Müezzinoğlu : Aile Hekimleri 7 Gün 12 Saat Hizmet Verecek!

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,güçlendirilmiş aile sağlığı merkezlerinin fiziki mekanlarını oluşturacağız. Bununla ilgili bu yılın bütçesine ve gelecek yılın bütçelerine Başbakanımızın da destekleri ile ilave bütçe alıyoruz.

Müezzinoğlu : Aile Hekimleri 7 Gün 12 Saat Hizmet Verecek!
29 Ocak 2016 Cuma 09:57

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sağlık turizmi konusunda önemli adımları atılacağını belirterek, "Önümüzdeki günlerde Sağlık Turizmi Ajansı gibi bir ajansın kurulması. Bunu bakanlığın bürokrasisi ile değil üniversitelerin, özel sektörün, kamunun bizim iddialı olarak belirlediğimiz alanları da belirleyerek bu anlamda sağlık turizminde güçlü bir organizasyonu yapabilecek bir yapısal kurumu yasalaştırmayı da hedefliyoruz" dedi.

Müezzinoğlu, "Sağlıkta Gelecek Vizyonu" toplantısında sağlık muhabirleri gazete, ajans ve televizyonların haber müdürleri ile bir araya geldi.
Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte çok önemli bir dönüşümü başardığını belirten Müezzinoğlu, sosyal güvencenin yaygınlaştırılması, acil sağlık hizmetlerine ulaşabilme ve nitelikli yatak oranlarında önemli mesafeler aldıklarını bildirdi. Önümüzdeki dört yıl içinde nitelikli yatak kapasite oranında yüzde yüze ulaşmak için alt yapı çalışmalarını gerçekleştirdiklerini aktaran Müezzinoğlu, "Yeni doğan yoğun bakımları, yetişkin yoğun bakımlarında dünya standartlarını yakalayabilmiş bir noktaya geldik. Sağlık hizmeti sunumunda dünyanın gelişmiş ülkelerinin yakaladığı hizmet sunumunu büyük oranda yakalamış bir ülke olduk" dedi. En temel sorunun yetişmiş insan kaynağı olduğunu vurgulayan Bakan Müezzinoğlu, OECD ülkelerinde 10 bin kişiye düşen hekim sayısı ile Türkiye'de 10 bin kişiye düşen hekim sayısı arasında ciddi fark bulunduğunu belirterek, Türkiye'de bu hizmetin 17 hekimle verildiğini bildirdi. Yardımcı sağlık elemanı konusunda da benzer bir tablo olduğuna değinen Müezzinoğlu, "Bu yıl itibariyle tıp fakültelerimizde verdiğimiz mezun sayısında artışlar başladığı için 2 bin 500, gelecek yıllarda 4 binli rakamları göreceğiz. Önümüzdeki 5 yıl içinde 20 bin rutine ilave hekim fazlası veya ilavesi kadrolarımıza gelmiş olacak. 4-5 yıl sonra hekim açığı konusunda rahatlamayı ve standartlarımızı yakalamış olacağız. Hemşire konusu ve yardımcı sağlık elemanı konusunu daha hızlı çözebilecek bir süreçteyiz. Önümüzdeki bir iki yıl içerisinde bu anlamdaki sıkıntılarımız azalmış olacak" ifadesini kullandı. Müezzinoğlu, Türkiye'nin gözardı etmemesi gereken 3 temel başlık olduğuna dikkat çekti. Müezzinoğlu, bu kadar iyi bir sağlık hizmeti sunucusu olan bir ülkenin aynı zamanda güçlü bir bir sağlık tüketicisi ve üreticisi olması gerektiğini belirtti. "Biz sağlık hizmetlerini, sağlık ürünlerini tüketen bir ülke olmakla övünemeyiz" diyen Müezzinoğlu, en stratejik alanlarından birisinin sağlık üreticiliği olacağını vurguladı. Müezzinoğlu, ilaç endüstrisi, tıbbi teknoloji ve sağlık sanayi endüstrisinde Türkiye'nin tıbbi tüketim ürünleri ve cihaz üretebilen bir ülke konumuna geleceğine işaret etti. Yerli ilaç sanayinde Türkiye'nin 2,5 milyar ürünü ithal ettiğini anlatan Müezzinoğlu, bu ilaçları Türkiye'de üretebilecek alt yapının oluşmasını da planladıklarını belirtti. Müezzinoğlu, şunları söyledi: "Önümüzdeki bir iki yıl içinde ithal ettiğimiz yaklaşık 3 milyar TL'lik ilacın da Türkiye'de üretim alt yapısının kurulması çalışmalarını başlattık. Tıbbi teknolojide uluslararası yatırımcılarla yoğun görüşmelerimiz var. Stratejik tıbbi ürünler alanında kalp pili, protez, stent gibi belirli kalemlerde tükettiğimiz kalemlerin Türkiye'de üretilmesi ve tıbbi cihazların üretilmesi gibi alım garantili projelerin alt yapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Sağlık Enstitüleri Yönlendirme Komitesi önemli sorumluluklar üstlenecek. 2016 yılında birçok stratejik alandaki yatırımın oluşması ile ilgili imza aşamasını tamamlamış olacak." Fiziki mekan çalışmaları iyileştirmelerine devam edildiği ifade eden Müezzinoğlu, 230 tane 40 bin yatak kapasiteli hastanenin inşaatının devam ettiğini söyledi. Kamu-özel işbirliği ile şu anda inşaatları biten, yatırımları, ihale süreçleri tamamlanan 18 tane 30 bin yatak kapasiteli şehir hastanesi inşaatının da da hızla devam ettiğini ifade eden Müezzinoğlu, Ankara Bilkent ve Mersin şehir hastanelerinin yakın zamanda hizmete gireceğine dikkati çekti. Uluslararası yatırımcıların, üretimi Türkiye'de yapmak kaydıyla radyoloji ve ameliyathane ürünlerinde alım garantili bakış açısıyla destekleneceğini vurgulayan Müezzinoğlu, "Bizim tıbbi cihazların ortalama ömrü 5 ile 7 yıl arasında. 7 yıl süresince o üründen her yıl bin adet alacaksak 7 yıl sonra bu yıl aldıklarımızı değiştirmek zorundayız. Ar-Ge'sini geliştiren, o ürünün daha iyisini yapabilecek vizyonla yatırım yapabilecek firmanın alım garantisi ile alacağız. Bunlarla ilgili süreçleri başlattık. Önümüzdeki aylarda önemli adımları da atacağız. Gerek kamu hastanelerimiz gerekse şehir hastanelerimiz Türkiye'nin ihtiyacı olan üçüncü başlığın da güçlü alt yapısını oluşturuyor" dedi. - "Sağlık Turizmi Ajansı kurulacak" Bakan Müezzinoğlu, sağlık turizmi konusuna da değinerek, Türkiye'nin bu alanda da bölgenin güçlü bir merkezi ülke konumunda olduğunu söyledi. 2002 yılında Türkiye'den 120 bin kişinin her yıl yurt dışına tedavi amaçlı gittiğini hatırlatan Müezzinoğlu, şöyle devam etti: "Bugün geldiğimiz noktada 500 bini aşan bir rakamla sağlık turizminden hizmet alan yabancılar var. Onun için gelişmiş Avrupa ülkeleri var. Hollanda, Almanya, Fransa, Körfez ülkeleri, Türki Cumhuriyetler var. 3 milyar dolarlık sağlık turizminden geliri olan bir ülke konumundayız. Türkiye'nin potansiyeli bunu 2019 yılında 9-10 milyar dolarlara taşıyabilecek. 2023 yılında da 25 milyar dolarlara taşıyabilecek potansiyeli var. Önümüzdeki günlerde Sağlık Turizmi Ajansı gibi bir ajansın kurulması gündemimizde yer alıyor. Bunu bakanlığın bürokrasisi ile değil gerek üniversitelerin, gerekse özel sektörün, gerekse kamunun bizim iddialı olarak belirlediğimiz alanları da belirleyerek bu anlamda sağlık turizminde güçlü bir organizasyonu yapabilecek bir yapısal kurumu yasalaştırmayı da hedefliyoruz"

Sağlık turizminde 29 bölge olduğunu anlatan Müezzinoğlu, buraların güçlü bölgeler haline getirileceğini söyledi. Küçük illerden sevklerin sağlık bölgesine olacağını belirten Müezzinoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 10 yıl önce herkesin Ankara'ya, İstanbul'a geldiği bir yapı değil bölgesinde sağlık sorunlarını çözebildiği bir yapıyı güçlendiriyoruz. Sağlık turizminde ise burada bölgelere stratejik roller planlıyoruz. Gaziantep'in gerek tıbbi meslek birikimi alanında, talepler alanında hangi rolü üstlenecekse, rolün öncelikli olduğu ve o alanda marka değerinin oluşacağı bir strateji ile Gaziantep'i,
Antalya'yı farklı bir strateji ile İzmir'i, Bursa'yı farklı sağlık turizmi stratejileri, kendi tabiatında olan zenginlikleri değerlendirerek yapacağız. Geçtiğimiz Cumartesi günü Malatya'da karaciğer nakliyle ilgili yenilenen ve genişletilen merkezin açılışı yapıldı. Karaciğer naklinde Malatya, Avrupa'da en iyi noktaya gelerek marka değer yakaladı. Bu marka değeri yakalayan yapımızı çok daha güçlü hale getirmek, yeni marka değeri yakalayabilen bölgeleri oluşturmak, bu bölgelerde özel sektör ve üniversitelerimiz ile birlikte hareket edeceğiz. Samsun'a hangi rolü, Balkanlar'a Edirne'ye hangi rolü Trabzon, Erzurum, Diyarbakır Batman'a hangi rolleri vereceğimizin stratejik çalışmalarını yapıyoruz. Türkiye'nin sağlık turizminde bölgenin en güçlü bölge merkezi olmasının alt yapısını kuruyoruz."

Müezzinoğlu, sağlık turizminde 2019 itibariyle 10 milyar dolar, 2023 itibariyle 25 milyar dolarlık hedef koyduklarını bildirdi. Müezzinoğlu, tüm altyapı çalışmalarının Kalkınma,
Ekonomi, Dışişleri Bakanlıkları ile birlikte değerlendirildiğini vurguladı. Müezzinoğlu "Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin sağlık endüstrisinde bir ayağı ilaç diğer ayağı tıbbı teknoloji diğeri sağlık turizmi bizim temel hedeflerimiz arasında" dedi. Sağlıklı yaşam kültürünü desteklemeye ve bu kapsamda sağlıklı bireylerin yetişmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Müezzinoğlu, sağlıklı yaşam kültürünün 5 yaşından itibaren bütün çocuklara aşılanması gerektiğini ifade etti. Sağlıklı yaşam kültürünün desteklenmesi kapsamında 2016 yılında da bisiklet dağıtımına devam edileceğine dikkati çeken Müezzinoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 75 bin adet, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda 75 bin adet, haziran ayında da bisiklet yollarını yapan belediyelere de 100 bin adet bisiklet dağıtımı planladıklarını söyledi. - "Güçlendirilmiş Aile Sağlığı Merkezleri 7 gün 12 saat hizmet verecek"

Bakan Müezzinoğlu, Aile hekimliklerini daha dinamik ve fonksiyonel hale getirmeyi planladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Güçlendirilmiş aile sağlığı merkezlerinin fiziki mekanlarını oluşturacağız. Bununla ilgili bu yılın bütçesine ve gelecek yılın bütçelerine Başbakanımızın destekleri ile ilave bütçe alıyoruz. Burada güçlendirilmiş aile sağlığı merkezlerinde haftanın 7 günü 12 saat aile sağlığı hekimlerimiz hizmet verecek. Buralarda aile diş hekimleri, psikolog ve diyetisyenler olacak. Güçlü 112 merkezleri oluşturacağız ve evde sağlık hizmetlerinin sunumunu güçlendireceğiz. Hastalarımızı ev koşullarında da ailesinden kopmadan tedavilerini devamını yapabilecek alt yapıyı genişletmeyi hedefliyoruz. 500 bin evde sağlık hizmeti sunduğumuz portföyümüz var. Bunu 1 milyon rakamına ulaştıracak projeksiyonun da alt yapısını oluşturuyoruz. Sağlıklı bireylerin hayatlarını sağlıklı sürdürebilecekleri bir alt yapıyı oluşturabilmek, bu kültüre güçlü destek verebilmek, hastalık konuştuğumuzdan daha çok bir süreci başarabilmeliyiz. Ama daha sağlıklı bir ömür, bunu bir kültüre dönüştürebilmeyi başarabilecek bir toplumuz."

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.