Ulusal Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programına 2015 Yılı Başvuruları Devam Ediyor

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Erken Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi Daire Başkanlığı tarafından yönetilen Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programı’na Saha Epidemiyologu olarak eğitilmek üzere 2015 yılında yeni kursiyerler alınacaktır. Katılmak isteyenler için başvurular başlamıştır. Başvuru için son tarih 27 Şubat 2015’dir.

Ulusal Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programına 2015 Yılı Başvuruları Devam Ediyor
10 Şubat 2015 Salı 10:46

 1- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

Saha epidemiyolojisi; toplumun sağlık düzeyini korumak, geliştirmek ve ortaya çıkan tehditleri belirleyip ortadan kaldırmak için güvenilir bilimsel incelemeler yapmak ve bunları uygulamak, elde edilen sonuçlara göre düzenlemeler yapmak için oluşturulmuş saha uygulamaları ile birlikte verilen iki yıl süreli bir eğitim programıdır.

 

2- DÜNYADA SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMLARI HANGİ ÜLKELERDE VARDIR?

Dünyada ilk kez ABD’de başlayan saha epidemiyolojisi eğitimi halen Avrupa Birliği ülkeleri de dahil olmak üzere 50’den fazla ülkede yapılmaktadır. 

 

3- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI İLE NE AMAÇLANMAKTADIR?

Saha epidemiyolojisi eğitim programı; merkez ve il düzeyindeki sağlık kuruluşlarında uygulamalı olarak saha epidemiyolojisi eğitimi almış nitelikli sağlık personeli ile halk sağlığı hizmetlerinin kalitesini artıracak, karşılaşılan sorunların nedenlerini saptayarak etkili çözüm yollarını üretecek insan gücünü oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

4- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI NELERİ KAPSAMAKTADIR?

 Saha epidemiyolojisi; önemli sağlık sorunlarının sürveyansı ve araştırılması (örneğin salgın incelemesi), sağlık hizmetlerinin etkilerinin ölçülmesi ve sonuçlarının belirlenmesi, toplumsal müdahale programlarının değerlendirilmesi ve önceki yıllara ait veriler ve mevcut veriler kullanılarak ileriye yönelik halk sağlığı ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi unsurları kapsamaktadır.

 

5- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİNDE NELER VARDIR?

Saha epidemiyolojisi eğitimi teorik olarak verilen giriş eğitimi, en az 4 modül eğitimi ile bu eğitimlerle ilgili pratiklerin yapılacağı saha uygulamalarından oluşmaktadır:

Giriş Eğitimi: Dört hafta sürer. Katılımcıların temel epidemiyoloji, biyoistatistik ve temel bilgisayar kullanımı derslerinin işlendiği sınıf eğitimidir.

İleri Eğitim Modülleri: Giriş eğitimini tamamlayan katılımcılar belirlenen konulardaki ileri modül eğitimine katılırlar. İleri modül eğitimleri teorik eğitimler olup her modül ortalama 1 hafta sürer. İleri modül eğitimleri en az 4 modül eğitiminden oluşur. Her modül eğitimi en az 3 hafta ara ile yapılır. Modül eğitimlerinde işlenecek ana konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir:

•      Saha Araştırması Planlaması ve Yönetimi

•      Yazılı ve Sözlü İletişim

•      İleri Veri Analizi ve Bilgisayar Kullanımı

•      Acil Halk Sağlık Sorunlarına Hazırlıklı Olma, Cevap Oluşturma ve Sorun Yönetimi

•      Sağlığı Koruma Programlarının Etkinliği ve Sağlıkta Ekonomik Analizler

•      Bilimsel Literatür Değerlendirme

•      Eğitim Becerileri

 

Saha Uygulamaları: Giriş Eğitimini tamamlayan katılımcılar sahada uygulamalı eğitim çalışmalarına başlarlar. Saha çalışmaları danışmanın denetimi ve rehberliği altında yapılır. Sahada yapılacak uygulamalı eğitim çalışmaları başlıca salgın inceleme ve kontrol çalışmaları, sürveyans analizleri, topluma dayalı çalışmaları kapsamaktadır.

Teorik ve uygulamalı eğitimleri tamamlayan katılımıcıların aşağıdaki yeterlilikleri kazanmaları hedeflenmektedir:

Konu

Yeterlilik

Epidemiyolojik Yöntemler

1. Halk sağlığı programlarının etkili yürütülmesini sağlamak için epidemiyolojik incelemeler yapmak

2.  Salgınları incelemek ve kontrol önlemleri geliştirebilmek

Biyoistatistik

3.  Uygun istatistiksel yöntemler kullanarak veri analizi yapmak

Halk Sağlığı Sürveyansı

4.  Halk sağlığı sürveyans çalışmalarını değerlendirmek

İletişim

5   Yazılı halk sağlığı ilitişimi geliştirmek

6.  Sözlü halk sağlığı iletişimi kurmak ve geliştirmek

Yönetim ve Liderlik

7.  Bir saha projesi planlamak ve yürütmek

Koruma Etkinliliği

8.  Ekonomik analiz için basit araçlar kullanmak

Öğretim ve Danışmanlık

9.  Halk sağlığı çalışanlarını eğitmek

10. Halk sağlığı çalışanlarına danışmanlık sağlamak

 

6- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİMİNİN BUGÜNE KADAR YAPTIĞI ÇALIŞMA VAR MI?

2012- 2014 yılında saha epidemiyolojisi eğitim programı adayları ile bugüne kadar yapılan bazı saha çalışmaları şunlardır:

·       Mayıs 2012 döneminde güncel olan okul sütüne bağlı ortaya çıkan sağlık problemlerinin epidemiyolojik incelemesi

·       Bazı illerde görülen gıda kaynaklı salgınların incelemesi

·       Bazı illerde görülen su kaynaklı salgınların incelemesi

·       Bir ilçede ev yapımı peynir nedeniyle oluşan salgının incelemesi

·       İnfluenza mevsimsel epidemilerinde salgın eşik değerlerinin belirlenmesi

·       Sürveyans programları ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi

·       Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Saha Araştırması

·       İki ilde kızamık vaka-kontrol çalışması

 

7- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİMİNİN GELECEĞİ İÇİN NELER YAPILMAKTADIR?

 Saha Epidemiyolojisi eğitim programı ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzeyde kabul edilecek sertifikasyon çalışmaları halen sürmektedir. TEPHINET olarak bilinen Uluslararası Epidemiyolojisi Birliği’ne Türkiye Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programı’nın üyeliği resmen kabul edilmiştir. Böylece kursiyerlerin hem uluslararası tanınırlıklarının sağlanması, hem ulusal sertifikalı eğitim programı haline gelmesi sağlanacaktır. Ulusal sertifikasyon çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

8- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI ADAYLARI NASIL BELİRLENMEKTEDİR?

Her yıl yeni kursiyerlerin katılması hedeflenen iki yıllık saha epidemiyolojisi eğitim programında, adayların epidemiyoloji ve halk sağlığına olan ilgileri ve deneyimleri dikkate alınmakta, epidemiyologlardan oluşan bir jüri tarafından belirlenen adaylarla mülakat yapılarak programa katılacak aday adayları belirlenmektedir. Bu aday adayları içerisinden Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından adaylar tespit edilmektedir.

9- PROGRAMA KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında görev yapanhekimler, diş hekimleri ve veteriner hekimler başvuruda bulunabilir. Saha epidemiyolojisi eğitim programı iki yıl süreyle Ankara’da yapılacağı için başvuruda bulunan saha epidemiyolojisi aday adaylarının bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Kursiyerler kurumlarının olurları da alınarak 2 yıl süre ile geçici görevle Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nda görevlendirileceklerdir.

10-BAŞVURMAK İÇİN NE TÜR BELGELER GEREKMEKTEDİR?

a)    Başvuru sahiplerinin Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programı’na başvurma nedenleri ve Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programını tamamladıktan sonra gelecekte neler yapmayı planladıklarına dair yazılı açıklama (Ekteki Özgeçmiş Formunda yer almaktadır) yapmaları gerekmektedir.

b)    Ek’de verilen “Özgeçmiş Formu” doldurulmalıdır.

11- BAŞVURU NASIL YAPILACAKTIR?

Yukarıda belirtilen Özgeçmiş Formu doldurulduktan sonra, aday adayları, başvurularını en geç 27 Şubat 2015 tarihinde Saat 18:00’de aşağıda verilen başvuru adresine elden ya da kargo yoluyla ulaştırmış olmalıdır.

 

Başvuru adresi:

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Genel Evrak

Sağlık Mahallesi Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi No: 55 06100 Sıhhiye ANKARA

(Genel Evrak Bölümü’ne teslim edilecektir)

 

Belgeler gönderildiğinde,  belgelerin takibini kolaylaştırmak amacıyla Saha Epidemiyolojisi Birimi’nin resmi e-posta adresine e-posta atılarak belgelerin gönderildiği bildirilmelidir.

 

Bilgi için e-posta adresi:

 Saha Epidemiyolojisi Birimi (Telefon: 0 312 565 50 00 / 2539, e posta: sahaepidemiyolojisi@thsk.gov.tr)

 

Başvurular için son tarih: 27 Şubat 2015 Saat 18:00(Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır).

 

Not:Başvuranlardan mülakata alınacaklara mülakat tarihleri e-posta ve resmi yazı ile bildirilecektir. Mülakatlar Ankara’da yapılacak, Ankara dışından mülakat için davet edilen aday adayları için Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan görevlendirme onayları alınacaktır.

Ek-1 : Özgeçmiş Formu

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.