Çalışan Kadın Mobbing ve Şiddet Mağduru

Türk Sağlık-Sen tarafından 38 ilde 3324 kadın sağlık çalışanların sorunlarını tespit etmek amacıyla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Çalışan Kadın Mobbing ve Şiddet Mağduru

Kadınlar Kendilerini Dezavantajlı Hissediyor.

Anket sonuçlarına göre kadınların sadece yüzde 24’ü çalışma hayatında cinsiyete dayalı bir ayrımcılık yapılmadığı düşünmekte. Sadece yüzde 33’ü cinsiyetinden dolayı kendini dezavantajlı hissetmiyor.

Kadınların Yüzde 81’i Mobbing, Yüzde 80’i Şiddet Mağduru
Anketle ortaya çıkan bir başka önemli veri, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı mobbing ve şiddet oldu. Ankete göre kadın sağlık çalışanlarının yüzde 81’i mobbinge maruz kalmış. Mobbinge maruz kalan kadın çalışanların yüzde 60’ı birkaç kez, yüzde 30’u sayısını hatırlayamadığı kadar çok, yüzde 10’u ise sadece birkez mobbinge maruz kaldığını ifade etmiştir.

Ankete katılan kadın sağlık çalışanlarının yüzde 80’i şiddete uğradığını belirtmiştir. Şiddete uğrayanların yüzde 62.5’i birkaç kere, yüzde 12.5’i 1 kere, yüzde 25’i ise sayısını hatırlayamadığı kadar çok şiddete uğradığını belirmiştir.

Yüzde 55’i Ailelerine Yeteri Kadar Vakit Ayırmadığını Düşünüyor
Ankette kadın çalışanların çalışma hayatlarının aile ve sosyal yaşamlarına etkisi de incelenmiştir. Sonuçlara göre ankete katılanların yüzde 55’i çalışma hayatından dolayı ailelerine yeteri kadar vakit ayıramadıklarını ifade etmişlerdir. Kısmen vakit ayırabildiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 32’dir.
Yüzde 46’sı soysal hayatlarına vakit ayıramadıklarını, yüzde 42’si de kısmen vakit ayırdığını belirtmiştir.

Kadın Çalışanlar Beklentilerinin Karşılanmadığını Düşünüyor.
Ankette kadın çalışanların çalışma hayatına dair beklentileri ve kaygıları da tespit edildi. Ankete göre kadın sağlık çalışanlarının yüzde 80’i ücretlerin ( maaş ve döner sermaye) yetersiz olduğunu düşünmekte, ücret konusunda beklentilerinin karşılanmadığını ifade etmektedir. Ankete göre kadın çalışanların çalışma hayatına dair en büyük kaygısı yüzde 29 ile yönetici baskısıdır. Bunu yüzde 28 ile fiziksel/sözel şiddet izlemektedir. Sırasıyla yüzde 23 ile bulaşıcı hastalıklar, yüzde 20 ile iş güvencesini kaybetmek gelmektedir.

Geleceklerini Kesinlikle Güvende Hissedenlerin Oranı Sadece Yüzde 1
Ankette kadın çalışanlara yöneltilen “Geleceğe dair kendinizi güvende hissediyor musunuz ?” sorusuna çalışanların yüzde 58’i hissetmiyorum cevabını vermiştir.

Kısmen güvende hissedenlerin oranı ise yüzde 35’tir. Yüzde 6’sı güvende hissettiğini ifade ederken, kesinlikle güvende hissettiğini belirtenlerin oranı sadece yüzde 1’dir.

Anket sonuçları ile ilgili bir değerlendirme yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci “ Sonuçlara baktığımızda kadın sağlık çalışanlarının çalışma hayatında beklentilerinin karşılanmadığı, mobbing ve şiddet başta olmak üzere büyük sorunlarla uğraştıkları ve kadın oldukları için negatif bir ayrımcılığa tabi tutulduklarını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Çalışma hayatındaki olumsuzlukların aile ve sosyal yaşamlarına da negatif etkisi olduğunu da düşündüğümüzde kadın çalışanlarımızın tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya olduğu açıktır. Bu nedenle acil olarak bir eylem planı ortaya konulmalı, sağlık alanında görev yapan kadın çalışanlar için düzenlemelere gidilmelidir. Mobbinge çözüm için hakkaniyetli bir atama sistemi ile adaletli bir yönetim tarzı geliştirilmelidir. Şiddeti önlemek için şiddet uygulayanlara ağır yaptırımlar getirilmelidir. İş yükünün hafifletilerek aile ve sosyal yaşama daha fazla zaman ayırabilmeleri, Kreş gibi taleplerin karşılanarak çalışma hayatının aile yaşamına olumsuz etkileri azaltılmalıdır. Tüm çalışanlarda olduğu gibi döner sermayelerin ve ücretlerin arttırılması gibi çalışanların beklentilerin karşılayacak iyileştirmeler yapılmalıdır.” dedi.
YORUM EKLE
YORUMLAR
DURUGÖRÜ
DURUGÖRÜ - 2 hafta Önce

MOBBİNG ÖYLE GÜZEL BİŞEYDÜ Kİ,DADINDAN YENMEZ:))))

Çalışan kafın
Çalışan kafın - 2 hafta Önce

Sağlık bakanlığı sağlıkta şiddeti çözecekse samimi olmalı. Önce kendi içindeki mıbbibg şiddetinden başlamalı.

sağlıkçı
sağlıkçı - 2 hafta Önce

Liyakatlı, liyakatsız önünüze gelen herkesi masa başına oturttunuz. Adam hizmetli kadrosunda atanıyor masa başına oturtuluyor. Neymiş bilgisayar biliyormuş. Devir bilgisayar devri klavyenin tuşlarını bilmeyenmi var? Artık lütfen herkes kadrosunda çalıştırılsın. Liyakat istiyoruz.

SAYIN BAŞKAN İŞÇİLER BÜROLARDA İŞÇİLERİN NE İŞİVAR BÜRODA ALLAH AŞKINA
SAYIN BAŞKAN İŞÇİLER BÜROLARDA İŞÇİLERİN NE İŞİVAR BÜRODA ALLAH AŞKINA - 2 hafta Önce

İŞÇİLER MOBİNG YAPIYOR İŞÇİLER.KADINI ERKEĞİ YOK İŞÇİLER HER ÇALIŞANA MÖBİNG UYGULUYOR.İŞÇİLER DERHAL ÇALIŞMA ALANINA ÇEKİLSİN.ÇALIİŞMA ŞEVKİ KALMADI BÜROLARDA BÜROLARDAN İŞÇİLER ÇEKİLSİN HUZUR GELSİN YETER ARTIK.

ebeea
ebeea - 2 hafta Önce

finikede bu mobing konusunda önde gidiyor.:(

emekçi
emekçi - 2 hafta Önce

finike devlet hastanesinde mobing uygulanıyor...çalışanların huzuru yok

MEHMET02
MEHMET02 - 1 hafta Önce

BİR ÇIKLAMA BEKLİYORUZ
Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararı yer almıştır

SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması