Yargıtay: Dişhekimi ortodonti tedavisini yapmaya da yetkilidir

Dişhekiminin ağız ve diş sağlığı alanında genel olarak hastalıkları tedavi hakkı olduğu, ortodonti tedavisini de yapabileceği gerekçesiyle dava haklı bulundu, söz konusu tedavi için SGK’nın ödemesi gereken tutarın davacıya ödenmesine karar verildi.

Yargıtay: Dişhekimi ortodonti tedavisini yapmaya da yetkilidir

Çocuğunun ortodontik diş tedavisini serbest çalışan dişhekiminde yaptıran sigortalının tedavi yardımı talebi, tedaviyi yapan dişhekiminin bu alanda uzman veya doktoralı olmaması sebebiyle reddedilmiştir.Hasta küçüğün babası tarafından açılan davada Mahkeme 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 29. maddesi uyarınca dişhekiminin ağız ve diş sağlığı alanında genel olarak hastalıkları tedavi hakkı olduğu, ortodonti tedavisini de yapabileceği gerekçesiyle dava haklı bulunmuş; söz konusu tedavi için SGK’nın ödemesi gereken tutarın davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Bu Kararın temyizi üzerine dosya Yargıtay tarafından incelenmiştir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi de Mahkemenin Kararını yerinde bularak Kararın Onanmasına karar vermiştir.

Yargıtay Kararı ile kesin olarak karara bağlanan bu uyuşmazlıkta yapılan hukuki değerlendirmeler, bir kısım uzmanlık alanlarının belirlenmesinin dişhekimlerinin mesleki yetkilerini genel olarak kısıtlamadığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu Karar ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili hükümlerini yeniden gözden geçirmelidir. Ağız diş sağlığı hizmetlerinden bir kısmının bedelinin ödenmesinde tedavinin uzman veya doktoralı dişhekimleri tarafından yapılmasının şart koşulmasına ilişkin düzenlemelerin kaldırılması, dişhekimlerinin mesleki yetkilerinin haksız biçimde kısıtlanmasına yol açan ve daha da önemlisi hastaların sağlık hizmetine daha kolay erişebilmesi için zorunludur.
YORUM EKLE
YORUMLAR
T akbulut
T akbulut - 9 ay Önce

Memurlara ikramiye verilsin e büyük garanti vergi memurdan kesiliyor

SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması