Üniversitelere de Kalite Denetimi Geliyor..

Son yıllarda sayıları hızla artan vakıf ve devlet üniversitelerine 'kalite denetimi' geliyor. Oluşturulacak Yükseköğretim Kalite Kurulu, her yıl yapacağı denetimler sonucu üniversitelerin kalitesini belirleyen karne verecek..

Üniversitelere de Kalite Denetimi Geliyor..

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre oluşturulacak Yükseköğretim Kalite Kurulu, sayıları 193’e ulaşan devlet ve vakıf üniversitesini denetleyecek. En fazla 21 kişiden oluşacak Yükseköğretim Kalite Kurulu, üniversitelerde kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu olacak.

Yapısal değişiklik Üniversiteler her yıl iç değerlendirme raporlarını tamamlayıp Yükseköğretim Kalite Kurulu’na gönderecek. Dış değerlendirilme, kurul tarafından tanınan veya görevlendirilen dış değerlendiriciler veya Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi yetkisi almış bağımsız kurumlarca gerçekleştirilecek.

Kurul, 6 ay içinde stratejileri, usul ve esasları belirleyerek, üniversitelere bildirmesi için YÖK’e sunacak. Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun, Türk yükseköğretim sisteminde yapısal bir değişimi başlatacağı belirtildi.

Kalite Kurulu’nda kimler olacak?Yükseköğretim Kalite Kurulu, yükseköğretim kurumlarını temsilen YÖK tarafından seçilen 5, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen 4, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Kalkınma, Maliye, MilliEğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Türkiye Bilimler Akademisi, TÜBİTAK, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile öğrencileri temsilen 1'er olmak üzere en fazla 21 üyeden oluşacak. YÖK ve Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üyeler, temsil ettikleri veya görevli-ilişkili oldukları kurumlar ile ilgili konuların görüşüldüğü toplantılara katılamayacaklar.

Eğitim kalitesi artacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun yükseköğretimde yapısal bir dönüşümü başlatacağını açıkladı. Prof. Dr. Saraç, POSTA Gazetesi’ne yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Halihazırda Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretimin her aşamasının planlamasından sorumlu olup bu sonuçların değerlendirilmesini de yine kendisi yapmaktadır. Hem girdi kontrolü, hem çıktı değerlendirilmesi YÖK’tedir. Kalite Kurulu faaliyete geçtiğinde YÖK’ün almış olduğu kararların çıktılarını bu kurul değerlendirecektir. Dolayısı ile YÖK’ün kalite odaklı değerlendirmelerine ilişkin yetkilerinin bu kurulla paylaşımı yani yetki devri söz konusu olacaktır. Bu değerlendirme hem kurumsal hem de program düzeyinde gerçekleştirilecektir. Şu ana dek YÖK Genel Kurul tarafından belli alanlara ilişkin kalite kontrolü yapan oluşumları, dernekleri, yetkilendirirken artık bu yetkilendirme işlemi Kalite Kurul’u tarafından yapılacaktır. Diğer taraftan üniversitelerimizin eğitimöğretim, araştırma ve idari bakımdan kalite değerlendirme süreçlerine rehberlik edecektir. Kalite Kurul’unun YÖK’ün bünyesinde kurulması kanuni zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Fakat bu kurul üye yapısının farklılığı ayrıca kararlarını YÖK Genel Kurulu’na sunarken eş zamanlı olarak kamuoyu ile paylaşması bu kurulun güdümlü bir kurul olmamasını temin etmektedir. Uzun yıllardır tartışılan ve beklenilen bu adımın atılması YÖK’ün yetkilerinin paylaşılması anlamına da geleceği için gecikmiştir. YÖK büyük bir cesaretle bu adımı atmış ve yükseköğretimde kalite konusunda bütünüyle paradigma değişikliğine gidilmiştir.”
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması