Sağlık Müdürlerinin Görevi 2 Mart'ta Doluyor

Sağlık Müdürlerinin Görevi 2 Mart'ta Doluyor
Başbakanlık, 2 Aralık 2015 tarihinde yayımladığı 2015/13 sayılı Genelgeyle, müşterek kararnameyle atama yapılan kadrolardaki vekaleten görevlendirmelere sınır getirmişti.

Buna göre, müşterek kararnameyle atama yapılan kadrolara genelge tarihinden önce yapılan vekalet, yürütme ve tedviren görevlendirmeler, 3. ayın sonunda sona erecektir. Bu süre 2 Mart 2016 tarihinde sona erecektir. Bu tarihe kadar, müşterek kararnameyle atama yapılan kadrolardaki vekalet, yürütme veya tedvir için ya Başbakanlıktan ayrıca izin alınması ya da bu vekalet, tedvir veya yürütme görevlerinin sona erdirilmesi gerekmektedir.

Bu düzenleme; müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, başkan gibi müşterek kararnameyle atama yapılması gereken ancak şuan vekalet, yürütme veya tedviren atama yapılan kadroların tümünü kapsamaktadır.İşte 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinin ilgili hükmü

Boş kadrolara yapılacak vekalet, yürütme ve tedvir dahil tüm görevlendirmeler aşağıda belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir:

a) Müşterek kararla atama gerektiren boş kadrolara yapılacak vekalet, yürütme ve tedvir dahil tüm görevlendirmeler 3 ayı geçemez. Bu görevlendirmeler ivedilikle Başbakanlığa bildirilir. Bu sürenin sonunda söz konusu görevlendirmeler başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Aynı kadroya 3 aylık sürenin sonunda yapılacak yeni görevlendirmelerde Başbakanlıktan izin alınır.

b) Yukarıda belirtilen görevlendirmelerden 3 aydan fazla devam etmesi öngörülenler için süre belirtilmek şartıyla Başbakanlıktan izin alınacaktır.

c) Müşterek kararla atama gerektiren boş kadrolara bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan vekalet, yürütme ve tedvir dahil tüm görevlendirmeler bu Genelgenin yayımından itibaren 3 ay içinde kaldırılır. 

Memurlar.net

Sağlık Bakanlığında illerde İl Sağlık Müdürü bu gruba girmektedir.
Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2016, 18:13YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması