Konya İl İçi Atama Açtı

Konya İl İçi Atama Açtı

11.11.2016 tarihli Sağlık Personelinin il İçi Yer Değişikliği Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesi gereğince İl İçi Naklen Atamaları yapılacaktır. Buna göre;

            1-) Konya İl Sağlık Müdürlüğü İl İçi Naklen Atama Takvimi www.konyasm.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

            2-) İl İçi Tayin Başvuruları başlamış olup 21/02/2018 Çarşamba günü saat 17:00’de sona erecektir. Dönem tayinine başvuracak olan personeller, İl İçi Nakil Talep Formunu eksiksiz doldurarak, başvuru formunu imzalayıp kurum amirine onaylatarak, kurumunun üst yazısı ile İl Sağlık Müdürlüğü Gelen Evrak Birimine göndereceklerdir. 13 Şubat 2018 tarihinden önce ve son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.   İl Sağlık Müdürlüğüne doğrudan başvurular kabul edilmeyecektir.

            3-) İl İçi Naklen Tayinini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A bendine göre istihdam edilen tüm personeli (Sağlık Hiz.Sınıfı- Genel İdari Hiz.Sınıfı- Yardımcı Hiz.Sınıfı- Teknik Hiz.Sınıfı- Din Hiz.Sınıfı ) kapsamaktadır.

            4-) Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için son müracaat tarihi olan 21/02/2018 tarihi itibariyle görev yaptığı kurumda fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

            5-) İl İçi Naklen Atamalarında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirme işlemi veya atama kararını iptal ettirenlerin bir yıl boyunca İl İçi Naklen Atama başvuruları kabul edilmeyecektir.

            6-) Aday memurluğu devam eden ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum, diğer) olan personellerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

            7-) Yerleştirme sonuçları tebligat yerine geçmek üzere www.konyasm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. İlan edilmeyen personelin tayin işlemi yapılmamış olup, kurumlara ayrıca bir yazı gönderilmeyecektir.

            8-) İl İçi Nakil Talebinde bulunan personeller, en fazla 5 tercih yapabilecektir.

            9-) Bulunduğu yerde tek personel olarak görev yapanların tayin talepleri komisyon tarafından değerlendirilecektir.

            10-) Tayin talebinde bulunan sağlık personellerinin sertifikaları (yoğun bakım, diyaliz, yanık, v.s) olması ve bunları belgelendirmesi halinde bulunduğu birimdeki ihtiyacı ile atanmak istediği hastanedeki ihtiyaç dikkate alınarak talebinin hizmet puanı gözetilmeden yapılabilmesine komisyon karar verecektir.

            11-) Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin, tercihleri ve hizmet puanları (en yüksek hizmet puanından başlayarak) gözetilerek yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Ancak talepte bulunan personelin hizmet puanı yüksek olsa bile bulunduğu yerde ihtiyaç varsa atamasının yapılıp yapılmayacağı komisyon tarafından değerlendirilecektir.

            12- İl İçi tayin talebine başvuracak aile sağlığı elemanı tayin dilekçesine aile hekimliğinden istifa ettiğine dair (“tayin talebimin uygun bulunması durumunda aile sağlığı elemanı görevimden istifa etmek istiyorum ibaresini içeren”) dilekçesini ekleyecektir. Eklemeyenlerin tayin başvuruları işleme konulmayacaktır. Ataması yapılan aile sağlığı elemanı 1 yıl süreyle aile hekimiyle anlaşamayacaktır.

            13-) İlgili atamada yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde hizmeti aksatmayacak şekilde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.

            14-) Müracaat şartlarını taşımayan veya yanlış beyanda bulunan personelin ataması yapılmayacak olup sehven yapılsa dahi ataması iptal edilecektir.

            15-) Başvuru evrakı imzasız, onaysız olanlar, eksik evrak gönderenler ve başvuru evrakı 13 Şubat 2018 tarihinden önce ve 21 Şubat 2018 tarihinden sonra gelenlerin dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

            16-) Çalışma Takvimi aşağıda belirtilmiştir. 

                                                                     İlgililere duyurulur.  13/02/2018

KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İL İÇİ NAKLEN ATAMA KOMİSYONU

ÇALIŞMA TAKVİMİ

    21 / 02 / 2018          

Tayin Talep Başvurularının Son Günü

   02 / 03 / 2018                          

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

   09 / 03 / 2018                          

Mazeret Başvurusu Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

NAK_L TALEP FORMU.pdf 2018 _L _Ç_ ATAMA _LAN METN_.docx 

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2018, 08:59YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması