Çalışanın vebaline girmeyin

Her zaman ifade ettiğimiz gibi Bakanlığımız ve yasa koyucular yönetimin sağlanabilmesi, başarıya ulaşılabilmesi için Sağlıkta Kalite Standartları, Sözleşmeli yönetici performans kriterleri ve Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberleri ile yol gösterici olmuşlardır.

Çalışanın  vebaline girmeyin
İster özel, ister kamu sektörü olsun kurumlar, işletmeler, ürün ya da hizmetlerden yararlananların ihtiyaç ve beklentilerini zamanında ve eksisiz olarak karşılamak için, süreçlerin yönetimini sağlamak zorundadırlar. Süreç yönetimi, hizmetin eksiksiz ve tam olarak sunulmasını, sürekli ve sistematik olarak iyileştirmeyi hedefler.  Kurumun hizmeti sunarken,  hizmetin her aşamasında, PUKÖ (Planla/Uygula/Kontrol Et/Önlem Al ) döngüsünün uygulanmasıdır.Süreç yönetiminin uygulanabilmesi içinde, öncelikle kurumu yönetenlerde süreç yönetimi anlayışının var olması gerekmektedir. Elbette bunu tam olarak uygulayan yapan kurumlar vardır. Ancak bizim sözümüz yapmış gibi gösterenlere. Yapmış gibi gösteren kurumlarda yaşananlara örnek verelim.
⦁ Kalite Standartları gereği istenen oryantasyon programı sadece ve sadece hemşire, sağlık memuru, ebe ve ATT için geçerli gibi davranılır. Ne kuruma yeni başlayan hekime,ne memura ne işçiye genel oryantasyon eğitimi verilmez. Poliklinik hizmetlerinde çalışan temizlik personeli eğitimini almadan, oryantasyon programı uygulanmadan ameliyathaneye verilirse ne olur. Ameliyathanede hiç çalışmayan temizlik personelinden verildiği birime oryantasyonu yapılmadan çalışması ve verimli olması beklenmektedir.Birim içi oryantasyon programı sadece hekim dışı sağlık personeli için midir? Personel göreve başladıktan 3 ay sonra genel oryantasyon programı mı olur. Veznede çalışan personel ertesi gün satın almada görevlendirilirse,  birim içi oryantasyona ihtiyacı olmaz mı dersiniz.Siz bugün polklinikten aldığınız temizlik personelini, yarın ameliyathaneye verdiğinizde,yarım günde eğitimi alıp oryantasyonu tamamlanır mı? Yarım günde yapılmış gibi gösterilen eğitim ile vaka arası yapılması gereken temizliği mimalzemeyi birimimi anlattınız. Sahi değerlendirmesini yaptınız mı verdiğiniz eğitimin ve oryantasyon programının.
⦁ Kalite standartları, verimlilik yerinde uygulama rehberi ve ilgili bakanlık yazıları gereği süreçlerin değerlendirme toplantılarının yapılması gerekmektedir. Her ay yapılması gereken toplantılar yapılmadan, personelden imza toplamak şeklinde olunca mı süreç iyileştirilir. Personel toplantı formlarını imzalamıştır. Ama ne toplantı tarihini, ne konusunu, ne toplantı yerini bilir. Ne toplantının yapılacagı önceden belirlidir. Nede toplantıda ele alınacak konular. Yöneticisi ile sorun yaşmamak için kendine gönderilen toplantı tutanaklarına aynı kalem ile imza atmıştır.Ne tesadüf dimi 6 toplantı var ise 6 toplantıda aynı kalem aynı yazı. Anlam veremediğim en önemli konu ise sürekli dogru olmaktan, haktan, hukuktan bahsedenler insanlara katılmadıkları toplantıya imza atırırken yalan, riya,kandırmaca yapmış olmuyor mu? Bizim inancımız değil midir yalanı men eden. Kutsal Kitabımız Kuran- Kerim ne buyuruyor (Hac, 22/30) "Yalan sözden sakınınız" .Sorunca toplantıyı yapmadık desen yapılmayan mobing kalmayacak. Yaptık desen kendin ile çelişecen. O zaman yönetici olarak, örnek olması gereken kişi olarak neden yapılamayan toplantı için yapılmış göstererek çalışanın inancı ile çelişkiye düşmesine ve yalan söylemesine sebep oluyorsunuz Hep bahsediğiniz kul hakkı değil midir bu. Yada daha toplantıya başlarken, zaten bunlara bende inanmıyorum ama yapacak bir şey yok bakanlık istemiş yapmak zorundayız diyen mantalite ile hedeflenen başarının gerçekleşmesi ne kadar mümkündür.
⦁ Yapılmış olmak için yapılan bu toplantılarda bir ölçme verisi, değerlendirme, iyileştirme ve ve tekrar ölçme yolu ile değerlendirme var mıdır. Yani PUKÖ döngüsü uygulanmış mıdır? Kalitenin temel felsefesi değilmidir. Ölçülmeyenin iyileştirilmeyeceği.
⦁ Bakanlığın kurum dışında yaptıgı eğitimler var. Tabi birde bu eğitime katılanlar. Peki bu eğitime katılan personel eğitim de aldığı bilgileri kurumda paylaşmış mıdır. Aldığı eğitim sadece kendine mi kalmşdır.
⦁ Hemen hergün yapılan ve çalışanın zorunlu tutulduğu için, elinden düşürmediği telefonlar ile katıldığı eğitimler.Nede olsa eğitimler ve katılma oranları da bir değerlendirme kriteri. o nedenle eğtime katılım takip edilir yöneticiler tarafından. Eğitime katılım için evden çagırılır personel, katılmayandan savunma bile istenir. Peki   verdlen eğitim anlaşıldımı? Eğiticiyi değerlendirdiniz mi? Eğitici yeteterli mi? Eğitimin içeriği yeterli mi?. Verlen eğitim anlaşıl mış mı? Bir hastanenin eğitim biriminde çalışması gereken personel sayısı nedir.


⦁ Hasta memnuniyet anketlerinin analizlerinin giriş sayfasında, anketlerin yüz yüze görüşme esası ile anketörler tarafından yapıldığı beyan edilmektedir. Hastanede bu anketleri yapan anketörler kimdir. Birim sorumluları mı? Kaç anket dağıtılmış dır. Kaç anket toplan mışdır. Hasta yada hasta yakını olumsuz cevap verdi ise anketi ihmal etme olanagı var mıdır? Sonuçta bir sayısı yok. Acaba o nedenle kurumların acil, yatan ve ayakta hasta memnuniyet oranları, %85- %95 lerde. Sahi kurumda anketör gören var mı? Yada hasta ile yüz yüze anket yapıldığını gören?
⦁ Birde çalışan memnuniyet oranı anketleri. Kurumda çalışan personelin ne kadarına ulaşılmıştır. Kaç anket dağıtılmışdır. Anket için tüm çalışanlara ulaşılmaya çalışılmış mıdır?Olumsuz anket sonuçlarının hepsi değerlendirilmeye alınmışmıdır. Ankete yansıyan sorunlar için iyileştirme yapılmış mıdır?
⦁ Hastanelerin kalite birimleri var bu birimlerde hastanelerin standardına göre çlışan sayısı belli değildir. Kiminde 5 kiminde 10. Ancak yapılması gereken özdeğerlendirmeler neden kalite birimleri tarafından yapılmaz.Özdeğerlendirmler birim sorumlularına bırakılır.Neden kalite birimleri süreç yöneimin göbeginde olması gerekirken sadece evrakların arşivlendği birimler olarak görev yapar.
Galiba tüm bunların nedeni liyakat.Liyakat olmayınca herşey yapılmış gibi yapmaya dönüyor malesef. Hedeflenen amaca ulaşılamadığı gibi çalışanın inancı ve güveni sarsılıyor. Daha önce hiçbir kamu kurumunda çalışmamış, yada sağlık tesisinin kapısından sadece muayne için girmiş birinden vaka arası temizliği, oryantasyonun gerekliliğini, malzemeninin zamanında teminini, sterilizasyonu v,.b anlamsını beklemek mümkün olmuyor. Hala engelli hasta tuvaletlerinde el yıkamak için sabun yok. Temizlik formları 2017 yılının haziran ayında. Sorun yok denetmenler gelmeden bir gün önce düzeltilir. Sonra makam odalarında ben şöyle çalışkanım, şöyle dürüstüm, şöyle yaparım. Yok öyle bir dünya. İnsanlar o odadan çıktıktan sonra sadece gülümsüyor.Süreç yönetiminde temel felsefe siz en zayıf halkanınız kadar güçlüsünüzdür. Süreç yönetiminin amacı sürekli ve sindire sindire iyleştirmedir. Lütfen sizin için yapılmayan oryantasyon programları,toplantıları, alınmayan kararları yapmış gibi göstermek yalan, kul hakkı olmayabilir ama bunların hepsi yalan ve kul hakkı. O nedenle bari çalışanın vebaline girmeyin.
Yapmış gibi yapmayalım.
Zahide ECESOY
zahideecesoy@gmail.com
Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 07:01YORUM EKLE
YORUMLAR
DURUGÖZ
DURUGÖZ - 5 gün Önce

PARTİ KANALIYLA,ADAMIN KOLUNDAN TUTUP DA HASTANELERE MÜDÜ
R VE MÜDÜR YARDIMCISI YAPTIĞINIZ MÜDDETCE,HİÇ BİR KALİTEYE ULAŞILAMAZ.

görevde yükselme sınavı
görevde yükselme sınavı - 5 gün Önce

en azından hastane müdür yardımcıları işi bilenler arasından sınavla ve liyakatle alınmadığı sürece ne hasta memnun olacaktır, nede çalışan.

liyakat..
liyakat.. - 5 gün Önce

liyakat olmadan kalite olmaz. bu 2x2 nin 4 etmesi kadar gerçektir.

SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması