ASPB Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişti

ASPB Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayınlanan görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde yer alan bazı düzenlemelerin iptali için Türk Sağlık-Sen olarak dava açmıştık.
Dava sonucunda da Danıştay 16. Dairesi yönetmelikte yer alan şef kadrosuna atanabilmek için en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için en az iki yıllık mezunu olma şartlarını iptal etti.
Kazandığımız dava sonucunda Aile ve Sosyal Politikalar  bakanlığı yönetmelikte gerekli düzenlemeyi yaptı. Şef kadrosuna atanabilmek için en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak yerine 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak yeterli olacak.
Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için en az iki yıllık mezunu olma yerine ise lise ve dengi okullardan mezuniyet şartı yeterli olacak.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDEYÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (i) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,'
“2) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,'
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2017, 10:21YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması