Açık Unuttuğu Facebook Hesapı Yüzünden Mahkumiyet Aldı

internet kafeden giriş yaptığı Facebook hesabını kapatmayı unuttu. Hesabından yapılan hakaret içerikli yorumları başkasının yaptığını ispatlayamayınca cezadan kurtulamadı.

Açık Unuttuğu Facebook Hesapı Yüzünden Mahkumiyet Aldı

A.A.,  farklı bir ilden, hiç tanımadığı bir şahsın hakkında yaptığı şikayet üzerine  şok oldu.

Evli ve 4 çocukl babası A.A. iddianamede kendisinin tanımadığı bir kişinin hakkında hakaret davası açtığını, kendisine ağıza alınmayacak hakaret ve küfürlerin olduğu facebook sayfasını delil olarak gösterdiğini görünce şaşkına döndü, hesabın kendisine ait olduğunu ancak paylaşımları kendisinin yapmadığını iddia etti. Belirtilen tarihlerde internet kafede facebook a giriş yaptığını ancak çıkarken kapatmayı unuttuğunu belirtse de hakaretleri eden kişiyi tespit edemeyince cezadan kurtulamadı. Yerel Mahkeme mahkumiyet kararı verdi ancak temyiz sonucu adli para cezasına captırıldı. 

İçtihat Metni:4.C.D. 05/11/2014, 2013/4584 Esas, 2014/31819 Karar
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- Tarafların birbirlerini hiç tanımamaları ve farklı illerde oturmaları karşısında, sanığın “katılana hakaret içeren facebook hesabının kendisine ait olduğu, ancak iddianamede belirtilen hakaret içeren mesajı kendisinin yazmadığı, suç tarihinden 3-4 gün öncesinde internet kafede facebook hesabına açıp kullandıktan sonra, ayrılırken hesabı açık unuttuğu, kendisinden sonra aynı bilgisayarı kullanan tanımadığı bir çocuğun, açık olan hesaptan katılana iddianamede yazılı hakaret içerikli sözleri yazdığı, ancak şahsı tespit edemediği” şeklindeki savunması yöntemince tartışılıp reddedilmeden, eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi,
2- Kabule göre de; TCK’nın 3. maddesinde yer alan “eylemin ağırlığı ile orantılı ceza verilmesi” ilkesi çerçevesinde temel ceza alt sınırdan belirlendiği halde, aylık 1200 TL maaş alan evli ve 4 çocuk sahibi, devlet memuru olan sanık hakkında adli para cezasının beher günü yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden alt sınırdan uzaklaşılarak 40 TL üzerinden belirlenmesi,
Kanuna aykırı ve sanık Y.T.’nin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 05.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : SGK Rehberi

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2018, 12:47YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması