Üst yönetici atamalarında 'temayüz' kavramına vurgu yapıldı

Yeni hükümet sistemi ile kamu sistemimiz baştan aşağı değişiyor. İl ve bölge müdürü kadrolarına atamalarda alanında deneyim ve temayüz kavramına vurgu yapıldı.Bildiğiniz üzere, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 09 Temmuz 2018 günü yemin ederek göreve başlamasından sonra ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri sırayla yayınlandı.

Üst yönetici atamalarında 'temayüz' kavramına vurgu yapıldı

Buna göre, kamuda üst yönetici atamalarına ilişkin usul ve esaslar bütünüyle değiştirilerek alışılagelmiş devlet yönetiminin yeni hükümet sisteminde engelleyici bir unsur olmamasına yönelik mevzuat bakımından gerekli çalışmalar tamamlandı.

ÜST YÖNETİCİ ATAMALARINA TEMAYÜZ KAVRAMI GELDİ

10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Numaralı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü göre ekli (2) sayılı cetvelde yer alan kadrolara atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranacak.

-657 sayılı Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

-En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

-Kamuda en az beş yıllık hizmeti bulunmak,

-İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak.

Söz konusu şartlar incelendiğinde ekli (2) sayılı cetvelde yer alan il ve bölge müdürlerinin alanında çalışma deneyimi olması şartı koşulurken, ayrıca bu kişilerde TEMAYÜZ ETMİŞ kavramına da vurgu yapılmıştır.

Türk Dili Kurumuna göre temayüz etmek "Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme" anlamına gelmektedir.

Taşra teşkilatının üst yönetici kadroları olan il ve bölge müdürü görevleri, hükümetin yerelde yatırımlarının her kesime yansıması ve süratli bir şekilde tamamlanması açısından kritik duruma haizdir.

Maalesef geçtiğimiz dönemde birçok il müdürü kadrolarına ilgili bakanlık bünyesinde yetişmemiş, teşkilatın tabiri caizse cefasını çekmemiş kişiler görevlendirilerek hem ildeki yatırımların aksamasına, hem de yerelde huzursuzluklara sebebiyet vermiştir.

Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği dinamizmle yeniden yapılandırılan kamu yönetici kadrolarının gerek merkez teşkilatlarda gerek taşra teşkilatlarında gerçekten alanında deneyimli, atanacağı görevin hem uygulamasını hem de mevzuatına hakim, çeşitli gruplara şirin görünmek adına iş yapmayan, bürokratik engeller yaratarak sorun odaklı değil çözüm ve hizmet odaklı, geçmişte yaptığı çalışmalarla gerçekten ama gerçekten temayüzetmiş kişiler arasından atamaların yapılması ülkemizin önüne koyduğu 2023 hedefleri açısından büyük önem arz etmektedir.Memurlar.Net - Özel
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2018, 09:58YORUM EKLE
YORUMLAR
mehmet02
mehmet02 - 7 ay Önce

Bir gecede çıkacak bir kalemde 2351 kişini gönlü alına bilir

SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması