Sağlık Çalışanlarının Yeni Sağlık Bakanından Beklentileri

Sağlık Çalışanlarının Yeni Sağlık Bakanından Beklentileri

 Yeni Bakanımız Sayın Fahrettin KOCA'ya yeni görevinden başarılar dileriz. 600 bin sağlık çalışanı sayın KOCA'dan beklenti içindedir. Sağlıkta son 15 yılda önemli ilerlemeler sağlandı. Vatandaşların memnuniyeti artarken sağlık çalışanlarının memnuniyeti aynı oranda artmadı. Yasalar ve yönetmelikler her zaman hastaların yanında olurken sağlık çalışanları mahkeme koridorlarını aşındırdı.

Acil çözüm bekleyen yıpranma payı, döner sermaye iyileştirilmesi, emekli maaşının artırılması, görevde yükselme ve  ünvan değişikliği gibi konular malesef çözüme kavuşmadı. Basit atama nakil yer değiştirme gibi hususlar aylarca bekletildi. Sağlıkta şiddet her geçen gün artmaktadır. Sağlık personeli hem iş yükü altında ezilmekte hemde şiddete maruz kalmaktadır. Sağlıkta şiddette cezaların artırılmasına yönelik çalışmalar yarım kalmıştır. 

Sağlıkta bekleyen yarım işlerin biran önce tamamlanması sağlık çalışanlarının Sayın Bakanımızdan beklentileridir. 

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2018, 10:16YORUM EKLE
YORUMLAR
Adalet
Adalet - 8 ay Önce

Sağlıkta ilk önce liyakat ve yeni sözleşmeli yöneticilerce uğradığımız mobbingler engellensin. Sözleşmeli pozisyonlar iş barışını bozdu bundan vazgeçilsin. Görevde yükselme sınavı ile insanlar gelsin. Yıpranma payı, 3600 ek gösterge vs. Tüm personele uygulansın tüm sınıflara.
Lütfen liyakat...

adalet
adalet - 8 ay Önce

Acilen görevde yükselme sınavı ilan edilmeli,sözleşmeli idareciler bu sınava göre görevlendirilmeli,yüksek lisans yapmış olanlara da öncelik verilmelidir..

hemşire saglık memuru
hemşire saglık memuru - 8 ay Önce

Saglık çalışanlarının acınacak hali

biz saglık çalışanlarının maaşlarında özlük haklarında ne zaman

iyileştirmeler yapılacak ak parti hükümetinde 15 yıldır hiçbirsey

yapılmadığı gibi son 5 yıldır türkiye genelinde döner sermaye bile

alamaz olduk alanlar ise 50 tl 60 tl .önceden aldığımız 300 tl ye yakın

döner sermayeler hiç oldu elimizde ne varsa elimizden alınıyor ne

sendikalar dan ne bakanlıktan nede saglık çalışanlarından hiçbir tepki

yok.öğretmen haftada 15 saat derse girer 3500 tl bizler 2900 alırız

haftada 40 saat çalış ne bayram ne kış tatili ne yaz tatili ne hafta

sonu ne depremde ne doğal afetlerde ne trafik kazalarında vb 24 saat

görev yap ama hiçbir değerin olmasın,bu mesleği hemşireliği saglık

memurluğunu yapmaktan gına geldi

.saglık çalışanlarının bu sessizliği

hayra alemet değil birgün eylemler, iş bırakmalar başlarsa bu hastalar

hastaneler doktorlar ne duruma düşer düşünemiyorum bile

.insan eğitimini

kendi alabilir veyahut kendince güvenliğini saglaya bilir ancak

saglığını kendi tedavi edemez bizler şifa dağıtan elleriz herşeyin başı

saglıktır saglıksız bir ögretmen ne yapabilir saglıksız hasta bir asker

polis vb ne görev yapabilirmi.yakında yıpranma payı verip agzımıza bir

parmak bal çalarlar o kadar. kimsenin erken emekli olmak gibi bir derdi

yok ki olsa aç kalır çünküyapılması gereken.maşlarımızda döner

sermayemizde ek göstergelerimizde,çalışma şartlarımızda bir iyileştirme

olmazsa her yapılan boşadıraskeri,polisi,ögretmeni,işçisi her türlü

iyileştirmeyi maaşlarına zam aldılar

saglık personeli neden göz ardı

edildi..artık bıçak kemiğe dayanmıştır saglık personeli patlamak üzere

özellikle hastanelerde çalışan hemşireler saglık memurları bitmiş

tükenmiş durumdadırlar

.hasta yğunluğu doktorların döner sermaye için

servislerin doluluğu personel yetersizliği artık cana tak

etmiştir.hastanelerde çalışan hemşirelere saglık memurlarına biran önce

yileştirmeler yapılmalıdır çünkü iş yükü en çok hastanelerdedir diğer

saglık tesislerinde ki gibi masa başında çalışmıyorlar bu şekilde

hastanelerden kaçmanında önüne geçmiş olunur hastane personeline bir

iyişeştirme yapılırsa .bu saglık personelinin vahim tablosudur biran

önce önlem alınmalıdır

çalışan
çalışan - 8 ay Önce

Sağlık ekip ışı değilmiş döner sermayede ayrımcılık yapıldığına göre

mehmet02
mehmet02 - 8 ay Önce

Miadı dolmuş olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı'
Kamu kurumlarında teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı,
kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı gibi
çeşitli ünvanlarda görev yapan ve sayıları 111 bin olan Yardımcı Hizmetler
Sınıfı personelinin, bulundukları sınıftan kaynaklı olarak birçok maddi ve
manevi mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekerek, Yardımcı Hizmetler Sınıfında
" bulunan personelin kurumlardaki ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde
çalıştırılabileceği gibi çok geniş bir tanımı olması ve bu sınıfın içinde
bulunan yirmi iki unvanın ayrı ayrı görev tanımının da olmaması sebebiyle
amirleri tarafından ünvanları göz ardı edilerek Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda
bulundukları gerekçe gösterilerek ünvanı ile uyumsuz işlerde
çalıştırılmaktadırlar. Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin kadro
unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının belirtilmemiş olması bu personele
kurumlarında pek çok işin gördürülebileceği personel olarak bakılmasına neden
olmaktadır. Ayrıca hukuki yönü olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı
hizmetler sınıfı personeline gördürülmesi, zaman içinde söz konusu görevlerin
ilgililerin unvanı ile özdeşleşmesi ve haklı olarak bu görevi yapmak
istememelerinde ise sorunlu personel olarak düşünülmesine sebep olmaktadır" . YHS personelinin yükselebileceği
teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur
gibi kadrolara kurumlar tarafından genellikle ilk defa atama yoluyla personel
alımına gittiklerinden ve kurumların periyodik olarak Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği sınavı açmamalarından dolayı üniversite mezunu olsalar dahi sınıf
değiştirme imkanı bulamamadıklarını 657 sayılı DMK' da bahsedilen
hizmet sınıfları arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel
için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bir hizmet
sınıfına dahil personelin tamamının dışarıda tutulmasının rahatsızlık
oluşturmasının yanı sıra, ek göstergeden yararlanamadıkları için Yardımcı
Hizmetler Sınıfı personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli
aylığı ve emekli ikramiyesi) memurlar arasında oldukça düşük seviyede
bulunmaktadır. Bilindiği gibi 2005 yılında memur
sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde;
"Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir
defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma
yapılacağı kararı yer almıştır." Taşeron firmalara bağlı olarak kamu
kurumlarında çalışan taşeron personelin devlet kadrolarına işçi olarak
geçirilmeleri ile birlikte ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu
personel eliyle gördürülmesi sonucunda YHS personeline ihtiyaç da kalmayacağını
kaydeden "Gelişen ülkemizde kamu personel yönetimi anlayışı
kuralcı, hiyerarşik, mekanik ve geleneksel yönetim anlayışı iken bu yönetim
anlayışı değişerek yerini etkinlik, verimlilik, tutumluluk dinamiklerini esas
alan, ücret dengesizliğini gidermeyi hedefleyen, performansa göre değerlendirme
üzerinde duran, esnek yapılanma ve katılımcı yönetime uygun bir kamu personel
yönetimine bırakmaktadır. Bu sebeplerle günümüzde miadı dolmuş
olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki mevcut
personelin, eğitim durumlarına ve ihraz ettikleri unvanlara uygun hizmet sınıflarına
geçirilmeleri gerekmektedir" ……..sağlık bak. çalışnlar olarak yetkili sendikaya duyurulur.

hemşire saglık memuru
hemşire saglık memuru - 8 ay Önce

BİR SAĞLIK ÇALIŞANI OLARAK BU YAPILANLARA TEPKİ GÖSTERMEK AMACIYLA ELİMDEN GELEN İMKANLAR DOĞRULTUSUNDA GENEL SEÇİMLERDE OLDUĞU GİBİ BU SEFERDE 9 AY SONRA YAPILACAK OLAN YEREL SEÇİMLERDE AK PARTİ HÜKÜMETİNE OY VERMİYECEĞİM BAŞKABİR ŞEY ELİMİZDEN GELMİYOR NE YAPALIM.HANİ BİRİLERİ İŞ BIRAKMA ,GREV DESELER DE YAPSAK AMMA NERDE HANİ OZAMAN GÖRÜRÜZ BU BAKANLIK SADECE HEKİMLERDEN İBARET OLMADIĞINI TÜM TÜRKİYE YE GÖSTERİRİZ .bu nasıl bir tezatlıktır ki kendisine 16 yıldır en çok oyu getiren bir bakanlığın kurumun çalışanları olacaksınız ancak hiç bir şekilde özlük haklarınızda maaşlarınızda iyileştirme yapılmayacak kamuda en düşük maaşı almaya devam edeceksiniz olacak iş midir.istediğiniz kadar yeni hastaneler yapın sıfırdan şehir hastaneleri yapın önemli olan yapı değil içindeki çalışan personellerdir sağlıktaki bu başarıyı bu memnuniyeti çalışanlar başarmıştır bunun sayesinde de hükümet oylarını arttırmış korumuştur. bu dönüşüm sağlıkçılara aiittir.sağlık personeli çalışmazsa bu yeni hastanelerin hiçbir önemi yoktur.hiçbir kurum yoktur ki hemşire gibi sağlık memuru gibi doktor gibi çalışsın ne hafta sonu ne bayram tatili ne yaz tatili ne kış tatili ne hafta sonları ne geceler her daim çalışan kişilerdir depremde ,şavaşta, doğal afetlerde salgın hastalıklarda her daim görev yapar ancak karşılığı koca bir hiiççç diğer kurumlar gibi masa başlarında 8,5 mesai yapmak varken bizler hastaların altlarını temizle hasta banyosu hasta enfeksiyonu ile bulaşıcı hastalıklarıyla uğraş şifa dağıtan eller ol tedavi eden eller ol ancak kamuda en düşük maaşı al .24 haziran seçimlerinde verdiğimiz tepkiyi yerel seçimlerde de tepkilerimizi göstermek dileğiyle…bakalım bu yeni sağlıkçı milletvekili arkadaşlar mecliste haklarımızı dile getirebilecekler mi bizleri savuna bilecekler mi…….. 16 yıldır akp hiçbirsey yapmadı yapmasın canı sağolsun biz sağlıkçılarda 24 haziran seçimlerinde verdiğimiz tepkiyi bu seferde 9 ay sonra yerel seçimlerde bir daha veririz saglık senden de istifa ederiz olacagı budur ne yapalım. hastane çalışanlarının yıpranma,ek gösterge artışı,maaş artışı,döner sermaye artışı ve emekliliğe yansıtılması,nöbet ücretlerinin arttırılması en kısa sürede arttırılması lazımdır bunun için devletin ek kaynak aramasına devletten karşılanmasına gerek yoktur çözümü çok basittir devlete hastaneye kazandırdığımız gelirden saglık çalışanlarına biraz daha fazla pay ayırmakla olacaktır……. Her şeyden önce kendisine yıllar önce verilen yıpranma payı sözünün yerine getirilmesi 3600 Ek Göstergenin verilmesi Sabit döner sermayenin emekliliğe yansıtılması Bir çok hastanede sabit üstü döner sermaye verilememekte, sağlık çalışanı maaşında iyileştirme beklemektedir. Ayın 27 si olduğu halde hala sabit üstü döner sermayelerin ödenmediği yerler bulunmakta bu da personelin yaşam standartlarını aksatmaktadır. Ayda 5 günden fazla yılda 12 günden fazla kullanılan yıllık izinler döner sermayeden kesilmektedir. Hiç bir kurumda kanunların vermiş olduğu yıllık izin kullanılıyor diye personelin hak edişi kesilmemektedir. Kurumlarda kalite birimi, eğitim hemşireliği, eczane, sarf birimi, enfeksiyon kontrol hemşireliği,TİĞ gibi hemşire çalıştırılması uygun olan alanlarda 20 yılın altında olan elemanların çalıştırılmaması. Klinik sorumluğu, süpervizör hemşireliği gibi alanlar için 20 yılın altında olanların yapılmaması Birim değişikliğinde mobinge varan uygulamalar olmamalı, personelin çalışma yılı dikkate alınmalı, STK görevde yükselme yada birimler arası yer değiştirmede müracaat edilen STK lar olarak düşünülmemesi, Talepler sendika aracılığı ile gerçekleştirilmemeli

ANKARA06
ANKARA06 - 8 ay Önce

MAAŞ ARTI SADECE SABİT ALIYORUZ 17 YILLIK HEMŞİREYİM LİSANS MEZUNUYUM AMA ALDIĞIM MAAŞ 3650 DÖNER YOK ÇOK YOĞUN ÇALIŞIYORUZ ÇALIŞMAMIZIN KARŞILIĞI YOK. TORPİLİ OLAN MÜDÜR YARDIMCI KORDİNATÖR OLUYOR OLMAYAN SÜRÜNÜYOR.ACİLEN SAĞLIK PERSONELİNİN DURUMUNA ÇARE BULUNMALI. SENDİKALAR EMEĞİ SAVUNMAKTAN ÇIKMIŞ MEVKİ PEŞİNDE KOŞUYOR ONLARDAN OLMAYINI TEHTİT EDİYOR VB.

ANKARA06
ANKARA06 - 8 ay Önce

Öncelikle yıpranma payı ek gösterge 3600 ve döner sermaye( ek ödeme) nin kesinlikle verilmesini istiyoruz.Bu kadar risk altında çalışırken yoğun ve yorucu bir iş yaparken idarelerin adaletine bırakılmamalı döner sermaye. Ankarada çalışıyorum ve döner sermaye neden verilmiyor diye sorduğumuzda burada verilmiyor doğu illerinde alıyorduk dediğimizde orası doğu diye cevap alıyoruz.Öncelikle yardımcı sağlık personeli bu konuda bilinçlenmeli ve bu konuda çalışmalar yapmalılar.Çıkan mevzuatları genelgeleri okusunlar haklarını arasınlar bir kişi ile olmuyor sendikalara baskı yapsınlar bu emeğimizin karşılığı çünkü.


SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması