Hastanelerde Malzeme Sıkıntısı Yaşanacak mı

Satın alma süreci  kamu yada özel sektör olsun kurumların en stratejik sürecidir.Bu süreç kurumların maliyetlerini şüphesiz önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenledir ki  hastanelerde İdari Ve Mali Hizmetler müdürlükleri oluşturulmuştur.

Hastanelerde  Malzeme Sıkıntısı Yaşanacak mı  Satın alma Sürecinin başlangıcı ise İhtiyacın Ortaya Çıkması ile başlar.  Adil rekabet, etkin duyuru ve yeterli süre verilmesi  Satın Alma süreci için önem arz etmektedir.
Evet şimdi gelelim asıl meseleye  Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sağlıkta Efsane Bakan olarak bilinen Recep AKDAĞ tarafından  hastane süreçlerinin komplike yapıya sahip olması, etkin, etkili verimli bir yönetim  sisteminin oluşturulması amacı   ile  663 sayılı KHK ile  Kamu Hastaneler birlikleri kurulmuştur. Kamu Hastane Birlikleri ile birlikte,  ihtiyaçlarının tek elden ihale sistemi ile yapılması, doğrudan teminlerin azaltılması,  birlik içi stok koordinasyonu ile israfın önlenmesi hedeflenmiştir.  Şu bir gerçektir ki toptan alımlarda ve rekabetin sağlandığı ihalelerde maliyet her zaman daha düşüktür.  663 sayılı KHK ile oluşturulan yapının maliyet acısından  fayda / zararı ancak bakanlık tarafından değerlendirilebilir.İllerdeki 3 başlı sistem ve sözleşmeli personel atamasındaki serzenişler nedeni ile Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı ile Sayın Sağlık Bakanı Ahmet DEMİRCAN, taşın altına eline  koyarak 696 Sayılı KHK ile 3sistemde iyileştirmeye gidilmiştir. İllerde  yönetim İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde birleştirilmiş ve yeni bir süreç başlamıştır. İllerde yönetim ekibini kurma yetkisi tamamne il Sağlık Müdürlerine bırakılmıştır.  Atama sürecinde,  kurum hafızasının, yöneticilik tecrübesinin, liyakatin  baz alınmadığı sürekli olarak yerel basın dahil olmak üzere gündemi meşgul etmiştir. Sendikalar dahil olmak üzere bu konuda açıklamalarda bulunmuştur.  
 Tabii ki il Sağlık Müdürlerinin bu konudaki tercihlerine  saygı duyarız. Ancak,  söz konusu  devletin menfaatleri olduğunda bizim üstümüze düşen doğru bildiğini dile getirmektir. 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Kurumlarında güvenlik temizlik v.b hizmetlerde  hizmet alımlarınıın sonlanacağı netlik kazandı. Bu süreçten itibaren  kamu yararını baz alan profosyonel yöneticinin 02.04.2018 tarihinden itibaren   hizmetin yürütülmesi için gerekli  faaliyetleri planlaması ve süreci işletmesi beklenirdi.  Hastanelerin temizlik,  güvenlik v.b. hizmetleri yürütürken gerekli olan kıyafet, teçhizat, makine  ve malzemelerin (sıvı sabun, job, çamaşır suyu v.b.)  alımı için ihaleye çıkması gerekmez miydi. Şimdi tüm bunlar için ya pazarlık usulü  yada doğrudan temin alımı yoluna gidilerek kısa vadeli çözüm bulunacaktır. İllerde atanan Sağlık yöneticileri, müdürler, başkanlar, başkan yardımcıları, uzmanlar, hastane yöneticileri, idari ve mali hizmetler müdürleri, destek ve kalite müdürleri, sürecin sahibi müdür yardımcıları bunca zamandır ne yapmışlardır.Bir ilde kabaca bir hesaplama yapılırsa en az 25 den fazla profosyonel yönetici, bulunduğu ünvandakinden daha fazla maaş alan yöneticiler bulunmaktadır. Peki neden süreç yönetilememiştir. Neden planlama yapılmamıştır.Sanırım tek cevap LİYAKATtır.   Zamanında yapılamayan ihaleler nedeniyle kanunda istisnai bir yöntem olan doğrudan temin yapılması ise  haksız rekabet açısından şaibeli bir durum olarak algılanacağı  unutulmamalı ve süreci yönetemeyenler gözden geçirilmelidir. Süreci yöneten kurumlar zaten çoktan ihalelerini yapıp bitirmiş durumdalar. Kişiler geçici olmakla beraber baki olan ve olması gereken devlettir.

                                                                                                                                                                                                                                  Aleyna  KARAN

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2018, 09:55YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması