ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAK İŞLEMLER

ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAK İŞLEMLER

ÖSYM, sınav sonuçlarının bir örneğini bilgisayar ortamında TC Emekli Sandığına gönderecektir. Kamu kurum ve kuruluşları, ilk defa Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanmış bulunanlarca ibraz edilen DMS Sınav Sonuç Belgesinin aslını özlük dosyasında muhafaza edecek, bir örneğini ise TC Emekli Sandığına gönderecektir. TC Emekli Sandığı, iştirakçilik işlemlerine başlamadan önce, ataması yapılan memur tarafından kurumuna ibraz edilmiş bulunan DMS Sınav Sonuç Belgesinin doğruluğunu ÖSYM'den gönderilen bilgilerle karşılaştırma yaparak kontrol edecektir. Belgenin geçerli olmadığının anlaşılması halinde durum gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılmasını sağlamak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak olan sınavlara çağrı ile ilgili her türlü şikâyet Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM tarafından incelenecektir. İnceleme sonucunun soruşturmayı gerektirmesi halinde durum ilgili kurum veya kuruluşa bildirilecektir. Devlet memurluğuna atanacakların;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını ve yaşlarını, nüfus hüviyet cüzdanı veya onaylı örneği (657 sayılı Kanunun değişik 40'ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince kazai rüşt kararı veya onaylı örneği),

b) Öğrenim durumları; diploma asılları veya onaylı örnekleri, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler, Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleriyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek belge, Öğrenimini yabancı ülkelerde yapan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin diplomaları 1219 ve 6283 sayılı kanunlar gereğince onanıp tescil edildiğine dair, Sağlık Bakanlığınca verilecek belge, 2514 sayılı Kanuna göre Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunanların bu yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair Sağlık Bakanlığından alacakları belge,

c) İlgililerin, hükümlü veya kamu haklarından mahrum bulunmadıkları, ikâmetgâhlarının veya girecekleri kurumların bulunduğu yer, mümkün olmadığı takdirde herhangi bir yer Cumhuriyet Savcılığından alacakları belgeler,

d) Askerlik durumlarını belirleyen; gereğine göre nüfus hüviyet cüzdanı, terhis belgesi asılları veya onaylı örnekleri veya askerlik daire yahut şubelerinden alınacak belgeler, e) Sağlık durumları, Sağlık Bakanlığınca tespit edilecek örneğe uygun olarak alınacak resmi tabip raporu, hizmet yönünden özellik arzeden ve kurumların görev ve çalışma yönetmeliklerinde belirtilen memurlukları için Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,f) DMS Sınav Sonuç Belgesi g) Kurumun yapacağı sınava ait Sınav Sonuç Belgesi ile belgelemeleri gerekir. Kurumlar tarafından ayrıca başka belgeler de istenebilir.

KPSS 2015/1'de TKHK'ya Atanan Adaylardan İstenilen Belgeler

www.personelsaglikhaber.net/.../kpss-2015-139de-tkhk39ya-atanan-adaylardan-isteni...

8 Tem 2015 - KPSS 2015/1'de TKHK'ya Atanan Adaylardan İstenilen Belgeler ... yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. ... aksi halde aynı Kanunun 63. maddesi gereği atamaları iptal edilecektir. 2.

Kpss İle Yerleşenlerden İstenen Belgeler - Personel Sağlık

https://www.personelsaglikhaber.net/.../kpss-ile-yerlesenlerden-istenen-belgeler-h3777...

30 Kas 2013 - İnternet adresimizde yayınlanan KPSS 2013/2 Açıktan Atama Başvuru ... yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi ...

Kamu Görevlerıne İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ...

https://www.personelsaglikhaber.net/.../kamu-gorevlerine-ilk-defa-atanacaklar-icin-ya...

atanacaklar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar. .... Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen ...

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2017, 13:01YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması