Memuriyete girmeden önce, üst öğrenimi bitirenin intibakı yapılmaz

Danıştay, memuriyete girmeden önce üst öğrenimi bitiren memurun, 36- A/12-d bendine göre intibakının yapılmayacağına karar verdi.

Memuriyete girmeden önce, üst öğrenimi bitirenin intibakı yapılmaz
19 Nisan 2016 Salı 12:08

Bilindiği üzere, B grubu kadrolara yönelik KPSS sınav sonuçları 2 yıl boyunca geçerli.

Ancak kadroya atanmayı bekleyen adaylar, bu süre içinde üst öğrenimden mezun olabilmektedir. Bu durum, kişilerin sınava girmiş oldukları düzeyden tercih işlemlere katılmasını engellemektedir.

Kadroya atanmayı beklerken üst öğrenimden mezun olan aday, atandığında 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin A-12-d bendine göre intibak talep edemez.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

E. 2012/5662

K. 2015/6443

T. 11.06.2015

İsteğin Özeti : .. 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 30/11/2011 günlü, E:2009/1595,

K:2011/1317 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden

ibarettir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; ..İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan

davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36-A/12(d) maddesi uyarınca

intibakının yapılması talebinin reddine ilişkin 20/03/2009 günlü işlemin iptali

istemiyle açılmıştır.

.. 2. İdare Mahkemesi'nin 30/11/2011 günlü, E:2009/1595, K:2011/1317 sayılı

kararıyla; ilgili mevzuatta memuriyetten önce bitirilen üst öğrenimin memuriyete

girdikten sonra intibaktan sayılmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmaması

ve davacının da üniversite mezunu olduğunun sabit olması karşısında, yapılan

başvuru üzerine intibakının üniversite mezunu olarak yeniden belirlenmesi gerekmekte

iken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık görülmediği

gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, usul ve yasaya aykırı olduğunu öne sürerek İdare Mahkemesi kararının

bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36-A/12(d) maddesinde, "Memuriyette

iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar

dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan

ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları

derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece

ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her

yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak

derece ve kademeye yükseltilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyasının incelenmesinden, davacının lise mezunu olarak 2006 yılında yapılan

KPSS sınavına girdiği ve bu sınava göre 20/08/2008 tarihinde davalı idareye

memur olarak yerleştirildiği, bu arada 15/06/2007 tarihinde ... Üniversitesi

Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğu ve bu mezuniyeti nedeniyle intibakının yapılması

istemine yönelik 17/02/2009 günlü başvurusunun, davaya konu 20/03/2009 günlü

işlemle reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Hukuk düzenimizde ve yerleşik yargı içtihatlarında, memurluk statüsünün atama

onayı ile başladığı kabul edilmektedir. Buna göre, atandığı tarihte yükseköğrenimi

tamamlamamış bulunan davacının, 657 sayılı Yasa'nın yukarıda metnine yer

verilen 36-A/12(d) maddesinin aradığı biçimde memuriyette iken üst öğrenimi

bitirmediği anlaşıldığından, anılan hükümden yararlanarak intibakının yapılmasına

olanak bulunmamakta olup, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi

kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile .. 2. İdare

Mahkemesi'nce verilen 30/11/2011 günlü, E:2009/1595, K:2011/1317 sayılı kararın,

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği

tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca

bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince

ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere

dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş

gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 11.06.2015

tarihinde, oyçokluğuyla karar verildi.

AZLIK OYU : İdare Mahkemesince verilen karar hukuk ve usule uygun bulunduğundan

anılan kararın onanması gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyorum.


Etiketler; #
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.