GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 17/4/2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan "11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ibaresi "1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"d) Birim: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Müsteşardan" ibaresi "Bakan Yardımcısından" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ", Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; üçüncü fıkranın sonuna "Sınav soruları Yazılı Sınav Kurulunca hazırlanır veya hazırlattırılır." cümlesi eklenmiştir.

"Yazılı sınav, Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Müsteşarın" ibareleri "Bakan Yardımcısının" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2019, 10:52YORUM EKLE
YORUMLAR
DURUGÖRÜ
DURUGÖRÜ - 1 hafta Önce

BU YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ SINAV YAPILACAK ANLAMINA GELMEMEKTEDİR,YENİ SİSTEME UYUM DÜZENLEMESİDİR. BAKANLIKTA ,GÖREVDE YÜKSELME SINAVI YAPILMASI ÇALIŞMASI YOKTUR.

musti
musti - 1 hafta Önce

eee
sınav olacak mı...
ne zaman olacak, bu ahbap çavuş ilişkisi ile becriksiz yönetici atama komedisi ne zaman son bulacak.....

DURUGÖRÜ
DURUGÖRÜ - 7 gün Önce

YENİ SİSTEME UYUM ÇALIŞMALARI.BAŞKA BİR ANLAM YÜKLEMEYİN.

Musdafa
Musdafa - 1 hafta Önce

Hizmetli memurlarda memur olarak değiştirilse bir yönetmelik çıksa

Sağlıkçı
Sağlıkçı - 1 hafta Önce

Harika drğişiklikler. Gerçekten dönüm noktası olmuş

Tüseb
Tüseb - 1 hafta Önce

Başkan ataması ne oldu

MEHMET02
MEHMET02 - 5 gün Önce

2351 KİŞİNİ KAZANILMIŞ HAKKINI VERMEYENLERDEN HAKKIMIZI HELA ETMİYORUZ

MEHMET02
MEHMET02 - 5 gün Önce

Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararı yer almıştır........ on dört yıl oldu bir gelişme olmadı açıklama yok.


SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması