Yurt Dışı Sağlık Tesislerinde Çalıştırılmak Üzere Personel Alınacak

YURT DIŞI PERSONEL İLAN METNİ

Yurt Dışı Sağlık Tesislerinde Çalıştırılmak Üzere Personel Alınacak

Bakanlığımız tarafından Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti sağlık tesislerinde geçici olarak görevlendirilmek üzere tüm unvan ve branşlarda, Suriye’deki Sağlık tesislerine ise sadece uzman tabip, tabip ve diş tabibi müracaatları 10/01/2019 - 31/01/2019 saat 23:59’akadar alınacaktır. Bakanlık Makamınca doğrudan takdir olunacak haller ve yapılacak görevlendirmeler hariç olmak üzere, müracaatlar aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre alınacaktır.

A. Genel Esaslar:

(1) Görevlendirilecek personelin taşıması gereken kriterler;

a) Uzman tabip ve tabipler dâhil aktif çalıştığı yerde unvan ve branşında tek olmamak,

b) Özellikli birimler (Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz, Ameliyathane vb.) için yapılacak görevlendirmelerde gerekli sertifika veya eğitim belgesine sahip olmak,

c) Başvurmuş olduğu unvan/branşta fiilen en az üç yıl çalışıyor olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapıyor olmak,

d) Tabip ve uzman tabip dışındaki sağlık personelinin belirtilen kriterler çerçevesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, acil servis ve diyaliz ünitesi vb. özellikli birimlerde görevlendirme talep etmeleri halinde görev alacakları yıl içerisinde 40 yaşını, diğer sağlık hizmetleri için 45 yaşını doldurmamış olmak,

e) İlan metninde belirtilecek diğer müracaat şartlarını taşımaları gerekmektedir..

(2) Yurt dışı sağlık tesislerinde ilk defa görevlendirilecek olanların taleplerine öncelik verilir.

(3) Görevlendirmeler için başvuranlar arasından kriterlere uygun personel bulunamaması durumunda,  KHGM tarafından resen tespit edilen personel arasından komisyonca uygun görülenlerin görevlendirmesi yapılır.

(4) Gerekli görülmesi halinde komisyon marifetiyle ve komisyonca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin mülakat yapılabilir.B. Başvuru Esasları:

(1) Yurtdışı sağlık tesislerinde görevlendirme yapılmasına ilişkin ilan ve diğer duyurular Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün www.khgm.saglik.gov.tr adresinden yapılır.

(2) Müracaatlar ilan metninde belirlenen usul ve esaslara göre Sağlık Personeli Takip Sistemi (SPTS) üzerinden alınır. Başvuru için kullanılacak internet adresispts.saglik.gov.trdir.

(3) Görev almak isteyen personel, Sağlık Personeli Takip Sisteminde yer alan  “Yurtdışı Sağlık Tesislerinde Görev Talep Formu’nu doldurularak, görev yaptığı kurumun en üst amirine onaylatılır. Onaylatılan evraklar elektronik ortama aktarılarak “pdf” formatında başvuru yapılan sayfaya yüklenerek başvuru kesinleştirilir.

(4) Başvuru dönemleri KHGM tarafından ilan edilir. Başvuru dönemleri dışında yapılan (yöneticiler, tabip, uzman tabipler ile diş tabibi ve uzman diş tabibi hariç) müracaatlar ile duyuru metninde belirtilen usul ve esaslara uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(5) Daha önce farklı görevler ile yurtdışında bulunup, görevini yerine getirmeme, disiplinsizlik, devleti temsil edememe gibi nedenlerle görevi sonlandırılan personel herhangi bir görev/unvan ayrımına bakılmaksızın yeniden görevlendirilemez.

(6) Usule uygun başvurular ilgili Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

(7) Başvurular yukarıda belirtilen internet adresi aracılığıyla e-devlet üzerinden yapılacağından e-devlet şifresinin alınmış olması gerekmektedir.

(8) Yayımlanan internet adresinde “Kullanıcı Kılavuzu” bulunmakta olup müracaatta bulunacakların bu kılavuzu inceledikten sonra başvuru yapmaları gerekmektedir.

(9) Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat edenlerin veya müracaatı sehven kabul edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

C. Görevlendirme süreleri

Görevlendirme süreleri; sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık tesisi ve unvan/branş bazında, sağlık hizmet sunumunu kesintiye uğratmayacak şekilde ilgili ülke vize uygulamalarına dikkat edilerek uygun periyotlarda alınacak görev onayı ile belirlenir. İlgili ülke için Komisyonun uygun görmesi halinde yönetici, tabip ve uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabibi olarak görevlendirilmiş personelin görev süreleri dönem ve süre şartı aranmaksızın uzatılabilir.

YURT DIŞI PERSONEL İLAN METNİ

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2019, 09:16YORUM EKLE
YORUMLAR
Aa
Aa - 3 ay Önce

O kadar başvuru yaptık noldu . Oraya gidenleri bilen bilir bakanlıkta. Zaten bildiğinizi okuyup bazılarını 4.kere gönderdiniz. İnsanların aklıyla alay etmeyin kurduğunuz düzen gün gelir sizi de üzer.

VHKİ
VHKİ - 3 ay Önce

KESİNLİKLE TORPİL VAR.KENDİ SEÇTİKLERİ ÇEVRESİNİ ,SENDİKA ADAMI VS SEÇİYORLAR.TÜRKİYEDE ADALETİN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ,yazıklar olsun bu görevlendirme sistemini yöneten adaletsizlere

hemşire
hemşire - 3 ay Önce

bu şekilde olursa bundan 2 ay önce başvuru yapanların hakkına tecavüzdür haksızlıktır neden o zaman iki ay önce başvuraları aldınız madem şimdi tekrardan isteyecektiniz.bizlere söylenen başvuralarımızın 1 (bir) yıl geçerli olacağıdır. neden aynı torbada yer alalım yeni başvuru yapanlarla olacak işmidir.sizleri bakanlğa şikayet edecem bu yanlışı düzeltmeniz temenlisiyle

sağlık çalışanları
sağlık çalışanları - 3 ay Önce

bu neyin nesidir sağlık bakanlığı,kamu hastaneleri genel müdürlüğü daha yeni 2 (iki) ay önce yüzlerce personel başvuru yapıp evrakları doldurup tarafınıza göndermişti şimdi bu nedir personelin işi gücü yokta ikide bir bu başvurularla mı uğraşacak,amirlerin işi yokta evrak imzalamakla mı uğraşacak o kadar başvuru yapıldı sırasıyla sırası geleni uygun olanları çağırın nedir tekrardan başvuru almakta ne oluryor .devlet evrakı, bürokrasiyi ortadan kaldırmak istedikçe sizler aksini yapıyorsunuz.bu yapılan doğru değildir.bilgilerinize..

Hemsire
Hemsire - 3 ay Önce

La gardaş boşa uğraşmayin öyle yalamalisinki öyle gidersin 3 yıldır basvuruyorum olmadı :;;)))

sağlık çalışanı
sağlık çalışanı - 3 ay Önce

yaklaşık 2 ay önce başvuru yapmıştık şimdi onlar geçersiz mi oluyor ?kamu hastaneleri genel müdürlüğü bu ne saçmalıktır bir açıklama yapın lütfen.iki ay önce ki başvurumuzda bizlere söylenen 1 yıl geçerlidir diye telefonda bilgi verilmişti o birimdeki memurlar çalışanlar tarafından bir yıl geçerlidir başvurularınız taki 2019 kasım ayına kadar 4 (dört) aylık şekilde sizleri çağıracağız demişlerdi bir yıl sürer başvurular geçerlidir denmişti.
bu yapılan yanlıştır haksızlıktır bizler 2 ay önce başvuru yapanların hakkı yenilmektedir haksızlık yapılmakatadır bizlerin suçu ney şimdi başvuranlarla beraber değerlendirilmek doğru değildir
öncelik bundan önceki başvuranlar olması lazımdır.o kadar başvuran bittim ki şimdi yeni isimler başvurular alıyorsunuz
sizleri cimere bimere bakanlığa şikayet edecem.

sağlık memuru
sağlık memuru - 3 ay Önce

bu ne şimdi işimiz gücümüz yokta ikide bir bu başvularla mı uğraşacağız daha kasım ayında yapmıştık iki ay olmadı bile başvuru yapmayacağım daha önce başvuru yapanlar şartları uyanlar çağırıldı bittimi ki şimdi yeni başvuru açmışsınız henüz çağrılmadım ve bana söylenen başvurunuz 1 yıl geçerlidir uygun oldukça bir yıl içinde ihtiyaç halinde personel görevlendirilecektir çağrılacanızdır denildi

mahmut güzel
mahmut güzel - 3 ay Önce

gitmek istiyorım


SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması