Sağlık Bakanlığı Yeni Teşkilat Yapısı Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı Yeni Teşkilat Yapısı Yayınlandı

Hizmet birimleri
MADDE 354 - (1) Sağlık Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
b) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, ç) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü,
d) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü,
e) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, t) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,
g) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, ğ) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
h) Denetim Hizmetleri Başkanlığı, ı) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
i) Hukuk Müşavirliği,
j) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
k) Özel Kalem Müdürlüğü.

Taşra teşkilatı
MADDE 371- (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
(2) Bakanlığın il ve ihtiyaca göre kurulacak ilçe yönetim birimleri il ve ilçe sağlık müdürlükleridir. İl sağlık müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar kurulabilir.
(3) İl sağlık müdürleri Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur; Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde personelin adil ve dengeli dağılımını yapar ve bu amaçla il içinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirir.
(4) İl sağlık müdürü, acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkilidir.
(5) Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi ve hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla Bakanlıkça belirlenen illerdeki müdürlerden biri koordinatör olarak görevlendirilebilir.

Hastanelerin yönetimi ve denetimi
MADDE 372- (1) Hastaneler hastane başhekimi tarafından yönetilir. Hastane başhekimine bağlı olarak idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur. Bakanlık tarafından, hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen hallerde, yönetim görevleri tek kişiye verilebilir veya hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir; bu durumda görev dağılımları yeniden belirlenir.
(2) Bakanlıkça tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla il sağlık müdürü tarafından belirlenen sayıda başhekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları oluşturulur.(3) Hastaneler; tıbbi ve mali kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme, kamu veya özel değerlendirme kuruluşlarına da yaptırılabilir. Değerlendirme sonuçlarına göre hastaneler yukarıdan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılır. Hastanelerin ağırlıklı ortalaması, il düzeyinde hastanelerin grubunu belirler.
(4) Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre il düzeyinde hastanelerin;
a) Grup düşürülmesi,
b) (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirme sonucunda üst gruba çıkarılamamış olması,
c) (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirme sonucunda üst gruba çıkarılamamış olması,
ç) Bünyesindeki hastanelerden birinin ard arda yapılan iki değerlendirmede de grup düşürülmesi,
d) Bünyesindeki hastanelerden birinin (E) grubu olarak devralınması halinde, ikinci değerlendirme sonucunda bu hastanenin bir üst gruba çıkarılamamış olması,
hallerinde Bakanlıkça il sağlık müdürünün ve varsa ilgili başkanın görevine son verilir. Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan hallerin hastane ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda ise başhekimin görevine son verilir.

Performans değerlendirmesi
MADDE 374 - (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında;
a) Bakan; Bakan yardımcısının,
b) Bakan yardımcıları, kurum başkanları, müstakil birim amirleri ve il müdürlerinin,
c) Başkan ve Genel Müdür; başkan yardımcısı, genel müdür yardımcısı, genel sekreter ve halk sağlığı müdürünün,
ç) Diğer yöneticiler; hiyerarşik olarak kendilerine bağlı bir alt kademedeki personelin, performanslarını, verilen görevlere ve belirlenen hedeflere göre değerlendirir.
(2) Stratejik planlar, performans programları ve faaliyet raporları 5018 sayılı Kanuna uygun olarak
oluşturulur ve ilgili kurumlara iletilir.
Uzman İstihdam
MADDE 375- (1) Bakanlıkta; 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi uyarınca Sağlık Uzmanları ve Sağlık Uzman Yardımcıları istihdam edilebilir.
Denetçi istihdamı
MADDE 376 - (1) Bakanlıkta; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca ile Sağlık Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları istihdam edilebilir.

Sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması
MADDE 383 - (1) Sağlık personelinin mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulduğunda ilgili sağlık kuruluşuna ulaşabilmeleri için alınacak tedbirler ve ilgililerin uyacağı kurallar Bakanlıkça belirlenir.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2018, 08:05YORUM EKLE
YORUMLAR
memur
memur - 8 ay Önce

DEGİŞEN YOK ÇALIŞSAN YİNE ÇALIŞACAK TORPİLLİ BOŞ BOŞ OTURACAK

Mehmet Fatih
Mehmet Fatih - 8 ay Önce

Degisen birseymi var okudum ancak anliyamadim onceye gore ne farkli?

V.H.K.İ
V.H.K.İ - 8 ay Önce

ARTIK GÖREVDE YÜKSELME SINAVINI AÇARLAR HERALDE ...

antisendikacı
antisendikacı @V.H.K.İ - 8 ay Önce

NEREYE YÜKSELMEYİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ TÜM YÖNETİCİ POZİSYONLARI SÖZLEŞMELERLE DOLDURULMUŞ,ADAMINIZ VARSA BİR KOLTUK ALIRSINIZ TAKİ SİZDEN DAHA BÜYÜK BİR ADAMI OLAN O MAKAMI İSTEYİNCEYE KADAR

mustafa
mustafa - 8 ay Önce

2351 kişi ne.Her yorumda var.Neyi kazandı da alamadılar?

uzmanlı
uzmanlı - 8 ay Önce

yeni teskılat kararnamesinde şube müdürlüğü muadili uzmanlık kadrosu yok. sadece sağlık uzmanı ve uzman yardımcısı (kariyer kadro) bulunuyor. Bu durumda uzmanlıklar (İl Sağlıktaki) kaldırıldı mı?

uzman
uzman @uzmanlı - 8 ay Önce

657 sayılı kanunun Ek 41. Maddesinde belirtilen
sağlıkla ilgili bölüm

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4924.pdf

istanbullu
istanbullu - 8 ay Önce

madde 374-c yi iyi okuyun. Bu bir kes yapıştır. Rezalet. genel sekreter mi kaldı, halk sağlığı müdürü mü kaldı. insan biraz dikkat eder

mmeemur
mmeemur - 8 ay Önce

titck ya noldu ben anlamadım

titck
titck @mmeemur - 8 ay Önce

Ne oldu ki? listede yok mu? Bir ara özelleştirilecek kurumlar arasında adı geçmişti.

mehmet02
mehmet02 - 8 ay Önce

Bir gecede çıkacak bir kalemde 2351 kişini gönlü alına bilir


SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması