Yurt Dışında Hasta Bakımda Görevlendirilmek Üzere Sağlık Personeli Eğitimi...

Yurt Dışında Hasta Bakımda Görevlendirilmek Üzere Sağlık Personeli Eğitimi

Yurt Dışında Hasta Bakımda Görevlendirilmek Üzere Sağlık Personeli Eğitimi...
21 Aralık 2012 Cuma 08:14

Programa katılacak olan kursiyerlerin Ülkemizin tüm üniversitelerinden Hasta ve Yaşlı bakımı mezunları , SHMY nun herhangi bir bölümünden mezun olması ( Tıbbi Sekreterlik, Acil Tıp Teknisyeni, Tıbbi Laboratuvar vb.) 4 yıllık ebelik veya hemşirelik mezunları ile Sağlık Meslek Lisesi mezunları( ebelik-hemşirelik-hasta ve yaşlı bakımı) ve Meslek Lisesi Mezunlarının bu bölümlerinden mezun olanlar bu programa dâhil olabilirler. Kursiyerlerden fazla sayı kayıt yaptırdığı takdirde okul not sıralamasına göre kayıt işlemleri yapılacaktır. Kursa katılan kursiyerlerin mezun oldukları Üniversitelerdeki Bölüm Başkanları ya da Okul Müdürleri, Program sonunda gidecek öğrencilerle beraber yurtdışında onlara eşlik edecek olup 1′er haftalık dönemlerde 1 yıl boyunca denetimleri altında olacaklardır. Katılan okul müdür ve bölüm başkanlarının masrafları kurumumuz tarafından karşılanacaktır.

UDİL EĞİTİM MERKEZİ HASTA VE YAŞLI BAKIMI YURTDIŞI İSTİHDAM GARANTİLİ KURS BAŞVURU VE BİLGİ FORMU

Bu Programa toplam 100 kursiyer alınacak olup katılan kursiyerler yurtdışı istihdamından yararlanabilecektir.

1- Kayıt yaptıracak öğrencilerin 24.12.2012’ye kadar Uşak Udil Eğitim Merkezi Kurtuluş Mahallesi Hakkı Yağcı Cad.No: 20 UŞAK adresine gelip kayıt işlemleri ile birlikte sözleşmeleri yapılacaktır. İrtibat telefonu (276)2245859 veya 0 532 648 04 90-0 507 235 63 64 – 05446351306 no lu telefondan da bilgi alabirler. Kurs süresi 6 aylık bir süreci kapsamaktadır ve UŞAK’ ta gerçekleşecektir.
2- NEDEN AYIN 24 ‘ü: Aralık 26 de kurs başlayacağı için kursiyerlerin günlük 124 iş günü süresince 20 Tl alabilmeleri için ayın 24 ünde Uşakta iş-Kur seçmelerine katılıp İş-Kur’a kayıt yaptırabilmeleri içindir. Buna müteakiben kursiyerlerin sağlık sigortaları ve aylık olarak banka hesaplarına yatacak olan 2012 için 20 Tl. 2013 yılı için 25 Tl. Ücretten faydalanabilmeleri içindir.
3- Kurs programı içersinde 744 saatlik Hasta ve Yaşlı Bakıcısı meslek edindirme kurs programı ve Almanya hükümetinin istemiş olduğu Goethe Instıtut, B1 Almanca Sertifika programını içermektedir. B1 Almanca kursu 1000 ders saatidir.744 saatlik Hasta ve Yaşlı Bakımı Kurs programının 372 saati kurumumuzda teorik olarak diğer 372 saatlik kısmı da uygulamalı eğitim olarak Uşak Huzur ve Yaşlı bakım evinde verilecektir.

BİZ BU BÖLÜMDEN MEZUN OLDUK ;
AMA NEDEN TEKRAR 744 SAATLİK EĞİTİM ALIYORUZ:
Farklı üniversitelerden mezun olan arkadaşlarımız olduğundan dolayı ders müfredat programlarını denklemek için ek dersler bu 744 saatlik Mesleki Eğitim programına dahil edilmiştir. Ayrıca Federal Almanya hükümetinde geçerli olan alman hasta ve yaşlı bakımı Eğitim müfredatında yer alan 72 eğitim tekniğinin öğretilebilmesi nedeni ile yine bu 744 saatlik mesleki eğitimin müfredat içeriğine konulmuştur.372 saatlik teorik eğitim kurumumuzda verilecek olup geri kalan 372 saatlik uygulamalı eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü ile yapılan protokol ile ilimiz yaşlı ve huzur evinde uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

KURUMUMUZ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:
A- Kursa katılan ve resmi kayıtlarını yaptıran arkadaşların öncelikle Yurtdışı Diploma denkliklerinin tanınırlılığı yapılacaktır.
B- Kurumumuz bu işlemleri yaparken mezun olduğunuz üniversitelerden yetkili hocalarımız ile bu süreçte Almanya da ilgili partner kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma ve belge temin onay süreçleri için seyahatler yapacaklardır.
C- Çalışacağınız ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgili otokontrolün ve denetlenmesi süreci gerçekleştirilecektir
D- Diploma denkliğinin alınması demek :
Bu programa katılan kursiyerlerin en az 1 yıl boyunca anlaştığımız kurumlarda çalışmaları şarttır. ( karşılıklı anlaşma ile ikinci yıl ve devamı yıllar için çalıştıkları kurumda devam edebilme hakkına veya farklı firmalarda da çalışma hakkına sahip olacaklardır) Arkadaşlarımızın ikinci yılında aynı işyeri yada kendi çabalarıyla tercih etikleri başka bir iş yeri ile anlaşmaları sonucu aynı anda 3 gün çalışıp geri kalan 2 gün üniversite kariyer eğitimlerini gerçekleştirebileceklerdir. Buradaki tek şart anlaşılan firmada en az 1 yıl çalışması gerekmektedir.
E- Üniversiteye kayıt yaptıran kursiyerlerimizin eğitim süresince gerekli olan eğitim harcamaları da Almanya hükümetinin maddi eğitim kariyer desteği ile gerçekleşecektir.
F- 3 . Yılın sonunda aile birleşimi ile de eşlerini yanlarına getirebilme hakkına sahip olacaklardır.
G- Yurtdışında çalışma hakkına sahip olan kursiyerlerimiz Almanya da ki konaklamaları ile ilgili bir harcama yapmayacaklardır. Konaklamaları için öngörülen yerler çalıştıkları kurumların lojmanları olup bu konuda ekstra ücret ödemeyeceklerdir. Yemek ihtiyaçları giderleri ise firmanın yemekhanesi ile yapılan anlaşma ile günlük 1.5 Euro gibi düşük bir ücret karşılığında yararlanacaklardır.
H- Yurtdışı İstihdamının yapılabilmesi ve yurtdışında işe yerleştirilebilmeleri için Alman Hükümeti kursiyerlerden Almanca B1 seviyesinde Goethe Instıtut belgelerini almalarını şart koymuştur. Bu zorunluluğun sebebi Federal Almanya’nın süresiz oturum verebilmesi için gerekli gördüğü ön koşuldur.Almanya Hükümeti ,giden Kursiyerlerimizin sadece 1 yıl çalışmaları için değil, süresiz bu alanda çalışmalarına ihtiyaçları olduğu ve bu nitelikli işgücü ihtiyaçlarını giderebilmeleri için bu belgeleri almalarını şart koymuştur.

KURUMUMUZ TARAFINDAN TALEP EDİLEN ÜCRETLER:
A- Kurumumuzda Mesleki eğitim gören öğrenciler Meslek Eğitimi ders saatleri dışında kendi istekleri doğrultusunda günlük 5 ders saati haftada 7 gün ve 12 kur üzerinden toplam 1000 ders saati almanca eğitimlerini de alabileceklerdir. Bu kurs süreci içersinde alınan A1 – A2 ve B1 ( toplam 1000 saatlik) Almanca Eğitimi, Goethe Instıtut kurs sınav ücretleri, diploma denklikleri için gerekli ücretler, sağlık sigortası için gerekli tüm ücretler ile denklik, vize ücreti bu ücretin içersinde olup öğrenciler sadece pasaportlarını kendileri çıkartacaklardır. Kurumumuz tarafından bu hizmetin bedeli 3.750 Euro olarak belirlenmiştir. Belirlenen ücreti 3 taksit halinde ödeyebileceklerdir.
A-1;Kursiyerlerimiz dıştan bu hizmetlerin hepsini alıp gerekli belgeleri temin ettikleri takdirde istihdam programımızdan yararlanabilirler.
B- Kurs programı süresince kursiyerlerin kursa geldikleri her iş günü için İş-Kur tarafından 20 TL 2012 ,25 TL 2013 yılı için bu ücretler kursiyerlerin banka hesaplarına aylık olarak ödenecektir.

KURS SÜRESİNCE KONAKLAMA:
A- Şehir dışından gelecek kursiyerler kurumumuz Udil Eğitim tarafından belirlenmiş özel yurtlarda kalabilirler. Barınma ve yeme –içme için gerekli olan giderler, kursiyerlerin kendilerine aittir. Bu giderleri İş-Kur dan alacakları aylık ücretler dahilinde karşılayabileceklerdir. (Kurumumuz Udil ile anlaşmalı olan özel yurtlarda aylık ortalama yurt ücretleri sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dâhil 250 -300 TL arasıdır).Ayrıca kursiyerler kalacak yerlerini kendileri de temin edebilirler. Bu konuda serbesttirler.
B- Kursa katılan öğrencilerle, her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde eğitim sürecini ve yurtdışındaki istihdamı kapsayan bir sözleşme yapılıp karşılıklı taraflar arasında bu sözleşmeler imza ve taahhüt altına alınacaktır. Aynı zamanda her kursiyerden noterden onaylı imza sirküleri istenecektir.
C- Bu yurtdışı istihdam kurs programına katılacak kursiyerlerin en az 1 yıl süreyle yurtdışında belirlenmiş olan kurumlarda çalışmaları şartı getirilmiştir. Bu süre sonunda Almanya’da oturma ve çalışma hakkına sahip olacaklardır.
D- Yurtdışında çalışacak olan kişilerin çalıştıkları alanları ile ilgili yurtdışında aynı iş ile hizmet verenler emsal gösterilerek aynı ücreti alacaklardır.( 01.04.2012 tarihinde yapılan anlaşma ile bu yasa imza altına alınmıştır)
E- Yurtdışında barınma ücretleri çalıştıkları yerlere aittir.
F- Kurs başladığı zaman kursiyerlerin sigortasız olması zorunludur. Katılacakları program gereğince kursiyerler kurs süresince sigortaya kayıt yapılacaktır.
G- Kurs süresi boyunca kayıtlı kursiyerlerden, rahatsızlık verici davranış ve tavırlar sergilendiği tespit edildiği takdirde sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilip kurs ve yurtdışı istihdam programından çıkarılacaktır.

KURSİYERLERDEN İSTENECEK BELGELER:
A- Mezuniyet Belgeleri.
B- Sabıka kaydı .
C- Tam teşekküllü hastane sağlık raporu ( devlet hastanesinden olması zorunludur.) Ayrıca psikolojik olarak, çalışma ortamına uygundur raporu istenecektir.
D- Nüfus kayıt örneği.

KURS BAŞLANGIÇ TARİHİ:
A- Kurs başlangıç tarihi 26 .12.2012 Çarşamba günüdür.
B- Kurs Başlangıç tarihinden önce 24.12.2012 tarihinde katılacak olan kursiyerlerin İş-kur tarafından yapılacak olan kurs seçme işlemlerine katılabilmeleri için mutlaka Uşak Udil Meslek Eğitim Akademisinde olmaları gerekmektedir.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.