YÖK ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan İşbirliği protokolü hakkında TKHK yazısı..

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından YÖK ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan İşbirliği protokolü hakkında duyuru yayımlandı..

YÖK ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan İşbirliği protokolü hakkında TKHK yazısı..

                                                             T.C.
                                              SAĞLIK BAKANLIĞI


 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

 

Sayı : 36385208/949-5461.1729
Konu: İşbirliği protokolü

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE

Yükseköğretim Kuruluna bağlı Devlet Üniversitesi Hastanelerinin tıbbi malzeme ihtiyaçlarının, Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşlarından temin edilebilmesi amacıyla Bakanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 20.08.2015 tarihinde protokol imzalanmıştır.Söz konusu protokolde, Üniversiteler ile Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşu arasında tıbbi malzeme teminine dair alt protokollerin imzalanacağı ve söz konusu protokollerin Sağlık Hizmeti Sunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olacağı belirtilmektedir.

Kurumumuza bağlı Kamu Hastaneleri Birlikleri ve bağlı sağlık tesislerince bahse konu protokol kapsamında nasıl hareket edileceği, imzalanacak alt protokollerde hangi hükümlerin yer alacağı hususunda Kurumumuzca gerekli duyurular yapılacaktır.

Kamu Hastaneleri Birliklerimiz ve bağlı sağlık tesislerince, konu hakkında Kurumumuzca yapılacak duyuruların takip edilmesi ve yapılacak duyurularımıza göre işlem tesis edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Turhan SULHAN
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

DAĞITIM:
Gereği:
-89 Kamu Hastaneleri Birliklerine

Bilgi:
- B-1 Planı
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması