Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Almak İçin Gerekli Belgeler - Kimler Özel Güvenlik Kimlik Kartı Alabilir? 2016 Özel Güvenlik Kartı Ücreti Kaç TL? Yeni Özel Güvenlik Kartları Dağıtılıyor!

Milyonlarca kişi özel güvenlik görevlisi olmak için çeşitli aşamalarda geçiyor. Özel Güvenlik Görevlisi demek vatandaşların zam ve

Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Almak İçin Gerekli Belgeler - Kimler Özel Güvenlik Kimlik Kartı Alabilir? 2016 Özel Güvenlik Kartı Ücreti Kaç TL? Yeni Özel Güvenlik Kartları Dağıtılıyor!
29 Haziran 2016 Çarşamba 01:13

Özel Güvenlik Görevlisi olmak için çeşitli şartlar gereklidir. Bu şartları taşıyan bay yada bayanlar, özel güvenlik görevlisi için ilgili yerlere müracaat ederler. Peki Özel Güvenlik Görevlisi olmak için hangi şartlar gerekir? Özel Güvenlik Görevlisi sınavları nelerdir? Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik İşlemleri nasıl yapılır? Özel Güvenlik Görevlisinin yetki ve görevleri nelerdir? Özel Güvenlik Görevlileri hakkında sık sorulan ve merak edilen sorular KamuAjans.com'da! 

​Özel güvenlik görevlilerine ve yöneticilerine verilecek olan yeni kimlik kartlarının 2015 ve 2016 yılları için kart ücreti 20 Tl. olarak belirlenmiştir.  

YENİ ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTLARI DAĞITILMAYA BAŞLANIYOR

06/06/2016 tarihi itibariyle özel güvenlik görevlileri ve yöneticilerine yeni kimlik kartları verilmeye başlanacaktır. Kimlik kartları polikarbon malzemeden, taşıması kolay, üzerinde sahtesinin yapılmasını önleyici çeşitli güvenlik uygulamaları barındırmaktadır.

Yeni kimlik kartı başvuru alma işleminde fiilen çalışan özel güvenlik görevlilerine öncelik verilecek, fiilen çalışanlardan ise hava yolu, deniz yolu ve raylı ulaşım sistemlerinde çalışanlar ile adliye ve diğer kamu kurumlarında çalışanlara öncelik verilecektir.

Yeni kimlik kartı alacak özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri çalıştıkları kurum, kuruluş veya birimleri aracılığı ile il özel güvenlik şube müdürlüklerinden randevu almak suretiyle başvuru yapacaklardır.

Başvuru alma işleminde;

 Son 6 (altı) ay içerisinde açık renk giysi ile çekilmiş, arka zemin rengi beyaz 2 adet vesikalık biyometrik fotoğraf,

 2016 yılı için belirlenen 20.00 TL.sı ücretin Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının T.Vakıflar Bankası Gaziosmanpaşa Şubesi IBAN TR58 0001 5001 5800 7303 9981 15 numaralı hesabına yatırıldığına dair makbuz, İl özel güvenlik şube müdürlüklerine teslim edilecektir.

Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar nelerdir?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

• Silahsız görev yapacaklar için 18 silahlı görev yapacaklar için 21 yaşını doldurmuş olmak.

• Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak • Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

• Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet irtikâp rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik güveni kötüye kullanma hileli iflas ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

• Silahlı olarak görev yapacaklar için 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen şartları sağlamak 

Nasıl özel güvenlik görevlisi olunur?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler bir özel güvenlik eğitim kurumundan gerekli eğitimleri alırlar ve özel güvenlik eğitim sınavında başarılı olmaları halinde özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alabilirler.

Özel güvenlik görevlisi olmak için boy kilo ve yaş standardı var mıdır?

Özel güvenlik görevlisi olmak için belirlenmiş bir boy ve kilo standardı bulunmamaktadır. Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için 18 silahlı özel güvenlik görevlisi olabilmek için 21 yaşını doldurmak gerekmektedir. 5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında yaş konusunda bir üst sınır bulunmamaktadır.

Kimlerde özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz?

• Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

• Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

• Emekli olan veya en az beş yıl çalıştıktan sonra kendi istekleriyle ayrılmış olan uzman jandarmalar ile jandarma sınıfında görev yapmış uzman erbaşlarda temel eğitim şartı aranmaz.

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler istedikleri yerden özel güvenlik eğitimi alabilir mi?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler özel güvenlik eğitimini Bakanlığımız tarafından faaliyet izin belgesi verilmiş bir özel güvenlik eğitim kurumundan alabilirler. Hatta özel güvenlik yenileme eğitimini özel güvenlik temel eğitimi aldıkları eğitim kurumunun dışında farklı bir kurumdan da alabilirler. Ancak eğitim aldıkları kurum hangi ilde bulunuyorsa özel güvenlik sınavına da bu ilde girmek zorundadırlar.

Özel güvenlik yenileme eğitimi devam edecek mi? Yenileme eğitimi herkes için zorunlu mudur?

Yenileme eğitimi devam edecektir. Bu eğitimi özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya devam etmek isteyen herkesin alması zorunludur.

Özel güvenlik yenileme eğitimine ne zaman müracaat edilmelidir?

Özel güvenlik görevlilerinin beş yılda bir yenileme eğitimi almaları zorunludur. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya devam eden adayların beş yıllık sürenin dolduğu tarih itibariyle yenileme eğitimi almış yenileme sınavına girmiş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmak üzere valiliğe gerekli müracaatı yapmış olması gerekmektedir. Bu işlemlerin tamamlanması belirli bir zaman almaktadır. Yenileme eğitimine geç müracaat edilmesi durumunda işlemlerin tamamlanması beş yıllık süreyi aştığından özel güvenlik görevlilerinin yasal olarak çalışmaları mümkün olmamaktadır. Bu tür mağduriyetlerin oluşmaması için özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartı geçerlilik süresinin bitiminden en geç altı ay önce yenileme eğitimini almak üzere Bakanlığımızca faaliyet izin belgesi verilmiş bir eğitim kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Yenileme eğitiminin özel güvenlik kimlik kartı geçerlilik süresinin bitiminden önce alınması halinde dahi yeni kimlik kartının geçerlilik süresinin başlangıç tarihi önceki kimlik kartının geçerlilik süresinin bitim tarihi olarak belirlenir.

Özel güvenlik eğitim kurumlarının eğitim ücretleri aynı mıdır?

Özel güvenlik eğitim kurumları aynı zamanda birer ticari işletme olduklarından verecekleri eğitime dair ücretler yine eğitim kurumları tarafından serbest piyasa şartları çerçevesinde belirlenmektedir. Bu sebeple sektörde farklı fiyatlar ile eğitim veren kurumlar mevcuttur.

Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?

Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınav tarihleri sitemizdeki “Sınav Takvimi” bölümünde yayınlanmaktadır.

Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi sınav sonuçlarına nasıl ulaşılabilir?

Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınav tarihleri sitemizdeki “Sınav Sonuçları” bölümünde yayınlanmaktadır.

Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi çıkmış sınav soruları ve doğru cevap anahtarına nereden ulaşılabilir?

Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi çıkmış sınav soruları sitemizdeki “Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları” bölümünde yayınlanmaktadır.

Özel Güvenlik eğitimi almış olan adaylar sınav giriş ücretini eğitim aldıkları kurum aracılığıyla mı yatırmak zorundadır?

Özel Güvenlik sınavına müracaat edecek olan adaylar sınav ücretlerini eğitim kurumu aracılığıyla yatırabilecekleri gibi bizzat kendileri de yatırabilirler. Ancak sınav ücretinin yatırıldığına dair belgenin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavlarına başvuru yaptığı halde sınava herhangi bir sebeple girmeyengiremeyen şahıslara sınav ücreti iade edilir mi?

Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavlarına başvuru yapan her bir aday için soru kitapçığı ve optik cevap kağıdı basılarak sınav yerleştirme işlemleri yapıldığından sınav ücreti iade edilmemektedir.

Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

Eğitim alınan kurum aracılığıyla veya şahsen itiraz harcının yatırıldığını gösterir belge ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Özel güvenlik sınavına temel veya yenileme eğitimi alınan il dışında farklı bir ilde girilebilir mi?

Mevcut sınav sistemine göre özel güvenlik temel veya yenileme eğitimi hangi ilde alınmış ise özel güvenlik sınavına da aynı ilde girilmesi gerekmektedir.

Özel güvenlik eğitim sertifikası nereden alınır?

Özel güvenlik eğitimi almış olduğu eğitim kurumundan alınır.

Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı nereden alınır?

İkamet edilen yer İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak için hangi bilgi ve belgeler istenilmektedir?

• T.C. Kimlik Numarası

• Özel güvenlik temel eğitim sertifikası fotokopisi (aslı görülecek)

• Diploma fotokopisi (aslı görülecek )

• Sağlık raporu (eğitime başlamadan önce bir sureti eğitim kurumuna aslı ise çalışma izni başvurusunda valiliğe verilecek.)

• Dört adet vesikalık fotoğraf

Silahsız özel güvenlik görevlisi sertifikası veveya kimlik kartı olanlarsilahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alabilmek için ne yapmalıdırlar?

Silahsız özel güvenlik sertifikası veveya kimlik kartı aldıktan sonra silahlı özel güvenlik kimlik kartı almak istendiğinde herhangi bir özel güvenlik eğitim kurumunda 20 saat temel silah bilgisi ve atış eğitimi alınarak eğitim sonrasında yapılacak olan sınavda başarılı olmak kaydıyla silahlı özel güvenlik sertifikası ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alınabilmektedir.

Yenileme eğitimi ile birlikte silah bilgisi ve atış eğitimi alarak silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alınabilir mi?

Silahsız özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimini silahlı olarak almak istemeleri durumunda yenileme eğitimi için belirlenen 50 saatlik eğitim ile birlikte 20 saatlik temel silah bilgisi ve atış eğitimini almaları silahsız yenileme sınavına girmeleri ve bir sonraki temel silah eğitim sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Özel güvenlik kimlik kartı müracaatı yapılırken harç alınmakta mıdır?

İlk defa kimlik kartı alacaklar için bir defaya mahsus harç alınmaktadır. Yenileme eğitimi sonrası harç alınmamaktadır.

Yenileme eğitimini tamamladıktan sonra yapılacak olan kimlik kartı müracaatında sağlık raporu almak gerekli midir?

Yeniden sağlık raporu alınmasına gerek yoktur.

Özel Güvenlik Meslek Yüksek Okulu mezunları nasıl silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alabilir?

Özel güvenlik meslek yüksekokullarından mezun olanlar silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alabilmektedirler. Ancak silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak isteyenlerin özel güvenlik eğitim kurumundan silah eğitimi alarak sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

Yeni özel güvenlik kimlik kartları ne zaman hazırlanacaktır?

Özel güvenlik görevlilerine verilecek yeni kimlik kartlarının kişiselleştirme ve basımı ile ilgili teknik çalışmalar devam etmektedir.

Özel Güvenlik sertifikası aldıktan sonra kimlik kartı müracaatını aradan zaman geçirerek yapan şahısların kimlik kartının geçerlilik süresi ne kadardır?

Temel eğitim sonrası verilen sertifikanın geçerlilik süresinin sonunda kimlik kartının geçerlilik süresi de sona erer.

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri nelerdir?

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme bu kişilerin üstlerini detektörle arama eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme

b) Toplantı konser spor müsabakası sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma duyarlı kapıdan geçirme bu kişilerin üstlerini detektörle arama eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme

c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama

d) Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama

e) Yangın deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme

f) Hava meydanı liman gar istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma duyarlı kapıdan geçirme bu kişilerin üstlerini detektörle arama eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma

h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma

i) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama

j) Olay yerini ve delilleri koruma bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama

k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine Borçlar Kanununun 52 nci maddesine Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma

Özel güvenlik görevlileri nerelerde silahlı olarak görev yapamazlar?

Eğitim ve öğretim kurumlarında sağlık tesislerinde talih oyunları işletmelerinde içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Ayrıca özel güvenlik görevlileri özel toplantılarda spor müsabakalarında sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar.

Özel güvenlik görevlisi görev yaparken uzun namlulu silah taşıyabilir mi?

Özel güvenlik komisyonlarınca uzun namlulu silahla görev yapılmasına izin verilen yerlerde görev yapan ve silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı bulunan kişiler görevi dahilinde uzun namlulu silah taşıyabilirler.

Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik hizmeti dışında başka bir işte çalıştırılabilir mi? Çalıştırılması durumunda ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

Özel güvenlik görevlileri kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi kurum ve kuruluşlara her eylemleri için idari para cezası verilir.

Görevleri esnasında özel güvenlik görevlilerine karşı suç işleyenlere ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

Özel güvenlik görevlilerine karşı suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.

Özel güvenlik görevlileri başörtüsü ile görev yapabilirler mi?

Özel Güvenlik görevlilerinin başörtüsü ile görev yapmalarını engelleyen herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.Başörtülü görev yapmak isteyen özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniformaya uyumlu, aynı renk tonunda, desensiz tek renk başörtüsü takmaları gerekmektedir.

Özel güvenlik görevlileri sendikaya üye olabilirler mi? Greve katılabilirler mi?

Özel güvenlik görevlilerinin sendikalara üye olmasını engelleyen herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Ancak greve katılamazlar.

Özel güvenlik görevlileri işçi sayılır mı?

Devlet memuru statüsünde çalışanlar hariç özel güvenlik görevlileri iş sözleşmesine bağlı olarak ücret karşılığı çalıştıklarından işçi sayılırlar ve İş Kanunu hükümlerine tabidirler.

Özel güvenlik görevlileri ücret ve özlük hakları ile ilgili şikâyetlerini nereye iletebilirler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bu bakanlığa bağlı bölge müdürlüklerine yazılı olarak müracaat edebilirler. Ayrıca soru öneri eleştiri ve ihbarlarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi “ALO 170” hattına da iletebilirler.

Özel sektörde çalışan özel güvenlik görevlilerinin kadro verilmek suretiyle kamu personeli yapılmaları mümkün müdür?

Özel hukuk kişileri tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin kadrolarının kamuya aktarılması hususu Bakanlığımızın görev alanında bulunmamaktadır.

Özel güvenlik görevlileri vazife başında iken kullandıkları silahlarıgörev dışında taşıyabilirler mi?

Özel güvenlik görevlileri görev yaptıkları yerin demirbaşına kayıtlı silahları görev alanı ve görev süreleri haricinde taşıyamazlar.

Özel güvenlik görevlileri görevleriyle bağlantılı olarak suç işlemeleri halinde nasıl cezalandırılırlar?

Özel güvenlik görevlileri görevleriyle bağlantılı olarak suç işlemeleri halinde ‘kamu görevlisi gibi’ cezalandırılırlar.

Silahını Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan özel güvenlik görevlisi hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

5188 sayılı Kanun kapsamında valiliklerce idari para cezası uygulanır ve çalışma izinleri iptal edilir bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar. Ayrıca haklarında adli işlem yapılır.

Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

5188 sayılı Kanun kapsamında valiliklerce idari para cezası uygulanır ve çalışma izinleri iptal edilir bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.

Özel güvenlik görevlilerinin greve katılmaları halinde haklarında ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

5188 sayılı Kanun kapsamında valiliklerce idari para cezası uygulanır ve çalışma izinleri iptal edilir bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.