YENİ- Ambulans Şoförü Alınacak

YENİ- Ambulans Şoförü Alınacak
03 Aralık 2015 Perşembe 19:02

 Sağlık Bakanlığı elinde tuttuğu ambulans şoför alım hakkının bir kısmını kullanımış bir kısmınıda saklı tutmaktaydı. Maliyeden izinli diğer kadrolar içinde alıma çıkılmaya başladı. Buna göre Aralık 2015 içerisinde Konya, Karabük, Kastamonu, Ankara, Bolu , Ardahan, Şırnak, Iğdır illerine alım gerçekleştirecek.

personel sağlık NET

 Konya ilinin duyurusu;

 KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AMBULANS SÜRÜCÜLÜK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1- İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Adı        : Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Adresi  : İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 12 Selçuklu/ KONYA

Madde 2 – TANIMLAR:

İdare                     : Konya İl Sağlık Müdürlüğünü,

Yüklenici              : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

Sürücü                 : Yüklenici tarafından istihdam edilen ve ambulans kullanacak kişiyi,

                                İfade eder.

Madde 3- İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI:

3.1. 36 aylık, 150 personel ile ambulans sürücülük hizmeti alım işidir. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda ve acil yardım hizmetlerinde (İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi/112 Acil Ortak Çağrı Merkezi’nin yönlendirdiği vakaya zamanında çıkış yapılarak hastaya gidilmesi, gerektiğinde bir sağlık kurumuna nakledilmesi, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi tarafından uygun görülen sağlık kurumları arası hasta nakilleri, sağlık kurumlarından eve hasta nakli vb gibi hizmetleri vermesi) kullanılan ambulanslar için sürücülük hizmeti alımı yapılacaktır. İdare ambulans sürücülerini sunulacak hizmetin gereklerine uygun olarak görevlendirecektir.

Madde 4- SÜRÜCÜLÜK HİZMETİNİN NE ŞEKİLDE VERİLECEĞİNE DAİR GENEL HUSUSLAR:

4.1 Ambulans sürücüleri; ambulansların 112 Komuta Kontrol Merkezinin/112 Acil Ortak Çağrı Merkezinin sevk ve idaresinde görevlendirildiği vakalara Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ile İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi ile ilgili diğer mevzuatlar ile bu şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde haftada 7 gün 24 saat (hafta sonu, resmi, dini, milli bayramlar vb. tüm tatiller dâhil) esasına uygun kesintisiz biçimde yasal süreler içinde acil yardım ve ambulans hizmetlerinde çalıştırılacaktır. Günlük görev süresi sona erse bile ambulans ekibinin çalıştığı istasyona kadar ulaştırılması görev süresi içinde kabul edilecektir.

4.2. Ambulanslarda çalışacak olan sürücü dışındaki sağlık personeli İl Sağlık Müdürlüğünce sağlanacaktır. Yapılan tıbbi müdahaleler ambulansta görevli ekip sorumlusunun kontrolü ve sorumluluğunda olacaktır. Ambulans sürücüsü ekip sorumlusu tarafından verilen tüm görevleri yapmakla yükümlüdür.

4.3. Yüklenici, çalıştıracağı sürücüleri 4857 sayılı İş Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu vb.)  uygun şekilde çalıştıracaktır.

4.4. Sürücüler İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesine uygun olarak aşağıda belirtilen işleri yapmakla yükümlüdür:

4.4.1. Sürücü, aracın muayene, trafik sigortası ve periyodik bakımlarının yapılması veya yaptırılması yönünde idareyi zamanında bilgilendirir.

4.4.2. Sürücü Ambulans Sefer Defteri, Aylık Akaryakıt Sarf bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması için gerekli uyarıları yapar, eksik dolduranları saptayıp eksiklerin giderilmesini sağlar. Sürücü, nöbet devir tesliminde ve görev esnasında İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesindeki nöbetçi sürücü için belirtilen esasları yerine getirir. Gerekli kayıt ve formları düzenler, imzalar. Sürücü, Ambulans Günlük Bakım Formunun (A) bölümünün doldurulması ve eksiklerin giderilmesinden sorumludur.

4.4.3. Sürücü, ambulans ile ilgili sorunlarda nöbetçi sürücüden aldığı bilgileri değerlendirip İstasyon Sorumlusuna bildirir.

4.4.4. Sürücü, yaptığı ve yapacağı çalışmalardan İstasyon Sorumlusuna bilgi verir, onayını alır.

4.4.5. Sürücü, ambulansın karıştığı kazalara ait kaza tutanağını düzenler, gerekli evrak ve işlemleri yapar, Başhekimliğe iletilmek üzere İstasyon sorumlusuna verir.

4.4.6. Sürücü, İstasyon sorumlusunun ve başhekimliğin verdiği diğer görevleri yapar.

4.4.7. Nöbeti devir alan sürücü ambulans ile ilgili programlı bir görevlendirme olup olmadığını öğrenir.

4.4.8. Nöbeti devrederken de bu bilgiyi yeni sürücüye iletir.

4.4.9. Nöbeti devir alırken bir önceki nöbetçi sürücüden araç ve teknik donanım ile ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını öğrenir, var ise nöbetçi Ekip Sorumlusu ile görüşerek sorunu çözer.

4.4.10. Nöbet devir tesliminde ve görev esnasında uyulması gereken kurallar bölümünde nöbetçi sürücü için belirtilen esasları yerine getirir.

4.4.11. Sürücü, ambulansta herhangi bir arıza saptadığında nöbetçi Ekip sorumlusuna ve istasyon sorumlu sürücüsüne bilgi verir, önerilerini sunar, nöbetçi Ekip sorumlusunun talimatları doğrultusunda hareket eder.

4.4.12. Sürücü, ambulansın yakıtının kontrolünden sorumludur. Ambulansın yakıt miktarının ½ deponun altına inmeyecek şekilde takviyesini yapar.

4.4.13. Sağlık personeline hasta kabininin temizlenmesinde yardımcı olur.

4.4.14. Sağlık personelinin olmadığı durumlarda; oksijen tüpünün doluluğunu kontrol eder, eğer boş ise doldurtmak veya değiştirmek için nöbetçi Ekip sorumlusuna bilgi verir.

4.4.15. Nöbetçi Ekip sorumlusunun bilgisi olmadan hiçbir şekilde istasyondan ayrılamaz. Ambulans görevi haricinde başka herhangi bir iş ve işlemde çalıştırılamaz.

4.4.16. Sürücü, ambulansın dış kısmının ve sürücü kabininin temizliğinden sorumludur ve bu temizlik günlük olarak yapılır.

4.4.17. Telsizden gelen görev çağrı anonsuna sağlık personeli cevap veremiyorsa sürücü cevap verir.

4.4.18. Seyir halinde iken sürücü, personeli ve ambulansı tehlikeye atmayacak şekilde güvenli bir hızla ve trafik seyir kurallarına riayet ederek ambulansı kullanır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki kurallara uymaya azami şekilde dikkat edilir. Kırmızı ışıkta ambulansın kontrollü ( karşı taraf yol verirse ) geçiş üstünlüğü olduğu unutulmamalıdır. Kavşaklarda mutlaka hız kesilir ve kontrollü geçiş yapılır. Ambulansın geçiş önceliklerinin kullanımı için ekip sorumlusunun talimatı ile hareket edebilir.

4.4.19. Ekip Sorumlusu ve sağlık personeli araçtan indikten sonra sürücü emniyet tedbirlerini alarak ambulansı park eder. Görev ve istasyonda park halinde bulunan aracın güvenliğinden sürücü sorumludur.

4.4.20. Ekip Sorumlusu ve sağlık personeli hastanın yanına gittiğinde sürücü iletişimi sağlayabileceği konumda bulunur. Herhangi bir malzeme ihtiyacı olduğunda gerekli malzemeleri ekip arkadaşlarına götürür ve ambulansı kilitli konumda bırakır.

4.4.21. Hastanın ambulansa veya ambulanstan sağlık merkezine/evine güvenli bir şekilde taşınmasında sürücü de sorumludur.

4.4.22. Hasta ambulansa bindirilip tüm kapıların kapalı olduğundan emin olduktan sonra sürücü ambulansa binip aracı hareket ettirir.

4.4.23. Sağlık kurumuna ulaşıldığında ambulansın sirenler kapatılır. İkaz lambaları açık kalır.

4.4.24. Ambulansta hasta yoksa ve hastaya gidilmiyor ise tepe lambası ve siren Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen mevzuata göre kullanılır . Trafik kurallarına tam olarak uyulur.

4.4.25. Görev dönüşünde sürücü Ambulans Sefer Defterini doldurur, ilgiliye imzalatır.

4.4.26. Ambulans yeni göreve eksiksiz olarak hazır konumda ve çıkış engellenmeyecek şekilde kilitli olarak bırakılır.

4.4.27. Tepe lambaları ve sirenin çalıştırılması sürücünün sorumluluğunda olup bununla ilgili nöbetçi ekip sorumlusunun uyarıları da dikkate alınır. Anons sisteminin kullanılması ekip sorumlusunun talimatı ile gerçekleştirilir.

4.4.28. Gerekmedikçe siren çalınmaz ve meskûn mahallerde sürekli açık tutulmaz.

4.4.29. Ambulanslar, komuta merkez tarafından verilen çıkış anonsundan sonra her mevsim şartlarında en geç 60 saniye (1 dk) içerisinde vakaya çıkışını sağlayacak teknik bilgi ve beceriye sahip sürücülerce kullanılmalıdır.

4.4.30. Görev alanı içinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakalarına, kendilerine yüklenici tarafından verilen kimlik kartlarını takacaklardır.

4.4.31. Yüklenicinin kendisine verdiği mevzuata uygun, mevsimsel kıyafetleri görevi dışında giymeyecek ve yaka kartını takmayacaktır.

4.4.32. Sürücü görevli iken kolye, madalyon, künye, rozet, ziynet eşyası ve bu gibi aksesuarlar takılmayacaktır.

4.4.33.  İdarenin personeline ve hizmet verilen kişilere karşı, nazik, saygılı ve kibar davranacaktır.

4.4.34.  Ambulans ile seyir esnasında veya görev başında iken dikkati dağıtabilecek (sigara içilmeyecek, sakız çiğnenmeyecek, yüksek sesle müzik dinlemek, bir şeyler yemek vb.) faaliyetlerden kaçınılmalıdır.

4.4.35.  Çalıştığı yerin tertip, düzen ve temizliğine özen gösterecektir.

4.5. Sürücüler ehliyet aldıkları tarihten itibaren alkollü araç sürmekten ceza almamış olmalı ve bu durumu belgelendirmelidir. Ayrıca ehliyetinin kolluk kuvvetlerince alıkonulması ve/veya kaybedilmesi durumunda yüklenici tarafından idareye bilgi verilerek 112 istasyonunda hizmet sunumunda sürücü eksikliğine sebep vermeden gerekli tedbirler alınacaktır.

4.6. Sürücüler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tarif edildiği şekilde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine İlişkin Yönetmelikte belirtildiği şekilde davranmalıdır.

4.7. Sürücü görevde olduğu halde, herhangi bir sebepten ( yol durumu, trafik, idare tarafından verilen hizmetin devam ettirilmesi zorunluluğu vb.) çalışma saatleri dışına çıkması durumunda, sürücü aracı terk etmeyecek, aracı ve personeli ilgili kuruma/bekleme noktasına geri getirilecektir. Ayrıca olağanüstü hal ve doğal afet durumu gibi yoğun hizmetin devamlılığı gerektiren durumlarda mesai saatine bağlı kalınmaksızın göreve kesintisiz devam edilmelidir. İdare tarafından, mesai saatlerinin dışına çıkılmasını gerektiren görevlendirmeler yapılması durumunda yükleniciye ayrıca bir ödeme yapılmayarak denkleştirme esası kapsamında işlem yapılacaktır. Sürücülerin vardiya değişim saatlerinde görev gereği ambulans görevde (vakada) olabilir. Bu durumda vaka dönüşü vardiya değişimi yapılacaktır.

4.8. Sürücüler, Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından araçlara takılan tüm cihazların (Örnek; telsiz, taşıt tanıma, GPS,  navigasyon, OGS, HGS, vb. gibi) temizliğinden, bakımından ve çalışır tutulmasından sorumludur.

 4.9. Sürücü, çalışma saatleri içinde eğer bir göreve çıkmamış ise çalıştığı birimi hiçbir şekilde terk etmeyecek ve kendisine gösterilen yerde bekleyecektir. Sürücüler nöbet bitiminde araç teslimi yapmadan istasyondan ayrılmayacaktır. Teslimin yapılamaması halinde Komuta Nöbetçi Sorumlu Hekiminin bilgisi dahilinde ayrılabilecektir.

4.10. Sözleşme konusu işte görev yapacak sürücüler İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği çalışma saatlerinde çalışacaklardır. Vardiyalar arasında boşluk olmayacaktır. Vardiya süresine göre mevzuat doğrultusunda hizmeti aksatmayacak şekilde dinlenme ve yemek amaçlı ara verilecektir. Yüklenici, vardiya sayısını, vardiya saatlerini, işçilerin ad ve soyadlarını, ara dinlenme zamanlarını, hangi işçinin hangi gün haftalık iznini kullanacağını yönelik listeyi hazırlayarak istasyonlarda işçilerin görebileceği bir yere asmalıdır.

4.11. Sürücüler görev anında, yüklenici tarafından aşağıda sayı ve teslim periyodunda, ekte bulunan tip teknik şartnamede belirtilen özelliklerde temin edilecek kıyafetleri kullanacaklardır. Bakanlık tarafından kıyafetlerin rengi ve şekillerinin değiştirilmesi halinde yüklenici tarafından personele bir sonraki periyotta teslim edilecek kıyafetlerin son hali (şekil, boyut vb.) dağıtılacaktır.personelsaglik.net

AMBULANS SÜRÜCÜLERİNE DAĞITILACAK KIYAFETLER  VE TESLİM PERİYODU

CİNSİ

İşe başlama tarihine kadar verilecek kıyafetler

İşe başlama tarihinden itibaren 13 üncü ayın sonuna kadar verilecek kıyafetler

İşe başlama tarihinden itibaren 25 inci ayın sonuna kadar verilecek kıyafetler

36 aylık Sözleşme süresince verilecek toplam miktar

PARKA

150 Adet

Verilmeyecektir.

150 Adet

300 Adet

BERE

150 Adet

Verilmeyecektir.

150 Adet

300 Adet

KISA KOLLU TİŞÖRT

150 Adet

150 Adet

150 Adet

450 Adet

KIŞLIK YELEK

150 Adet

Verilmeyecektir.

150 Adet

300 Adet

KIŞLIK PANTOLON

150 Adet

150 Adet

150 Adet

450 Adet

KIŞLIK PENYE

150 Adet

Verilmeyecektir.

150 Adet

300 Adet

YAZLIK YELEK

150 Adet

Verilmeyecektir.

150 Adet

300 Adet

YAZLIK PANTOLON

150 Adet

150 Adet

150 Adet

450 Adet

 

 

4.12. En az lise ve dengi okullardan sağlık eğitimi almış sürücüler, işe başlama tarihinde en az 23 yaşından gün almış ve en fazla 45 yaşından gün almamış, (b) ve daha üst sınıf ehliyetlere en az 2 yıldır sahip olmalıdır. Ayrıca tüm ambulans sürücü adayları, işe başlama tarihinden önce İdare tarafından verilecek olan Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitim Sertifikası sınavında başarılı olmalıdır.

4.13.  Yüklenicinin çalıştırdığı ambulans sürücüleri tarafından sebebiyet verilen ve ambulansa ait Zorunlu Trafik Sigortası veya Kasko Sigortası tarafından karşılanamayan; araç, personel ve üçüncü şahıslara karşı oluşabilecek her türlü zararın giderilmesi, tedavilerinin gerçekleştirilmesi sorumluluğu yükleniciye ait olup, yüklenici ilgililere karşı ödemekle yükümlüdür. İdareye vereceği maddi zararlar ile mahkeme süreci devam eden durumlar için yüklenicinin hak edişinden ve/veya kesin teminatından idare tarafından gerekli görülen tutar kesilir veya bloke edilir.

4.14.Yüklenici sürücülerin aylık sigorta bildirimlerini yasalara uygun şekilde yapacaktır. Belgelerini hak ediş döneminden önce idareye teslim edecektir. 

4.15.Yüklenici her ay sonunda her bir sürücünün yaptığı aylık çalışma süresini gösterir cetvelleri gerçeğe uygun şekilde fiili çalışma süresine göre hazırlayarak sürücülerin imzalarını alacak ve gerekli sosyal hakları dahil yaptığı ödeme kayıtlarını idareye teslim edecektir. Yüklenici tarafından hazırlanan bu cetveller idarenin görevlendireceği kontrol teşkilatınca idarede düzenlenen belgelerle ödeme öncesi karşılaştırılarak kontrol edilecektir. Kayıtlarda oluşan tereddüt halinde idarenin kayıtları esas kabul edilecektir.

4.16. İlgili mevzuatında yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen tüm mali ve sosyal haklarla ilgili yükümlülükler yükleniciye aittir. Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükler ise idare tarafından uygulanacaktır.

4.17.Yüklenici hizmet sunumunda istihdam ettiği tüm sürücüler arasındakipersonelsaglik.net  her türlü iletişimden sorumludur. Sürücülere ait kimlik ve iletişim bilgilerin bir kopyası idareye teslim edilecektir.

4.18.Yüklenici tarafından ambulansta görevlendirilen sürücünün, çeşitli sebeplerle işe gelememesi ya da işinden ayrılması durumunda, yüklenici tarafından idareye bilgi verilerek işin yürütülmesini sağlayacak şekilde gerekli tedbirler alınmalıdır.

4.19. Sürücüler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimlerine (adres bulma yeteneği, il merkezlerini ana ulaşım arterleri, hastanelerin yerleri ile ilgili adres bilgisi, sedye ve hasta taşıma becerisi vb.) katılmak zorundadır. Sürücü değişimi yapılması halinde, yeni başlayan sürücülerin de bu eğitimleri almaları zorunludur.

4.20. Yüklenici firma, çalışma esnasında hasta taşıma ve ambulans ekipmanlarını taşıma gibi yük kaldırılması gereken durumlarda engel oluşturacak sağlık problemi olmayan sürücüleri istihdam edecektir.

Madde 5-YÜKLENİCİNİN HİZMET VERECEĞİ 112 İSTASYONLARI:

5.1. Yüklenici, Konya merkez ilçeleri (Karatay, Meram, Selçuklu) hariç olmak üzere diğer ilçelerde bulunan mevcut ve ilave açılabilecek Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında ihale konusu işi yürütecektir.

6. ÇALIŞTIRILACAK AMBULANS SÜRÜCÜLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER:

6.1. Araç sürücüsü en az lise mezunu olacaktır.

6.2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

6.3. Sürücü adaylarından, ehliyet dışında sürücülük hizmet sektöründe en az iki yıl tecrübesi olduğunu belgeleyenler öncelikle tercih edilecektir.

6.4. Ambulans Sürücüleri B, C, D, E sınıfı sürücü belgelerinden birine sahip olmalıdır.

6.5. Ambulans Sürücüleri son bir yıl içerisinde alınmış ve resmi kurumlarca geçerli kabul edilecek Psikoteknik Raporuna sahip olmalıdır.

6.6. Ambulans Sürücüleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel niteliklere sahip olmalı ve Türk Ceza Kanununun 102, 103, 104, 105, 109, 141, 142, 151, 154, 157, 189, 190, 191 ve 227’nci maddelerinde belirtilen suçlardan hürriyeti bağlayıcı hüküm giymemiş olmalıdır.

6.7.Yüklenicinin çalıştıracağı sürücülerin her ne sebeple olursa olsun sürücü belgesine trafik görevlilerince el konulmamış olması gerekmektedir. Ayrıca sürücülerin asli kusurlu ve bilinçli olarak ölümlü trafik kazasına karışmamış olması zorunludur. Yine yüklenicinin çalıştıracağı sürücülerin hiçbir surette alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olarak araç kullanımından dolayı ceza almamış olması zorunludur. Bu maddede belirtilen hususların işe başlama tarihinde belgelendirilmesi zorunludur. Sözleşme tarihinden itibaren söz personelsaglik.net konusu cezalardan herhangi birinin işlenmesi durumunda bu şoförler ambulanslarda görevlendirilmeyecektir.

6.8. Araç sürücüsü 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun gereğince araçta kesinlikle sigara içmeyecektir. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 97. Maddesi uyarınca alkol, uyuşturucu ve keyif verici madde etkisinde araç kullanımı yasaklanmıştır. Yönetmelik uyarınca nöbete gelirken ve nöbet süresi boyunca Alkol ve keyif verici madde kullanımı yasaktır.

6.9. İşe başlama tarihinden itibaren her bir yılda asli kusurlu olarak 2 (iki) trafik kazasına karışmış olan sürücülerin idareye sunulan hizmeti ile ilişiği kesilecektir. Herhangi bir sebeple hizmet ile ilişiği kesilen personelin yerine yüklenici 2 (iki) iş günü içerisinde aynı şartlarda yeni personel sağlamak zorundadır.

6.10. İdarece gerekli görülmesi halinde, yüklenici tarafından temin edilecek ambulans sürücü adaylarının yapılacak işe yetkinliğinin tespiti için Sürücü Değerlendirme Komisyonu oluşturulabilir. Sürücü Değerlendirme Komisyonu sürücü adaylarını işin niteliğine uygunluk ve pratik yeterlilik açısından değerlendirir.

 

6.11. Yüklenici tarafından temin edilen ambulans sürücü adayları, İdare personelsaglik.net tarafından verilecek Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) ve Sertifika Sınavında başarılı olmalıdır. Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi ve Sertifika Sınavında başarılı olamayan sürücüler işe başlatılmayacaktır.

 

6.12. Sertifikalı Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi ile ilgili yeterliliğini herhangi bir şekilde kaybettiği tespit edilen sürücünün idareye sunulan hizmeti ile ilişiği kesilecektir.

 

6.13. Herhangi bir nedenle hizmetle ilişiği kesilen sürücülerin yerine yüklenici tarafından getirilen yeni sürücü adayları da Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi ve Sertifika Sınavında başarılı olduktan sonra işe başlatılacak, aksi halde işe başlatılmayacaktır.

 

MADDE 7- AMBULANS SÜRÜCÜSÜ OLARAK GÖREV YAPACAK PERSONEL İÇİN İSTENEN BELGELER:

7.1. Yüklenici; çalıştıracağı personelin her birine ait aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak, işe başlama tarihinden önce idareye teslim edecek, ayrıca yüklenici her sürücü için tuttuğu dosyasında da bu belgeleri muhafaza edecektir. 

7.1.1.     Nüfus cüzdanının arka ve önyüzlerinin fotokopisi (Noter tasdikli veya İdarece Aslı gibidir onaylı olacak)

7.1.2.     Son altı ay içinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğrafı,

7.1.3.     Son üç ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

7.1.4.     Sürücü belgesi fotokopisi, (Noter tasdikli veya İdarece Aslı gibidir onaylı olacak)

7.1.5.     İkametgâh belgesi,

7.1.6.     Lise veya dengi okul diploması, (Noter tasdikli veya İdarece Aslıpersonelsaglik.net gibidir onaylı olacak)

7.1.7.     Psikoteknik değerlendirme raporu,

7.1.8.     Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitim Sertifikası, ( İşe başlamadan önce İdare tarafından verilecektir)

7.1.9.     Sürücü belgesi aldıkları tarihten itibaren alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olarak araç kullanımından dolayı ceza almadığını, her ne sebeple olursa olsun sürücü belgesine trafik görevlilerince el konulmadığını, asli kusurlu ve bilinçli olarak ölümlü trafik kazasına karışmamış olduğunu, tevsik eden belge/belgeler,

7.1.10.  İletişim bilgileri,

7.1.11.  Sağlık raporu, (Hasta taşıma ve ambulans ekipmanlarını taşıma açısından fiziki engeli bulunmadığına dair sağlık raporu alınması gerekmektedir. Akciğer filmi, işitme testi, görme testi sağlık raporu vb. tetkikler idare tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilebilecektir. İşin niteliği gereği engelli personel çalıştırılmayacaktır.)

7.1.12.  SGK işe giriş belgesi,

7.1.13.  Yüklenici ile yapılan sözleşme belgesinin bir kopyası,

7.1.14.  İlkyardımcı eğitim belgesi.

7.2. Hizmet süresi boyunca olabilecek değişikliklerde yeni bildirilen Ambulans Sürücüleri de yukarıda belirtilen belgeleri ayrıca verecektir. Burada belirtilen belgeler yüklenici tarafından idareye teslim edilmeden ve belgelerle ilgili idarenin onayı alınmadan hiçbir Ambulans sürücüsü çalıştırılmayacaktır.

7.3. İdare, bu şartnamede belirtilen belgelerden herhangi birinin yenilenmesini veya tekrar ibrazını talep edebilir. Yüklenici bu durumda 2 (iki) iş günü içinde istenen belgeyi ibraz etmek zorundadır. İşe girişte istenilen belge ve sertifikaların geçerlilik sürelerinin güncellenmesinin takibinden yüklenici sorumlu olup, belge ve sertifika güncellemelerinde tarihlerin birbirini takip etmesi gerekmektedir.

7.4. Ambulans sürücüsünün, belirtilen şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde, durum idareye derhal bir yazı ile bildirilerek ilgili personel hizmetten çıkartılacaktır. Ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre bildirilmesi gereken diğer yerlere de yüklenici tarafından ayrıca bildirim yapılacaktır. İdare gerek gördüğü anda sürücüyü alkol ve uyuşturucu muayenesine gönderebilir.

7.5. Yüklenicinin istihdam edeceği sürücülerin tamamı öncelikle Acil Tıp Teknisyenlerinden (ATT), Paramediklerden (AABT),  diğer sağlık personellerinden (Hemşire, Sağlık Memuru, Toplum Sağlığı Teknisyeni vb. gibi en az lise ve dengi okullardan sağlık eğitimi almış kişilerden) oluşacaktır.

7.6. Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yüklenicinin, idarenin ihtiyacı doğrultusunda ilçe bazında belirlediği personel dağılım çizelgesine göre en az lise ve dengi okullardan sağlık eğitimi almış, ihale şartnamesine uygun yeterli sayıda sürücü sağlık personeli bulamaması halinde (İdare tarafından gerekli görülmesi halinde, yüklenicinin Türkiye İş Kurumundan alacağı belge ile bu durumu tevsik etmesi talep edilebilecektir. ) bu durum Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek ve Genel Müdürlük onayı sonrasında sağlık personeli dışı sürücü çalıştırılabilecektir.

7.7. En az lise ve dengi okullardan sağlık eğitimi almış haricindeki sürücüler 6. Maddede belirtilen şartlara ek olarak en az 25 yaşından gün almış, en fazla 45 yaşından gün almamış ve en az 3 yıllık ehliyeti olmalıdır. Söz konusu sürücü adaylarından, ehliyet dışında sürücülük hizmet sektöründe en az iki yıl tecrübesi olduğunu belgeleyenler öncelikle tercih edilecektir.

MADDE 8 - YÜKLENİCİYE AİT GENEL HÜKÜMLER:

8.1 Yüklenici, hizmetlerinin yürütülmesinde idarenin verdiği talimat doğrultusunda hareket ederek yardımcı olacaktır.

8.2 Yüklenici hizmet ve görev kapsamına giren konularda sorumlu olunan mercilere gerekli bilgi aktarımını yapacak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlemek zorunda oldukları rapor ve tutanakları düzenleyerek 24 saat içinde, idare yetkililerine verecektir. Yüklenici bu şartname kapsamında belirtilen tüm hizmet, görev ve yükümlülüklerin ifasından, idareye karşı sorumlu olacaktır.

8.3. Yüklenici ve çalıştırdığı ambulans sürücüleri; kurum personeline, kuruma, kurum dışından kuruma değişik nedenlerle gelen kişilere ve bunların mal varlıklarına vereceği her türlü zarar, ziyandan; ayrıca, üçüncü şahıslar tarafından sözleşme kapsamında belirtilen yerlerde meydana getirilebilecek bilumum zarar ve ziyandan da sorumlu olacaktır.

8.4. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında yüklenici tarafında karşılanacağı belirtilen tüm mali ve sosyal haklar (kıdem tazminatı hariç) yükleniciye ait olup, idare bu konularda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

8.5. Yüklenici istihdam ettiği kişiler ile ilgili SGK’dan alınan işyeri sigorta sicilini ihtiva eden bordro düzenleyecektir. Bu bordrolarda hiç bir şekilde şirketten maaş alan ve sürücü hizmetinde çalışmayanlara yer verilmeyecektir.

8.6. Yüklenici, idarenin belirlediği çalışma sürelerinde, her bir sürücü personelsaglik.netiçin çalışma gün ve saatlerini belirten aylık imza takip çizelgesi hazırlayıp, istasyon sorumlu personeline onaylattıktan sonra hak ediş düzenlenmesinden önce idareye teslim edecektir. Ay sonunda yüklenicinin hak edişinde, aylık imza takip çizelgeleri esas alınır.

8.7. Görev alanı kapsamında bulanan yerlerde ve görev yapılan süre içinde, yüklenici ve çalıştırdığı ambulans sürücüleri ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret ve bu gibi olaylardan doğabilecek bütün hukuki sorumluluklar da yükleniciye ait olacaktır. Mali yaptırım gereken ve idareye ulaşan kesinleşmiş hükümlere dayanılarak, yüklenicinin hak edişinden kesintiye gidilecektir.

8.8. Sözleşme konusu işin ifası ve yüklenicinin bu işle ilgili olarak çalıştıracağı sürücülerin Ceza ve Hukuk Mevzuatı ile İş Kanunu, Trafik Kanunu, Belediye Tüzükleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasından doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk idare tarafından aynı şekilde yükleniciye yansıtılacaktır.

8.9. Yüklenici yukarıda belirtilen durumların ortaya çıkması halinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

8.10. Sürücü hatasından dolayı araca gelecek trafik cezalarından sürücü ile birlikte yüklenici de sorumlu olup, bu ücretlerin yükleniciye yazılı tebliğinden sonra 3 (üç) iş günü içinde ödenmez ise yüklenicinin ilk hak edişinden kesilecektir.

8.11. Yüklenici istihdam edeceği sürücülerin tamamı için Konya İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde 112 ambulans sürücüsü olarak çalıştığına dair ve nüfus bilgilerini gösterir fotoğraflı personel kimlik kartı düzenlemek zorundadır.

8.12.      Yüklenici tam imza yetkisine sahip bir işyeri temsilcisini 24 saat ulaşabilecek şekilde idareye bildirecek, bu kişiye yapılan yazılı, sözlü ve iletişim araçları ile ilgili bildirim gün ve saati tebligat tarihi olarak kabul edilecektir.

8.13. Yüklenici tarafından Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında her gün için 120 ambulans sürücüsü, toplam 5.220 gün çalıştırılacaktır.

8.14.  Yüklenici bu iş için ambulans sürücülerine asgari işçilik ücretin %30 fazlası ilave edilerek bulunan tutarı ücret olarak ödeyecektir.

 

MADDE 9- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER:

9.1. İş bu teknik şartname toplam 9 (dokuz) maddeden ibaret olup, hükümpersonelsaglik.net  bulunmayan hallerde; konuya ilişkin Kanun, Yönetmelik ve Genelge’nin ilgili hükümleri uygulanacaktır. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.