2 Ünivesiteye 4.B'li Sağlıkçı Alınacak

2 Ünivesiteye 4.B'li Sağlıkçı Alınacak

2 Ünivesiteye 4.B'li Sağlıkçı Alınacak
13 Temmuz 2017 Perşembe 12:50

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihlive7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yeralanek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 82 (sekseniki)adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

ÜNVAN

KODU

ÜNVANI

ADET

ÖĞRENİM DURUMU

ARANAN NİTELİKLER

01

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin çocuk acil servisinde 3yıl çalışmak vehalen çalışıyor olmak.

b) Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde yatan hastalara ait hemşire bakımı kursuna katılmış olmak ve belge 
lendirmek.

02

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) ileri laparoskopik girişimlerde, intraoparatifkoledoskopivekolonjiyografi konularında hemşire olarak deneyim 
sahibi olmak ve belgelendirmek.

03

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. Basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) Mikrocerrahi ameliyatlarında scrub hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

04

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. Basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) Ürodinamive laparoskopik üroloji cerrrahi ameliyatlarında hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belge 
lendirmek.

05

Hemşire

1

Orta ÖğretimKurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
MemurluğuBölümünden mezun olmak.

a) 3. Basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak

b) Kranialvekafatabanıendoskopicerrahisi ameliyatlarında ve nöronavigasyonile yapılan ameliyatlarda scrub 
hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

06

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3 Yıl ameliyathane hemşiresi olarak çalışmış olmak ve halen 3. Basamak kamu hastanelerinin 
ameliyathane bölümünde çalışıyor olmak

b) İleri laparoskopik girişimler, intraoparatifkoledoskopivekolonjiyografi konusunda hemşire olarak deneyim sahibi 
olmak ve belgelendirmek.

07

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
MemurluğuBölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 1 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak

b) İleri laparoskopikgirişimler, intraoparatifkoledoskopivekolonjiyografi konusunda hemşirre olarak deneyim sa 
hibi olmak ve belgelendirmek.

08

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) El ve bilek mikrocerrahi, omuz, el bileği artros kopisi ameliyatlarında scrub hemşire olarak deneyim sahibi 
olmak ve belgelendirmek

09

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. Basamak kamu hastanelerinde 2,5 yıl çalışmak ve bunun en az 1,5 yılını ameliyathane de çalışmak ve halen 
çalışıyor olmak

b) Çocuk ve erişkin kalp dammar cerrahisi ameliyatlarında scrub hemşire olarak deneyim sahibi olmak veresüsita 
syonekibinde çalışmış olmak vebelgelendirmek.

10

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
MemurluğuBölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin acilservisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) 3. basamak kamu hastanelerinde resüsitasyon ekibinde 2 yıl çalışmış olmak ve otomatik CPR cihazını kullan 
makta deneyimli olmak ve belgelendirmek.

11

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerde 4 yıl çalışmak ve bunun son 2 yılını 3. Basamak reanimasyon yoğun 
bakım ünitesinde çalışmış olmak ve halen çalışıyor olmak

b) Hipotermi ve Hemodiafiltrasyon cihazlarının kullanımında deneyimli olmak ve belgelendirmek.

12

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin reanimasyon yoğun bakımünitesinde 4 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) Hipotermi ve Hemodiafiltrasyon cihazlarının kullanımında deneyimli olmak ve belgelendirmek.

13

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin kardiyoloji yoğun bakım servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) Dobutamin stresekokardyografi, 6 dakikalık yürümetesti, eforstrestesti, ritimholter ve tansiyon holter 
kullanımında hemşire deneyimine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

14

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinde en az 3 yıl çalışmak ve bunun en az son 2 yılını 3. Basamak genel 
cerrahi yoğun bakım servisinde çalışmış olmak ve halen çalışıyor olmak

b) Endoskopi, kolonoskopi ve ERCP işlemlerinde hemşire olarak deneyimli olmak ve belgelendirmek.

15

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik 
veya Sağlık Memurluğu Bölümünden 
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin 3.basamak genel cerrahi servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) Endoskopi, kolonoskopi ve ERCP işlemlerinde hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

16

Hemşire

2

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin 3. Basamak genel cerrahi yoğun bakım servisinde 3 yıl çalışmak ve halen 
çalışıyor olmak.

b) Ultrasonik debritman cihazıyla yara bakımı konusunda ve bariatric cerrahi hastalarının preop ve postop bakımı 
konusunda hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

17

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünde nmezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 3 yıl çalışmak ve bunun son 18 ayını 3. Basamak 
kamu hastanelerinin genel cerrahi servisinde çalışmak, halen çalışıyorolmak.

b) Endoskopi, kolonoskopi ve ERCP işlemlerinde hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

18

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin yataklı servisinde en az 3 yıl çalışmak, bunun en az 1 yılını 3.basamak kamu 
hastanelerinin3.basamak genel cerrahiyoğun bakım ünitesinde çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) EEG-EMG eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

19

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezunolmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin üroloji servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) Ürodinami konusunda hemşire deneyimine sahip olmak, eğitimalmış olmak ve belgelendirmek.

20

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin Beyin cerrahi servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Kafa tabanı cerrahisi, konjenitalmalfarmasyon cerrahisi, derin beyin stimülasyon cerrahisi ameliyatlarının preop 
ve postop hastalarda hemşirelik bakımı konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.

21

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin 3.basamak nöroloji yoğun bakım servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor 
olmak.

b) EEG-EMG eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

22

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin nöroloji servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) EEG-EMG eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

23

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin nöroloji servisinde 4 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak ve belgelendirmek.

b) EEG-EMG eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

24

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak

b) 3 yıl KVC yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak çalışmak ve bunu belgelendirmek.

25

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin onkoloji servisinde3yılçalışmak ve halen çalışıyorolmak

b) Kemoterapi hemşireliğinde deneyimli olmak ve belgelendirmek.

26

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin 3. Basamak iç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde 3 yıl çalışmak 
ve halen çalışıyorolmak.

b) Biyolojik ilaçuygulamahemşireliğideneyiminesahipolmakvebelgelendirmek.

27

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

MemurluğuBölümünden mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin romatoloji, gastroentroloji ve endokrinoloji servislerinde 3 yıl çalışmak 
ve halen çalışıyorolmak.

b) Biyolojik ilaçuygulama hemşireliği deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

28

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin kalp damarcerrahisi servislerinde 2 yıl çalışmış olmak ve halen çalışmak.

b) Kardiyak Rehabilitasyon cihazı kullanımında ve hasta bakımında hemşire deneyime sahip olmak ve belge 
lendirmek

29

Hemşire

4

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin ortopedi ve tavmatoloji servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) Pediatrik ortopedi ve mikrovasküler cerrahi post-op hastaların hemşire bakımı ve tedavisinde deneyim sahibi 
olmak ve bunu belgelendirmek.

30

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin gözservislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Tanometreveotorefraktometre cihazını kullanabilme yeterliliğine sahip olmak ve belgelendirmek.

31

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin göz servislerinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Tanometreveotorefraktometre cihazını kullanabilme yeterliliğine sahip olmak ve belgelendirmek.

32

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 4 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Bronskoskopi ünitesinde ve kemoterapi hemşirelik uygulamasında deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

33

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin plastic cerrahi ve çocuk cerrahi servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor 
olmak.

b) Yanık yara, yarık damak ve dudak postop hastaların hemşirelik bakımında deneyim sahibi olmak ve belge 
lendirmek.

34

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin göğüs cerrahi ve göğüs hastalıkları servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen 
çalışıyorolmak.

b) Göğüs tüpü drenaj takibinde ve göğüs cerrahi postoperative hasta takibi konusunda hemşire olarak deneyim 
sahibi olmak ve belgelendirmek.

35

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin göğüs cerrahi ve göğüs hastalıkları servislerinde 4 yıl çalışmak ve halen 
çalışmak.

b) Göğüs tüpü drenaj takibinde ve göğüs cerrahi postoperative hasta takibi konusunda hemşire olarak deneyim 
sahibi olmak ve belgelendirmek.

36

Hemşire

2

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin kadın hastalıkları ve doğum servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor 
olmak.

c) Jinekolojik onkolojik cerrahi hasta bakımında yüksek riskli gebelikler ve doğum takibi konusunda hemşire 
deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

37

Hemşire

2

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin3.basamak yeni doğan yoğun bakım servisinde 3 yıl çalışmak ve halen 
çalışıyor olmak.

b) ileri perioparatif yeni doğan bakımı konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

38

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin3.basamak yeni doğan yoğun bakım servisinde 2 yıl çalışmak ve halen 
çalışıyor olmak.

b) İleri perioparatif yeni doğan bakımı konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

39

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin pediatric servislerinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde yatan hastalar için hemşire bakım kursuna katılmış olmak ve belge 
lendirmek.

40

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin pediatric servislerinde 4 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak

b) Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde yatan hastalar için hemşire bakım kursuna katılmış olmak ve belge 
lendirmek.

41

Hemşire

2

Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin pediatric servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde yatan hastalar için hemşire bakım kursuna katılmış olmak ve belge 
lendirmek.

42

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 8 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak ve belgelendirmek.

b) Bulaşma yollarına yönelik izalasyon eğitimine sahip olmak ve belgelendirmek.

43

Hemşire

2

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

a) 3. basamak kamu hastanelerinin enfeksiyon servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

 

T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

657/4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, giderleri özel bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına uyarınca, 2016 KPSS (B) grubu, Lisans Mezunları için KPSSP3 puan sırası esas alınmak üzere 3 Hemşire, Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle ise 2 Hemşire alınacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (HEMŞİRE)

Başvurulacak Kadronun Pozisyon Sıra Numarası

ÜNVANI

ADEDİ

BRÜT MAAŞ

(TL)

*

ARANILAN NİTELİKLER- ÖĞRENİMİ

1

Hemşire

1

2.389,47.-

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla, Üniversite hastanesinde en az 2 (iki) yıl dermatoloji poliklinik deneyimi olmak.

2

Hemşire

1

2.389,47.-

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla, Üniversite hastanesinde en az 1 (bir) yıl beyin cerrahi poliklinik deneyimi olmak.

3

Hemşire

1

2.745,00.-

Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla, en az 1 (bir) yıl Üniversite hastanesinde nöroloji servis deneyimi olmak.

4

Hemşire

2

2.745,00.-

Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla, en az 1 (bir) yıl Üniversite hastanesinde yenidoğan yoğun bakım deneyimi ve NRP sertifikasına sahip olmak.

T.C. 
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

657/4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, giderleri özel bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına uyarınca, 2016 KPSS (B) grubu, Lisans Mezunları için KPSSP3 puan sırası esas alınmak üzere 3 Hemşire, Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle ise 2 Hemşire alınacaktır.

* NOT: Temmuz 2017 maaş zammı brüt maaş değerlerine ayrıca eklenecektir.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylar hakkında belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I-GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak,

Özel Şart: 1- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

1- 2016 KPSS (B) grubu, Lisans Mezunları için KPSSP3, Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adayların başvurularını www.ksu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunun tam eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazete yayınlandığı günü izleyen 15 gün içinde Avşar Yerleşkesinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (memurlar.net'in notu: İlan 3 Temmuz 2017 tarihinde üniversite web sitesinde yayımlanmıştır.) Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, süresi içerisinde başvuru yapmayan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler;

1- Başvuru Formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek.)

2- KPSS sınav sonuç belgesi

3- Özgeçmiş

4- Diploma Sureti

5- Kimlik Fotokopisi

6- 1 Adet Fotoğraf

7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

8- İkametgah Belgesi

9- Deneyim Belgesi; istenilen alanda çalıştığını gösterir deneyim belgesi ile birlikte SGK hizmet Döküm Belgesi

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR: KPSS(B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruların başvuruları geçersiz sayılacaktır. KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (On) gün içerisinde www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun bir katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle KSÜ Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimine müteakip atama yapılır, atamaların adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.

Adres: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avşar Yerleşkesi KAHRAMANMARAŞ Telefon: 0 344 300 11 85

Müracaat Başlangıç Tarihi: 01.07.2017

Bitiş Tarihi : 17.07.2017 Mesai Bitimi

NOT: BAŞVURU FORMU EKTEDİR.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
HAKK - 5 ay önce
her şeyi anladık ta halen çalışıyor olmak ne demek...
Misafir Avatar
sağ tek - 5 ay önce @HAKK
kendi hastanesinde taşeron olarak çalışanlardan alacak yani
Avatar
saglıkcı - 5 ay önce
kımı alacaklarsa adını soyadınıda yazsaydılar tam olacakmıs .zaten halı hazırda calısan bırılerını kadroya gecırecekler olay bu alım felan yok.
Avatar
INSAF - 5 ay önce
Hani liseden alınmayacaktı.Yasitlari unv giderken onlar cahil yaşlarında yoğun bakımda acilde 3 kuruşa emek tüketecekler.