Sağlık Bakanlığı Ve Bazı Bakanlıklara Üst Düzey Atamalar Yapıldı!

Adalet, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına ait bazı kadrolara müşterek kararnamelerle atama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Ve Bazı Bakanlıklara Üst Düzey Atamalar Yapıldı!
08 Nisan 2016 Cuma 11:48

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı :
2016/169

1-Açık bulunan Bakanlık Yüksek Müşavirliğine, Ankara Hâkimi (27588) Seher Göksel ATA’nın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

07/04/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU     Bekir BOZDAĞ

Başbakan                   Adalet Bakanı

-----*-----

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı :
2016/148

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 6400 ek göstergeli Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Alparslan BAYRAKTAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

07/04/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU               Berat ALBAYRAK

Başbakan                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

-----*-----

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı :
2016/149

1.Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcısı Serdal AZARSIZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcılığına ve boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Süleyman ÇALIK’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Karan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

07/04/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU         Berat ALBAYRAK

Başbakan                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

-----*-----

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı :
2016/150

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ertuğrul ALTIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

07/04/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU           Berat ALBAYRAK

Başbakan                 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

-----*-----

 2016/151

1.Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdullah TANCAN’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür

2.Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

07/04/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU              Berat ALBAYRAK

Başbakan                     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

-----*-----

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı
: 2016/133

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine İsmail KAŞDEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunim 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bü Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

07/04/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU             Akif Çağatay KILIÇ

 Başbakan                       Gençlik ve Spor Bakanı

-----*-----

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı :
2016/152

1.Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Süleyman ASLAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

07/04/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU              Faruk ÇELİK

Başbakan                  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

-----*-----

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı :
2016/154

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Yakup AKKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

07/04/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                      Bülent TÜFENKCİ

Başbakan                                Gümrük ve Ticaret Bakanı

-----*-----

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı :
2016/155

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Haşan TEPELİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

07/04/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                      Bülent TÜFENKCİ

Başbakan                                Gümrük ve Ticaret Bakanı

-----*-----

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı :
2016/176

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliğine Ferhat ALEMDAR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu, Kararı Maliye Bakanı yürütür.

07/04/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                  Naci AĞBAL

Başbakan                               Maliye Bakanı

-----*-----

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı :
2016/187

1. Açık bulunan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Milli Emlak Genel Müdürü Tufan BÜYÜKUZUN'un atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu, Kararı Maliye Bakanı yürütür.

07/04/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                      Naci AĞBAL

Başbakan                              Maliye Bakanı

-----*-----

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/161

1. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine Yükseköğretim Genel Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi ER’in atanması 4144 sayılı Kanunla onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyet Hükümeti Arasında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma”nın 7 nci maddesi ve Tüzüğünün 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür. ,

2. Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

07/04/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU               Nabi AVCI

Başbakan                            Millî Eğitim Bakanı

-----*-----

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı:
2016/188

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 6400 ek göstergeli Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Semih AKTEKİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

07/04/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU               Nabi AVCI

Başbakan                            Millî Eğitim Bakanı

-----*-----

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/192


1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Halis İŞLER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

07/04/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                Nabi AVCI

Başbakan                            Millî Eğitim Bakanı

-----*-----

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/167


1.Bu kararnamede isimleri yazılı üç Hâkim Subayın karşılarında gösterilen görevlere atanması, 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanununun 15 inci maddesi ile 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

07/04/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                     İsmet YILMAZ

Başbakan                                Millî Savunma Bakanı

3’üncü Or. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ERZİNCAN, Hak.Kd.Alb., Ahmet ALTINAY, MANİSA ALAŞEHİR, 1988-Tnk.10, 30.08.2009, 3’üncü Or. K.lığı ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) ERZİNCAN

KTBK ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) KKTC, Hak.Kd.Alb., Mehmet Ali KOCABAY, SİVAS MERKEZ, 1992-Top.7, 30.08.2013, As. Yrg. Bşk. As. Yrg. Bsav. Bsav. Başyardımcılığı (Bsav. Başyardımcısı) ANKARA

5’inci Zh. Tug. K.lığı ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) GAZİANTEP, Hak.Yb., Hakan CANDAR, UŞAK MERKEZ, 1997-P.50, 30.08.2015, 7’nci Kor. K.lığı ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) DİYARBAKIR

-----*-----

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/164


1- 5. Bölge Müdürü (Afyonkarahisar) Mehmet KUŞCU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

07/04/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                     Veysel EROĞLU

Başbakan                                Orman ve Su İşleri Bakanı

-----*-----

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/178


1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Güven ARTIRAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ııcı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

07/04/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU        Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Başbakan                       Sağlık Bakanı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.