ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan" ibaresi yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkranın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren bir kurumda veya kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci ve beşinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasının sonuna "Bu fıkranın (a) bendinde bulunanlar bir defaya mahsus atama kısıtlamasına tabi değildir." cümlesi eklenmiştir.

"İller arası atama dönemleri Ocak, Haziran ve Eylül ayıdır."

"Hizmet puanlarının eşit olması halinde çalışma süresi esas alınır, çalışma süresinin de eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemleri yapılır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "ve 24 üncü" ibaresi ", 24 ve 31/A" şeklinde; ikinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; beşinci fıkrasının sonuna "Askerlik, doğum ve sağlık nedeniyle ödenmeyen primler, prim gün sayısından sayılır." cümlesi eklenmiştir.

"Atama talebinde bulunan personelin bulunduğu yerde, eşinin görev yaptığı kurumun teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkanının olmaması halinde aile birliği sağlanır; ancak bu bendin birinci cümlesi stratejik personel için uygulanmaz."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "daha önce görev yaptıkları" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hizmete yeni açılan tesisler ile hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan tesislerin personel ihtiyacı öncelikle il içerisinden karşılanır. İhtiyacın il içerisinde karşılanmaması halinde atama dönemine bağlı kalmaksızın il dışından atama yapılabilir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ve 26 ncı maddelere" ibaresi ", 26 ve 31/A maddelerine" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 31/A maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan "hizmet bölgesinde" ibarelerinden sonra gelmek üzere "son" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2019, 10:48YORUM EKLE
YORUMLAR
DURUGÖRÜ
DURUGÖRÜ - 1 hafta Önce

GÖREVDE YÜKSELME,ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ YENİ SİSTEME UYUM ÇALIŞMALARIDIR. YAKIN ZAMANDA YÜKSELME SINAVI YAPILACAK ANLAMINA GELMEMEKTEDİR.

Madde 6 torpil kokuları
Madde 6 torpil kokuları - 1 hafta Önce

Madde 6 da torpil kokuları geliyor .

TIBBİ SEKRETER
TIBBİ SEKRETER - 4 gün Önce

YAZ DÖNEMİ AFYON İLİNE EŞ DURUMU TAYİNİ OLAN TIBBİ SEKRETER 5 AY LIK SÜREÇTE TEKRAR ESKİ İLİNE TAYİN OLMUŞ OLUP, AYNI GÖREV YERİNE TEKRAR GÖREVLENDİRMESİ YAPILMIŞTIR. BU KADROLAR KİŞİLERE HAS TAHSİS EDİLMEKTEMİDİR. KİŞİYE YÖNELİK TAYİN MI AÇILMAKTADIR BİLİNMEMEKTE

ALİ VELİ
ALİ VELİ - 3 gün Önce

6. MADDEDE SÖYLENEN YENİ AÇILAN TESİSİLERE İL DIŞINDAN ATAMA NASIL VE HANGİ YOLLARLA YAPILACAK NASIL BAŞVURULACAK ( ATAMA DÖNEMİNE BAĞLI KALMAKSIZIN ) ?
AYRICA NORMAL KURUM İÇİ ATAMALARA BAŞVURMAK İÇİN BULUNDUĞU İLDE 2 YIL ŞARTI ÇOK FAZLA. ESKİDEN 1 YILDI. HERKES MEMNUN OLMADIĞI YERDEN 1 YIL SONRA TERCİH YAPABİLİYORDU. ZATEN MEMNUNSA ÖMÜR BOYU ORADA ÇALIŞIR MEMNUN DEĞİLSE 2 YIL BEKLETMENİN BİR ANLAMI YOK. BUNU DA DİLE GETİRİMİSİNİZ TEŞEKKÜRLER.

MEHMET02
MEHMET02 - 2 gün Önce

Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararı yer almıştır........ on dört yıl oldu bir gelişme olmadı açıklama yok.

SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması