Uks Ve Organ Nakli Hakkında Genelge...

UKS ve Organ Nakli Hakkında Genelge

Uks Ve Organ Nakli Hakkında Genelge...
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Organ Doku Hücre ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesinde yer alan formların Bakanlığa gönderilmemesini her kurumun kendi bünyesinde arşivlemesi yönünde genelge yayımladı.

 

UKS ve Organ Nakli Merkezleri Yönergesi'nde yer alan formların takibi TODS (Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi) üzerinden yapılmaktadır. Bu bağlamda, bahse konu formların yazılı evrak formatında rutin olarak Bakanlığımıza gönderilmemesi, arşiv hizmetleri ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kurumların kendi bünyelerinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Aşağıda yer alan 2012/25 sayılı Genelge'de ayrıntıları yer alan formlar hakkında esaslar belirlenmiştir.                                                                T.C.
                                                      SAĞLIK BAKANLIĞI
                                          Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 

Sayı : B.İO.O.SHG.0.10.00.00 ÖSS^
Konu : UKS ve Organ Nakli Merkezleri Yönergesi'nde Yer Alan Takip Formları Hakkında
GENELGE

2012/^ZS

Makamın 28.05.2008 tarih ve 19735 sayılı Onayları ile yürürlüğe giren Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi ile organ ve doku nakli hizmetleri ile ilgili merkezlerin ve bu merkezlerde görevli personelin görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar, Makamın 13.02.2012 tarih ve 6157 sayılı Onayları ile yürürlüğe giren Organ Nakli Merkezleri Yönergesi ile de karaciğer, böbrek, akciğer, kalp, kalp-akciğer nakli yapan merkezlerin taşıması gereken şartlar ile çalışmalarına dair usul ve esaslar belirlenmiştir, ilgili Yönergelerin ekinde yer alan ve aşağıda isimleri verilen formların takibi TODS (Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi) üzerinden yapılmaktadır. Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi'nde yer alan Ek:5 Formları (Organ Bilgi Formu) ve Ek:6 Formları (Alıcı İzlem Formları) dışında, aşağıda isimleri listelenen formların TODS'a kayıtlarının yapılması gerekmektedir.Bu bağlamda, aşağıda listelenen ve TODS' a kaydedilecek formlar ile Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi'nde yer alan Ek:5 Formları (Organ Bilgi Formu) ve Ek:6 Formlarının (Alıcı İzlem Formları) bundan sonra yazılı evrak formatında rutin olarak Bakanlığımıza gönderilmemesi, arşiv hizmetleri ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kurumların kendi bünyelerinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

■             Beyin Ölüm Bildirim Formu (Ek: 1)

■             Verici Bilgi Formu (Ek:4)

■             Acil Hasta Bildirim Formu (Ek:8 1er)

■             Aile İzin Formu (Ek:9)

■             Böbrek Nakilleri Hasta Takip Formu

■             Karaciğer Nakilleri Hasta Takip Formu

■             Kalp Nakilleri Hasta Takip Formu

■             Akciğer Nakilleri Hasta Takip Formu

■             Organ Nakli Merkezlerinin Bildirim Formu

 

                                                                                       Prof.Dr. Nihat TOSUN
                                                                                         Bakan a.Müsteşar
 YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması