Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi

Resmi Gazetede yayımlanan 702 sayılı KHK'ya göre, Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi

Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi

Resmi Gazetede yayımlanan 702 sayılı KHK'ya göre, Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi.

İşte 702 sayılı KHK'da yer alan ve 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici madde

MADDE 179- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCl MADDE 33- Bu maddenin yayımı tarihine kadar, bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış veya çeşitli kanun, kanun hükmünde kararname veya diğer mevzuat hükümlerine göre bakanlık müşaviri veya müşavir kadrolarına ya da diğer şahsa bağlı yönetici veya müşavir/danışman kadro veya pozisyonlarına atanmış sayılıp da bu maddenin yayımı tarihinde anılan kadro veya pozisyonlarda bulunmakta olanların görevleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bunlardan;

a) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralıbendinde sayılan kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya pozisyonlarına,

b) (a) bendi kapsamına girmeyenler, yönetici kadro ve pozisyonları dışında daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,

ilgili kurumlarca bir ay içerisinde atanır.

Birinci fıkrada sayılanlardan, anılan fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına girmeyenler görev yaptıkları kurumların araştırmacı kadrolarına atanmış sayılır. Atama işlemi gerçekleşinceye kadar bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin görev yaptıkları kurum tarafından yapılmasına devam olunur.

Bu madde kapsamında yapılacak atamalar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması halinde söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.

Bakanlık müşavirliği kadrolarında bulunmakla birlikte mali haklarını 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesine göre almaya devam edenler hariç olmak üzere, bu fıkra kapsamında atananlara mali hakları, atandıkları söz konusu kadrolarda bulunmaları kaydıyla atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, önceki görevlerine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 18:00YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali veli
Ali veli - 8 ay Önce

Tüm taşradaki kadrolu idarecilerdemi (sube mudurleri)araştırmacı oldu... Valla kadronada güvenmeyeceksin yazık oldu

darısı bakan danışmanlarına
darısı bakan danışmanlarına - 8 ay Önce

bir sürü danışman boş boş oturup iş takibi yapıyrlarmış,temzilik başlasın,sayın bakanın danışmana ihtiyacı olduğunu zanetmiyorum

Yaa
Yaa - 8 ay Önce

Araştırmacıların ve diğer pasifize edilen kadrolu personelin günahı tuttu...kendilerinin kazdigi kuyuya kendileri düştü...araştırmacılara dün susanlar bu gün yanlarında kimseyi bulamayacaklar..hade bakayım...

SELİMCAN
SELİMCAN - 8 ay Önce

ALLAH YARDIMCILARI OLSUN.YENİ GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLERİM.SAYGILARIMLA.

Ali veli
Ali veli - 8 ay Önce

Tüm taşradaki kadrolu idarecilerdemi (sube mudurleri)araştırmacı oldu... Valla kadronada güvenmeyeceksin yazık oldu

49/50
49/50 @Ali veli - 8 ay Önce

Hak etmeyip Müdür olanlarınızı cümle alem biliyor zannediyor musunuz arş'ı ala' nın gölgesi örter burda olmazsa hesap günü beni müdür yapabilir misiniz diye çaldığınız kapılar büktüğünüz boyunlar nasılsa şahit olacak eğer hak edenin yerini öyle yada böyle almışsanız?

şube müdürü
şube müdürü @Ali veli - 8 ay Önce

sanırım senin bir acın var sube müdürlüğüne dair.rahat ol ali veli kimse araştırmacı olmadı bizde..herkes görevine devam ediyor

Hamdullah
Hamdullah - 8 ay Önce

Bakan müşavirlerine ne oldu şimdi

sağlıkçı
sağlıkçı - 8 ay Önce

darısı şube müdürlerine :)

Yorumcu
Yorumcu - 8 ay Önce

703 sayılı KHK olacaktı.


SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması