Siyasi parti yararına iş yapan memur ne ceza alır?

Siyasi parti yararına iş yapan memur ne ceza alır?

Devlet memurlarının alacağı cezalar, 657 sayılı Kanunun 125. maddesinde düzenlenmiştir.

Bu çerçevede siyaset yasağına ilişkin olarak 657'de yer alan hükümler şu şekildedir:

"Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık

Madde 7 - Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi

parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta

bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce,

felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve

ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar."

Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller

Madde 125 -

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

ı ) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce,

felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef

tutan davranışlarda bulunmak,

o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

E - Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma

düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme,

işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak

göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri,

afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları

kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

c) Siyasi partiye girmek,

ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,"

Yukarıdaki disipline konu fillerden de görüleceği üzere, memurun siyasi bir

fiilde bulunması halinde iki disiplin cezası uygulanmaktadır. Eğer bir siyasi

partinin yarar veya zararına fiilen faaliyette bulunulursa kademe ilerlemesinin

durdurulması cezası verilmektedir. Ancak memurun yaptığı işler siyasi amaçla

kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme veya siyasi bir bildiriyi kuruma

asmak şeklinde ise bu halde memuriyet görevine son verilmektedir. Bir örnek

verecek olursak, bir memurun siyas içerikli bir bildiriyi, afişi odasına asmasının

cezası, memuriyetten çıkarmadır. Yine siyasi bir partiye üye olmanın cezası

da memuriyetten çıkarılmaktır.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması