Sağlık Bakanlığı kararnamesinde yapılan hata!

Yayımlanan 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, Sağlık Bakanlığı teşkilatında şuan yer almayan Genel Sekreter unvanı da yer aldı.

Sağlık Bakanlığı kararnamesinde yapılan hata!

Yayımlanan 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamenin, Sağlık Bakanlığı teşkilatını düzenleyen 374. maddesi şu şekildedir:

Performans değerlendirmesi
MADDE 374 - (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında;
a) Bakan; Bakan yardımcısının,
b) Bakan yardımcıları, kurum başkanları, müstakil birim amirleri ve il müdürlerinin,c) Başkan ve Genel Müdür; başkan yardımcısı, genel müdür yardımcısı, genel sekreter ve halk sağlığı müdürünün,
ç) Diğer yöneticiler; hiyerarşik olarak kendilerine bağlı bir alt kademedeki personelin, performanslarını, verilen görevlere ve belirlenen hedeflere göre değerlendirir.
(2) Stratejik planlar, performans programları ve faaliyet raporları 5018 sayılı Kanuna uygun olarak
oluşturulur ve ilgili kurumlara iletilir.
YORUM EKLE
YORUMLAR
kmy
kmy - 8 ay Önce

tek hata genelsekreterlik değil ki Halk sağlığı müdürlüğü mü var.

mehmet02
mehmet02 - 8 ay Önce

Bilindiği gibi 2005 yılında memur
sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde;
"Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir
defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma
yapılacağı kararı yer almıştır." Sekiz yıl oldu bir gelişme yok

SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması