Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminatında listeyi güncelledi

Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminatında listeyi güncelledi

Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminatında listeyi güncelledi
15 Mayıs 2017 Pazartesi 15:11

ağlık Bakanlığı, geçen yıl illere gönderdiği bir yazıda, hangi lisans veya önlisans bölümlerinin bitirilmesi halinde, zam ve tazminatların bu üst öğrenimden verileceğini gösteren bir liste göndermişti.

Bakanlık bu listyi bugün itibariyle güncelledi.

İŞTE BAKANLIĞIN YAZISI VE YENİ LİSTE

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 60438742 Konu : Zam ve Tazminat

DAĞI TIM YERLERİNE

İlgi a) 13.05.2016 tanhiı ve E.6061 say ılı yazımız.

b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.04.2017 tarihli ve 27456 sayılı yazısı.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nm 4'uncu maddesinin (e) fıkrasında "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atamlabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri/ esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez" hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde (İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl .Ambulans Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları) sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, ilgi (a) yazıya ekli listede belirtilen lisans bolumu veya onlısans programlarından herhangi birini bitirmesi halinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4'uncu maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatlardan faydalanabileceği bildirilmişti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi (b) yazısı kapsamında ilgi (a) yazıya ekli liste güncellenmiş olupMüdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, ekli listede belirtilen lisans bolumu veya onlısans programlarından herhangi bınnı bitirmesi halinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı'nm 4'uncu maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatlardan faydalanabileceği hususunda.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M. Tayfun ARIK

Bakan a.

Genel Mudur

Eki: 1 Adet Liste (3 Sayfa)

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPAN

PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE, DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN 17.04.Z006 TARİHLİ VE 2006/10344 SAYIU BAKANLAR KURULU KARARI'NIN 4'ÜNCÜ MADDESİNİN (E) FIKRASI KAPSAMINDA, ZAM VE TAZMİNAT ALABİLECEĞİ BÖLÜM/PROGRAMLARIN LİSTESİ

SIRA NO:

LİSANS BÖLÜMLERİ

1

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ LİSANS BÖLÜMÜ 14,161

2

ANTROPOLOJİ LİSANS BOLUMU

3

BESLENME VE DİYETETİK LİSANS BÖLÜMÜ

4

BİYOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ

5

ÇOCUK GELİŞİMİ LİSANS BÖLÜMÜ

6

ÇOCUK GEUŞİMI VE EĞİTİMİ LİSANS BOLUMU

7

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ LİSANS BÖLÜMÜ

8

DİŞ HEKİMLİĞİ LİSANS BÖLÜMÜ

9

EBELİK LİSANS BÖLÜMÜ

10

ECZACILIK LİSANS BÖLÜMÜ

11

ERGOTERAPİ <İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) LİSANS BÖLÜMÜ

12

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON LİSANS BÖLÜMÜ

13

FİZYOTERAPİ VE REHABİÜTASYON ÜSANS BÖLÜMÜ

14

GERONTOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ w

15

HEMŞİRELİK LİSANS BÖLÜMÜ

16

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS BOLÜMÜ

17

MOLEKÜLER BİYOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ

18

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK LİSANS BOLÜMÜ

19

ODYOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ

20

PERFÜZYON LİSANS BÖLÜMÜ (4>

21

PSİKOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ

22

SAĞUK EĞİTİMİ ÜSANS BÖLÜMÜ

23

SAĞLIK İDARESİ LİSANS BÖLÜMÜ

24

SAĞUK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ÜSANS BÖLÜMÜ ,s>,5>

25

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ LİSANS BÖLÜMÜ <1)CİI

26

SAĞUK MEMURLUĞU LİSANS BÖLÜMÜ

27

SAĞLIK YÖNETİMİ ÜSANS BOLÜMÜ (t>ö>

28

SOSYAL ÇALIŞMALAR LİSANS BÖLÜMÜ

29

SOSYAL HİZMET LİSANS BOLÜMÜ

30

SOSYAL HİZMETLER LİSANS BÖLÜMÜ

31

TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER USANS BÖLÜMÜ

32

VETERİNER LİSANS 8ÖLÜMÜ

SIRA NO:

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

1

ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ ONLISANS PROGRAMI

2

ACİL YARDIM ÖNLİSANS PROGRAMI

3

ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

4

ADLI TIP ÖNLİSANS PROGRAMI

5

ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

6

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI

7

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPAN

PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE, DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN 17.04.2006 TARİHLİ VE 2006/10344 SAYIU BAKANLAR KURULU KARARI'NIN 4'ÜNCÜ MADDESİNİN (E) FIKRASI KAPSAMINDA, ZAM VE

TAZMİNAT ALABİLECEĞİ BÖLÜM/PROGRAMLARIN LİSTESİ

8

AMBULANS VE ACİL BAKIM ONLISANS PROGRAMI

9

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

10

AMELİYATHANE HİZMETLERİ ONLISANS PROGRAMI

11

AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

12

ANESTEZİ ÖNLİSANS PROGRAMI

13

ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

14

CERRAHİ ÖNLİSANS PROGRAMI

15

CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

16

ÇEVRE KİRLENMESİ VE KONTROLÜ ÖNLİSANS PROGRAMI

17

ÇEVRE KORUMA ÖNLİSANS PROGRAMI

18

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÖNLİSANS PROGRAMI

19

ÇEVRE ÖNLİSANS PROGRAMI

20

ÇEVRE SAĞLIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI

21

DİŞ HEKIMLİĞİ-HİJYEN ÖNLİSANS PROGRAMI

22

DIŞ PROTEZ ÖNLİSANS PROGRAMI

23

DIŞ PROTEZ TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

24

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMI

25

DIŞ TEKNİK SEKRETERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

26

DİYALİZ ÖNLİSANS PROGRAMI

27

EBELİK ÖNLİSANS PROGRAMI

28

ECZANE HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

29

ECZANE TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

30

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ ÖNLİSANS PROGRAMI

31

ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON ÖNLİSANS PROGRAMI

32

EVDE HASTA BAKIMI ÖNLİSANS PROGRAMI

33

FİZİK TEDAVİ ÖNLİSANS PROGRAMI

34

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ÖNLİSANS PROGRAMI

35

FİZYOTERAPİ ÖNLİSANS PROGRAMI

36

HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON ÖNLİSANS PROGRAMI 1"

37

HEMŞİRELİK ÖNLİSANS PROGRAMI

38

HİDROTERAPİ ÖNLİSANS PROGRAMI

39

İLK VE ACİL YARDIM ÖNLİSANS PROGRAMI

40

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ ÖNLİSANS PROGRAMI

41

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMI

42

LABORATUAR ÖNLİSANS PROGRAMI (SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKUL MEZUNU)

43

LABORATUVAR ÖNLİSANS PROGRAMI (SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKUL MEZUNU)

¦-1

MAMOGRAFİ ÖNLİSANS PROGRAMI

45

NÜKLEER TIP TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

46

ODİOMETRİ ÖNLİSANS PROGRAMI

47

ODYOMETRİ ÖNLİSANS PROGRAMI

48

OPTİSYENLİK ÖNLİSANS PROGRAMI

49

OPTOMETRİ ÖNLİSANS PROGRAMI

50

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ ÖNLİSANS PROGRAMI

51

OTOPSİ YARDIMCILIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞUK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPAN

PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE, DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN 17.04.2006 TARİHLİ VE 2006/10344 SAYIU BAKANLAR KURULU KARARI'NIN 4'ÜNCÜ MADDESİNİN (E) FIKRASI KAPSAMINDA, ZAM VE

TAZMİNAT ALABİLECEĞİ BÖLÜM/PROGRAMLARIN LİSTESİ

52

PARAMEDİK ÖNLİSANS PROGRAMI

53

PATALOJİ LABORATUVAR ÖN LİSANS PROGRAMI

54

PATALOJI LABORATUVAR TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

55

PERFÜZYON ÖNLİSANS PROGRAMI

56

PERFÜZYON TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

57

PODOLOJİ ÖNLİSANS PROGRAMI

58

PROTEZ VE ORTEZ ÖNLİSANS PROGRAMI

59

RADYOLOJİ ÖNLİSANS PROGRAMI

60

RADYOTERAPİ ÖNLİSANS PROGRAMI

61

SAĞUK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI <"li>

62

SAĞLIK LABORATUVARI ÖNLİSANS PROGRAMI

63

SAĞUK MEMURLUĞU ÖNLİSANS PROGRAMI

64

SAĞUK TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

65

SAĞUK YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI <*'

66

TIBBI DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK ÖNLİSANS PROGRAMI

67

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

68

TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

69

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

70

VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

71

YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

72

YAŞLI BAKIMI ÖNLİSANS PROGRAMI

73

YAŞLI HİZMETLERİ BAKIMI ÖNLİSANS PROGRAMI

DİPNOTLAR

(D

Bu programlar, 06.11.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık İdaresi lisans programı ile eşdeğer sayılmıştır.

(2)

Bu programın, 28.10.2015 tarihli Yükreköğretim Yürütme Kurulu toplantısında sağlıkla ilgili bir alan olduğuna karar venlmiştır.

(3)

Bu program, 15.04.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık Kurumlan İşletmeciliği önlisans programı ile eşdeğer sayılmıştır.

(4)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.04.2017 tarihli ve 27456 sayılı yatısıyla "Bu programın, 13.04.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında sağlık hizmetleri sınıfında değerlendirilmesine karar verildiği" bildirilmiştir.

(5)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.04.2017 tarihli ve 27456 sayılı yazısıyla *10.08.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında sağlık kurumlan işletmeciliği, sağlık kurumlan yöneticiliği ve sağlık yönetimi bölümu/programlarının adının sağlık yönetimi olarak değiştirilmesi uygun görüldüğü" bildirilmiştir.

(6)

26.10.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında bu program mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyerl unvanını kullanabileceklerine karar verilmiştir.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ebe - 7 ay önce
önlisans ve lisans için üst öğrenim çalışmaları yapılması güzelfakat yüksek lisans bitiren ebe veya hemşireye uzmanlık yanlızca ebeli veya hemşirelik yüksek lisansı bitirirse verilmekte oda hastane kadrolarında uzman ebe hemşire kadrosu bulunmadığından döner sermaye farkı verilmektedir ancak sağlık kurumları yönetimi yüksek lisansı bitiren kendi alanı değil diye bu gruba dahil edilmemwkte maduriyet yaşamaktadırlar bakanlığın bu konudada duyarlı olmasını istiyorum çünkü önlisas ve lisansta bu bölümlerkabul ediliyorsa yüksek lisans vitiren sağlıkçı arkadaşlarada hak verilmesi gerekir en azından 3600 ek gösterge hakkı tanınabilir
Avatar
tolga - 7 ay önce
daimi işçilerin toplu iş sözleşmesi var bugünlerde yapılması bekleniyor sayın bakanım ALLAH nızı severseniz şu eşitsizliğe adaletsizliğe dur deyin 6111 torba yasayla belediyelerden geldik daimi işçiler kimimiz gelirken belebaşkanları zam yapmış nede olsa gitti kurum maşını buna göre verecek diyi onlarınki 160 tl günlük yevmiyesi bizimki zam yapmadığı için 60 tl aya vurunca onlar 4000 tl maaşı bizimki 2000 e yakın onların 3 ayda aldığı ikramiyesi 2000 tl bizim ikramiyemiz 450tl onlar emekli olduğunda 150 000 tl emekli ikramiyesi 3000tl emekli maaşı bizim emekli ikramiyemiz 50 000tl emekli maaşımız 1500 tl bunun araştırılıp düzeltilmesini istiyoruz 350 kişiyiz bu toplu iş sözleşmesinde BU GİDİŞE DURDEYİN!!! lütfen
Avatar
Mutemet - 7 ay önce
İl sağlığı bölümü maalesef üst öğrenim sayılmamış şuan faydalanan personellerdende kesilecek normal lise mezunuymuş gibi maaş alacaklar
Avatar
Nurcan - 7 ay önce
Sosyoloji neden yok.
Avatar
Sağlıkçı - 7 ay önce
Neden sosyoloji kadrosu var fakat halen listede yok acaba, bu bir eksikliktir.
Avatar
laborant - 7 ay önce
kimya yök ün son üst öğrenimler listesinde gözüküyor.fakat bu listede neden yok.kimya bölümü lab.tek ler için üst öğrenim sayılmıştı .sağlık bakanlığının yök ün son güncellediği listeden haberi yok mu?
Avatar
Ayda - 7 ay önce
Sosyoloji yokmu??
Avatar
Is sagligi guvenligi - 7 ay önce
Is sagligi guvenligi bolumu yine yok