Teşkilat Yasaları ve Üst Düzey Atama Usülleri Değişiyor

Meclise sevk edilen Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun Teklifinde yer alan bazı düzenlemeler, kamu görevlilerini yakından ilgilendiriyor.

Teşkilat Yasaları ve Üst Düzey Atama Usülleri Değişiyor

Meclise sevk edilen Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun Teklifinde yer alan bazı düzenlemeler, kamu görevlilerini yakından ilgilendiriyor.

Bu değişikliklerden bazıları şunlar:

**Üst düzey kamu görevlilerinin atanması ve görevden alınması Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. Atama ve görevden almaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek.

Mevcut durumda bu hususlar yasal düzenlemelere istinaden yapılıyor. Üst düzey atama  ve görevden almalarda; 375 sayılı KHK’nın ek 18’inci maddesi, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi ile 2451 sayılı Kanun hükümlerine göre hareket ediliyor.Tasarının kabul edilmesi durumunda, üst düzey kamu görevlerinden hangilerine atanacaklarda hangi şartların aranacağı ve atama usulünün nasıl olacağı ile bu personelin görevden alınmasına ilişkin hususlar, Cumhurbaşkanı kararnameleri ile düzenlenecek.

**Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilât yapısı; kamu kurum ve kuruluşlarının (merkezi idare) kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenlenecek.

Mevcut durumda bu hususlar yasal düzenlemelere istinaden yapılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları; teşkilat kanunlarında ve  3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunda yer alıyor..

**Kamu tüzelkişilikleri, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de kurulabilecek. Mevcut durumda kanunla ve kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulabiliyor.

**Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alacak şekilde oluşturulacek teşkilatların (bölge teşkilatı), görev ve yetkilerinin kanunla belirlenmesi zorunluluğu kaldırılıyor. 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması