Memurun, kredi kartını arkadaşına kullandırması suç mudur?

Bir Devlet memurunun, bir arkadaşına, borçlarını ödemesi için kredi kartını kullandırıp bu borca karşılık olmak üzere bir sözleşme kayıt altına alması suç mudur?

Memurun, kredi kartını arkadaşına kullandırması suç mudur?
19 Nisan 2016 Salı 09:49

Bir kamu kurumunda yaşanan olayda, Devlet memuru, arkadaşına, borçlarını ödemesi için kendi kredi kartını kullandırmıştır.

Ancak kredi kartından 1500-2000 liralık bir çekim yapılmıştır. Borca karşılık olmak üzere, bir şahit eşliğinde sözleşme yapılmış ve borç verilen kişinin işyerindeki yazar kasa, bilgisayar, masa, web cam kamera, kulaklık, sandalye, klima, müzik seti, adet panapohone marka telefon, büro masası, muhtelif çay ocağı malzemesine yüzde 50 ortak olduğu yönünde sözleşme yapılmıştır.

Bu sözleşme ise daha sonra idarenin eline geçicince, idare soruşturma başlatmış

ve kazanç getirici faaliyette bulunduğu gerekçesiyle "kademe ilerlemesinin

durdurulması cezası" vermiştir.

Açılan davada, İdare mahkemesi, "davacının tanıdığı kişiye borçlarını

ödemesi için kredi kartını kullandırdığı, daha sonra bu borcun ödendiği, arada

bu borca karşılık teminat olmak üzere sözleşme yapıldığı, ancak davacının kredi

kartını kullanmasının arkadaşlık ilişkisinden öte gitmediği aralarındaki

sözleşmenin ise sadece alacağını güvenceye almak amaçlı olduğunun ileri

sürüldüğü, idarece yapılan soruşturmada ise davacının bu ilişki sonucu kişisel

bir kazanç elde ettiği, fiilen kazanç getirici faaliyette bulunduğu hususlarının

yeterli tespit inceleme ve araştırma ile ortaya konulmadığının görüldüğü, davacıya

atfedilen suçun yapılan soruşturma ile yeterli ve inandırıcı kanıtlarla ortaya

konulamadığı görüldüğünden, dava konusu disiplin cezasında hukuka uygunluk bulunmadığı

gerekçesiyle" dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İdare verilen cezayı Danıştay nezdinde temyiz etmiştir. Danıştay 2 bin liralık

bir borç için işyerindeki tüm demirbaşlara ortak olunmasını sonucunu doğuran

sözleşmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurgulayarak, idarenin

verdiği disiplin cezasının doğru olduğuna karar vermiştir.

Danıştay'ın bu kararına göre, ortada arkadaşlık ilişkisinden öteye gitmeyen

bir işlem var ise, bu suç olmaz.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

E. 2011/8708

K. 2014/4380

T. 28.05.2014

İstemin Özeti : .. 1. İdare Mahkemesince verilen 14/04/2011 tarihli ve E:2010/1384;

K:2011/665 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava; davacının 657 sayılı Kanun'un 125/D-h maddesi ve 125/E maddesinden sonra

gelen 4. paragrafı uyarınca 1/2 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına

yönelik 26/05/2010 tarihli ve 5 sayılı .. Valiliği İl Disiplin Kurulu kararının

iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının tanıdığı kişiye borçlarını ödemesi için kredi

kartını kullandırdığı, daha sonra bu borcun ödendiği, arada bu borca karşılık

teminat olmak üzere sözleşme yapıldığı, ancak davacının kredi kartını kullanmasının

arkadaşlık ilişkisinden öte gitmediği aralarındaki sözleşmenin ise sadece alacağını

güvenceye almak amaçlı olduğunun ileri sürüldüğü, idarece yapılan soruşturmada

ise davacının bu ilişki sonucu kişisel bir kazanç elde ettiği, fiilen kazanç

getirici faaliyette bulunduğu hususlarının yeterli tespit inceleme ve araştırma

ile ortaya konulmadığının görüldüğü, davacıya atfedilen suçun yapılan soruşturma

ile yeterli ve inandırıcı kanıtlarla ortaya konulamadığı görüldüğünden, dava

konusu disiplin cezasında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu

işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek

temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Yasanın 125/D-h maddesinde; Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına

yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak fiilinin, kademe ilerlemesinin

durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hallerden olduğu, aynı Kanun'un 125/E

maddesinden sonra gelen 4. paragrafında ise; öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri

kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin

durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü

- 1/2'sinin kesileceği ve tekerrüründe görevlerine son verileceği hüküm altına

alınmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; olay tarihinde .. İl Yazı İşleri Müdürü olarak

görev yapan davacı hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan soruşturma

raporunda özetle; 15/03/2009 tarihli ve üç nüsha olarak tanzim edilip davacı

... (hissedar) .... (hissedar) ve ... (Şahit) tarafından altına imza konulan

sözleşmeye dayanarak, ... .. İnternet Kafe'ye %50 hisse ile ortak olduğu sonucuna

varılarak, davacının 657 sayılı Kanun'un 125/D-h maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin

durdurulması cezası ile cezalandırılmasının teklif edildiği, davacının Devlet

memurlarına yasaklanan kazanç getirici faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülerek

ve 1. derecenin 4. kademesinden maaş aldığı göz önüne alınarak, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu'nun 125/E maddesinden sonra gelen 4. paragrafı gereğince "Brüt

Aylığının 1/2'si üzerinden kesilmesine" karar verilmesi üzerine görülmekte

olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacının hissedar olarak imzaladığı 15.03.2013 tarihli sözleşmeye göre; 13

kalemden oluşan malzemelere sözleşme tarihinden itibaren davacının %50 ortak

olduğu, her türlü gelir ve giderin hissedarlar ... ile ... arasında %50 oranında

paylaştırılacağı anlaşılmış olup, soruşturma kapsamında gerek davacı, gerek

..., gerekse sözleşmeyi şahit sıfatıyla imzalayan ...a ifadelerinde özetle;

"Davacının,...'un işyeri ile ilgili borçlarını kapatması için kredi kartının

kullanılmasına izin verdiği, borç kapanıncaya kadar alacağın garanti altında

olması için davacının işyerine %50 oranında hissedar edildiği, ...'un davacının

kredi kartından yaklaşık 1.500,00 - 2.000,00 TL arasında harcama yaptığı ve

bu borcunu ödediği, borç sona erince ortaklığın da sona erdiği, anılan sözleşmenin

de imha edilmesinin unutulduğunun" beyan edildiği görülmektedir.

Anılan sözleşmeye bakıldığında; davacının 1 adet yazar kasa, 17 bilgisayar,

17 masa, 17 web cam kamera, 17 kulaklık, 17 sandalye, 1 klima, 1 müzik seti,

1 adet panapohone marka telefon, 1 büro masası, muhtelif çay ocağı malzemesi,

5 parça perdeden oluşan malzemeler ile birlikte, işyerinin gelir ve giderlerinin

%50'sine hissedar olduğu, bu sözleşmenin davacının alacağını güvence altına

almak amacıyla imzalandığı belirtilse de, 1.500,00 TL ila 2.000,00 TL

arasındaki bir alacağın garanti altına alınması için hayatın olağan akışına

göre bir senedin imzalanmasının yeterli olacağının, tacir sıfatı taşıyan ...

tarafından bilinmemesinin imkansız olduğu, bu miktar bir borç için davacının

yukarıda sayılan malzemeler yanında işyerinin gelir ve giderlerine de ortak

edilmesinin, alacağın garanti altına alınması amacını aştığı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda; Devlet memuru olarak ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyet

yapma yasağı bulunan davacının, bu yasağa aykırı harekette bulunduğu hususunun

yürütülen disiplin soruşturması ve tanık ifadeleri sonucu sübut bulduğu görülmekle,

657 sayılı Kanun'un 125/D-h maddesi ve 125/E maddesinden sonra gelen 4. paragrafı

uyarınca 1/2 oranında aylıktan kesme cezası verilmesine ilişkin dava konusu

işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının

bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine,

bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi

yolu açık olmak üzere 28.05.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.