikeri varsayımsal bir örnektir.

                                                                                                                                                                                                                                                    Edidörün Gözünden

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2018, 13:15YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması